CV voor consulting

Veel consultancybureaus verlangen van sollicitanten dat zij een CV met begeleidende sollicitatiebrief aanleveren aan het begin van het sollicitatieproces. De CV speelt een cruciale rol in het selectieproces, het is hét verkooppraatje van de sollicitant. Consultancy.nl neemt afgestudeerden en professionals die in de adviesbranche aan het werk willen langs de belangrijkste onderdelen van een CV voor consulting.

Voorbereiding
Voor het beginnen met schrijven van een CV, zijn er een aantal zaken die voorbereid kunnen worden. Neem de tijd om voor het schrijven een lijst te maken met belangrijke hoofdpunten, benoemingswaardigheden en rode lijnen uit voorgaande werkervaring of studie, maar ook daar buiten. Hierbij kan men denken aan persoonlijke doelstellingen, academische prestaties, sector-specifieke werkervaring, andere werkervaring, nevenactiviteiten (zoals bestuursjaren bij studie- of studentenverenigingen, of betrokkenheid bij lokale politiek en maatschappij), vrijwilligerswerk en vrijetijdsbesteding en hobby’s. Deze lijst geeft een grote database waaruit geput kan worden tijdens het opstellen van een CV, en geeft je de mogelijkheid om per bedrijf andere kanten van jezelf uit te lichten.

Maatwerk
Net als de sollicitatiebrief is het van cruciaal belang om het CV aan te passen aan de vacature waarop wordt gesolliciteerd. Maatwerk is vereist. Als de inhoud niet aansluit op de omschrijving van de functie en de daarvoor benodigde vaardigheden, is de kans klein dat de sollicitant wordt uitgenodigd voor de rest van het sollicitatieproces. Naast het aansluiten op dat waar het consultancybureau naar zoekt is creativiteit een belangrijke manier voor sollicitanten om zich te onderscheiden van hun mededingers naar de functie.

CV structuren
De structuur en opbouw van een CV zijn redelijk standaard, met enkele kleine verschillen op basis van belangrijke kwalificaties en eerdere werkervaring. Vijf onderdelen die tenminste in ieder CV moeten zijn opgenomen zijn:

 • Personalia – naam, adres, en contactgegevens
 • Persoonlijk profiel – beknopte belichting van enkele belangrijke vaardigheden, prestaties en sterke punten.
 • Kwalificaties – academische graad, inclusief datum, gemiddeld eindcijfer en universiteit of hogeschool waar deze behaald is.
 • Professionele werkervaring en prestaties – per functie de functietitel, bedrijfsnaam, arbeidsperiode (van-tot; tot op de maand nauwkeurig), belangrijke prestaties, en een korte rolomschrijving. Begin met de meest recente werkervaring.
 • Algemene vaardigheden – vermelding van IT-vaardigheden, gesproken talen, en andere relevante vaardigheden voor de functie waarop wordt gesolliciteerd.

Grofweg zijn er twee structuren te onderscheiden voor CV’s voor consulting-functies: het chronologische CV en het skill-based CV. Ook hybride vormen, die elementen uit beide CV structuren gebruiken, zijn mogelijk.

Chronologisch CV
Het traditionele chronologische CV bestaat doorgaans uit niet meer van twee A4’tjes. Deze structuur bestaat uit de volgende elementen:

 • Personalia
 • Academische achtergrond (omgekeerde chronologische volgorde; laatst-behaalde diploma eerst)
 • Werkervaring (omgekeerde chronologische volgorde)
 • Prestaties (academisch en persoonlijk)
 • Persoonlijke interesses (kort overzicht)
 • Referenties (doorgaans een academische en een professionele verwijzing)

Skills-based CV
Het skills-based CV is tevens twee A4’tjes lang. De structuur verschilt lichtelijk van die van het chronologische CV, omdat in de skill-based structuur de focus gelegd wordt op de belangrijkste vaardigheden voor de functie, met bewijs van hoe deze ten uiting zijn gekomen in het verleden. Belangrijke vaardigheden die mogelijk meegenomen kunnen worden zijn:

 • Onderzoeksvaardigheden
 • Teamwork-vaardigheden
 • Probleemoplossend vermogen
 • Communicatievaardigheden
 • Bekwaamheid op het gebied van IT
 • Zelfmotivatie, flexibiliteit en enthousiasme.

Daarnaast bestaat het skills-based CV uit een opsomming van belangrijke prestaties en een persoonlijk bericht of carrièredoelstelling aan het begin van het CV.

Specifiek voor consulting
Wat voor CV’s in het algemeen, en dus ook voor CV’s in consulting geldt, is het benadrukken van de vaardigheden en kwalificaties waar de werkgever naar op zoek is. Vaak worden deze vaardigheden beschreven in de functie- en profielomschrijving van het consultancybureau, maar vooral voor consultancysollicitaties is het belangrijk om daarnaast de volgende vijf punten uit te lichten:

1. Eerdere ervaring met consultancywerk
2. Interesse in organisaties en bedrijven
3. Communicatievaardigheden en overtuigingskracht
4. Leiderschapsvaardigheden
5. Probleemoplossend vermogen

Deze vaardigheden en kwalificaties moeten echter niet simpelweg worden benoemd, maar dienen ook logisch afleidbaar te zijn uit de rest van het CV, inclusief – misschien minder relevant lijkende onderdelen zoals – de vermelde hobby’s en interesses. Het uitlichten van bijzondere prestaties (bijvoorbeeld het overtreffen van een salestarget, of gepubliceerd krijgen van een wetenschappelijk artikel) is een goede manier om vaardigheden te benadrukken die zijn opgedaan in eerdere werkervaring.

Ondanks de vele richtlijnen en vereisten aan het CV, is het belangrijk om deze niet langer te maken dan twee A4’tjes, zeker als recent afgestudeerde. Houd daarbij in het achterhoofd dat een recruiter gemiddeld 30-60 seconden de tijd neemt om een CV te beoordelen, dus houdt het bondig en relevant.