Wat is een consultant?

Een consultant of adviseur is een persoon die professioneel of deskundig advies geeft aan een bedrijf of individu. De titel ‘consultant’ is niet juridisch beschermd. Dit betekent dat iedereen zich in principe consultant kan noemen. Ondanks de brede definitie en haar onbeschermde status van de term consultant zijn er in essentie drie eigenschappen die een consultant onderscheiden van andere beroepen.

Ten eerste voorziet een consultant in een expertise die een klant ontbeert of niet in staat is in te vullen. In ruil voor deze professionele dienst ontvangt een consultant een vergoeding. Ten tweede opereert een consultant onafhankelijk van de klant. Ten derde handelt een adviseur op een professionele wijze. Dit betekent in de praktijk dat consultants in staat worden geacht om een hoge kwaliteit van dienstverlening te leveren. Dit komt tot uiting in het hebben van de juiste expertise (bijvoorbeeld door ervaring en certificeringen), het leveren van gedegen projectmanagement en een professioneel bedrijfsvoering.

Waarom huren klanten consultants in?
Vaak huren opdrachtgevers consultants in vanwege hun kennisvoordeel. Een klant wordt zo voorzien van deskundig advies of implementatie ondersteuning met als doel het oplossen van een probleem binnen de organisatie. Dit kennisvoordeel kan betrekking hebben op specialistische kennis van een industrie of vakgebied, of eerdere ervaringen Ook kan het gaan om bepaalde kwalificaties en certificeringen. Er zijn nog meer mogelijke redenen om consultants inte huren:
• consultants zijn onafhankelijk en voorzien in een objectieve kijk op dillema’s en oplossingen
• externe consultants zijn minder vatbaar voor interne politiek en/of gevoelige situaties
• het inhuren van consultants kan in sommige gebieden goedkoper zijn dan het inzetten van in-house experts
• wanneer bedrijven te weinig capaciteit ondervinden voor functies en/of projecten, kunnen adviseurs deze invullen
• consultants kunnen in de regel gemakkelijker het ‘smerige werk’ opknappen; politiek gevoelige beslissingen nemen

Waar werken consultants?
Een consultant kan zowel bij een adviesbureau werken, als freelancer opereren of als consultant buiten de adviesindustrie werken (‘interne consultant’). Al is het exacte aantal consultants dat actief is in Nederland niet bekend, is de schatting dat er zo'n 150.000 professionals als extern consultant werkzaam zijn (>90% actief als freelancer) en dat grofweg duizenden adviseurs in dienst zijn bij een organisatie buiten de branche, waar ze een interne adviesrol bekleden.