Sollicitatiebrief tips

Naast het opstellen van een uitstekend CV vormt ook de motivatiebrief een essentieel element van een goede sollicitatie, waarmee je je kunt onderscheiden van overige sollicitanten. Om je kansen op een functie binnen consultancy verder te vergroten biedt Consultancy.nl hieronder extra tips & tricks voor het schrijven van een goede sollicitatiebrief.

Wanneer je solliciteert naar een consultancypositie bij een adviesbureau kun je van een ding zeker zijn. Samen met jou zullen tal van overige talenten (soms tien, soms honderd, soms nog meer) concurreren voor dezelfde positie. Waar je ook met zekerheid vanuit kunt gaan is dat de verantwoordelijke recruiter van het betreffende consultancybureau alleen de beste kandidaten zal selecteren om een stap verder in het sollicitatieproces te mogen zetten (bijvoorbeeld uitgenodigd worden voor een persoonlijk gesprek, assessment, etc.). Met die wetenschap op zak is dus het daarom essentieel dat jouw sollicitatiebrief er uit zal moeten springen, wil je kans maken op deze consultancydroombaan.

In de rubriek ‘Sollicitatiebrief’ wordt ingegaan op de belangrijkste aandachtspunten bij het schrijven van een goede sollicitatiebrief. In dit artikel staan bovendien nog diverse aanvullende tips en tricks die je kunt gebruiken voor het schrijven van een onderscheidende motivatiebrief. Hopelijk zal dit je helpen om je kansen bij het adviesbureau van jouw voorkeur te vergroten.

Een goede start, opmaak en structuur
In de allereerste alinea van je brief is het essentieel dat je de aandacht van de recruiter weet te trekken. Start bijvoorbeeld met een actuele uitdaging waar het adviesbureau mee kampt (doe research vooraf!) en hoe dit jou heeft getriggerd om te solliciteren naar de openstaande functie. Of laat in de eerste alinea zien dat je begrijpt naar wie of welke eigenschappen of ervaring de recruiter / het bureau precies op zoek is en leg meteen uit dat jij in het verloop van de brief hem of haar zult overtuigen dat jij aan dat profiel meer dan voldoet. Het moet in de eerste alinea glashelder zijn waarom jij de brief stuurt en wat de toegevoegde waarde is om verder te lezen.

In een oogopslag (en in weinige seconden) kan een recruiter zien of er voldoende structuur en logische opbouw zit in jouw brief. Zo moet er om te beginnen sprake zijn van een duidelijke opening, middenstuk en slot door een goed gebruik van voldoende alinea’s. Belangrijk is vooral hoe iedere alinea begint – door een alinea krachtig te beginnen kom je direct tot de kern en kun je de aandacht van de lezer direct trekken en deze ook vasthouden. Dat doe je allereerst door het gebruik van signaalwoorden (Ten eerste, verder, bovendien, etc.) Deze woorden zorgen voor een goede gestructureerde overgang van alinea naar alinea.

Daarnaast dien je de alinea niet vanuit de ik-vorm te beginnen. Schrijf dus bijvoorbeeld in plaats van: ‘ik ben een ervaren verandermanager…’ liever: ‘Als voormalig verandermanager heb ik allereerst ruime ervaring opgedaan binnen…’. Of in plaats van: ‘ik heb mijn strategische ontwikkelingskwaliteiten ingezet voor klanten’ schrijf liever: ‘Op het snijvlak van strategieontwikkeling was ik bij klanten bovendien verantwoordelijk voor…’ In de rest van de alinea kun je informatie dan verder toelichten en/of aanvullen.

Verdiep je in het bedrijf en wees concreet
Misschien wel het belangrijkste is dat je je bij iedere alinea moet afvragen: ‘wat is – in de ogen van de recruiter – de toegevoegde waarde voor het adviesbureau?’ Daarvoor moet je het bureau zo goed mogelijk kennen en zul je – voorafgaande aan het schrijven van je brief – moeten duiken in alle mogelijk bronnen rondom de organisatie: de website van het bureau, (online)wervingsmateriaal, publicaties in carrièremagazines, mediaplatforms over de consultancybranche, etc.). Alleen zo kom je voldoende te weten over de klanten, projecten, actualiteiten en uitdagingen van het bureau en over de functie (eigenschappen en ervaring, verantwoordelijkheden, vakgebied) waarop je solliciteert.

Na een grondige analyse van een adviesbureau krijg je ook een beter beeld van hoe de organisatie benaderd wil worden en in welke toon (bijv. formeel vs. informeel) of stijl (bijv. creatief vs. zakelijk) je jouw brief het beste kunt opstellen. Een jong en digitale startup zul je anders moeten benaderen dan een groot accountants- en advieskantoor.

Een ander essentieel element voor je brief is concreetheid. Bij alles wat je claimt over jezelf (je talenten, vaardigheden, ervaring, etc.) moet je concrete voorbeelden kunnen geven over waarom jij bepaalde eigenschappen bezit, waar je bepaalde vaardigheden hebt geleerd, of hoe jouw ervaring concreet van toegevoegde waarde kan zijn voor het bureau. Belangrijk hierbij is wel dat concrete voorbeelden in je CV moeten terugkomen. Vaak hebben sollicitanten moeite met het expliciet benoemen van hun successen of onderscheidende ervaringen en capaciteiten.

Wees zelfverzekerd en dubbelcheck alles
Veel sollicitanten neigen er naar in hu brief te bescheiden te zijn. Hoewel over de top en arrogant overkomen een onwenselijk uiterste vormt, is aan de andere kant een te hoge mate van bescheidenheid ook een gemiste kans. Wanneer je concreet uitlegt dat je hebt bijgedragen aan het succes van een project, dan mag je daarvoor best de credits nemen, zolang het met concrete voorbeelden wordt versterkt. Wat je ook in de brief zet, essentieel is dat er geen woord van gelogen of verzonnen is. De kans is groot dat je door te mand valt als een recruiter doorvraagt naar een kwalificatie.

Wanneer je een eerste draft van de brief af hebt, kan het zinvol zijn om deze een keer uit te printen en deze op papier nog eens rustig door te lezen. Dit biedt vaak nieuwe inzichten voor verbetering. Ook kan het zeer nuttig zijn als een ander de brief doorleest. Zo krijg je een objectieve kijk van een ander, die met een compleet andere bril naar de inhoud kijkt. Het moet dan wel iemand zijn die de materie begrijpt en/of een kritische blik heeft. Nadat je er zeker van bent dat alles inhoudelijk klopt, dat er een logische structuur en opbouw is, dat er geen spellings- en grammaticafouten instaan, dat de juiste persoon geadresseerd wordt, dat alinea’s goed in elkaar overlopen, dat bedrijfs(namen) overal kloppen en de verdere stijl en opmaak kloppen, dan rest er nog een ding: dubbelchecken. Als jouw concurrenten voor de baan een zelfde kwaliteit brief neerzetten, maar geen minuscule foutjes hebben gemaakt, dan kan dat voor een recruiter aanleiding zijn om niet voor jou te kiezen. Zeer met soms tientallen of honderden medesollicitanten kunnen zulke details het verschil maken.

Tenslotte staan hieronder nog enkele do’s en don’ts waar je op kunt letten wanneer je je sollicitatiebrief schrijft:

Do’s:

 • Wees over het algemeen kort en bondig in je formuleringen en gebruik voldoende alinea’s voor een gestructureerde opbouw. Een recruiter wil niet verdwalen in te lange stukken tekst.
 • Maak gebruik van signaalwoorden (Ten eerste, verder, ook, bovendien, ten slotte). Hierdoor biedt je de lezer structuur en kun je samenhangende alinea’s goed in elkaar over laten lopen, Vermijd wel herhaling van dezelfde signaalwoorden.
 • Zet duidelijk je persoonsgegevens bovenaan de brief (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres zijn een must).
 • Maak gebruik van een duidelijk lettertype (zoals Arial, Times New Roman of Calibri).
 • Schrijf actieve zinnen. In plaats van ‘Diverse teams werden door mij als afdelingshoofd geleid’, schrijf ‘Ik heb in mijn rol als afdelingshoofd leiding gegeven aan diverse teams’.
 • Zorg voor een sterke einde van de brief door te benadrukken waarom jij past in hun rol en laat je enthousiasme zien over het vooruitzicht om voor het bedrijf mogelijk te kunnen werken. Geef altijd aan dat je een antwoord verwacht van de organisatie. Het is verstandig om aan het einde van de brief gericht te vragen naar een persoonlijk gesprek.
 • Sla een brief op in PDF en stuur deze afzonderlijk mee met korte duidelijke naam (bijv. Sollicitatiebrief – Voornaam Achternaam.pdf).
 • Check altijd na het schrijven van de brief of alle spelling, grammatica kloppen en check nogmaals of er een logische structuur en opbouw zit in de brief. Bij het nakijken van de brief kun je beter een keer teveel kijken dan te weinig. Soms kan het zinvol zijn om de brief even te laten liggen en er later met een frisse blik nog eens naar te kijken.

Don’ts:

 • In een sollicitatiebrief kun je het maar beter niet hebben over je minpunten, hoe eerlijk je hierover ook wilt zijn. Gebrek aan ervaring kun je beter niet noemen, beter is om je te richten op die punten waarin jij wel uitblinkt en van toegevoegde waarde bent voor het bureau.
 • Een goede brief is niet alleen to the point, maar moet ook onderscheidend zijn en aanzetten tot actie. Naast jou solliciteren tal van andere professionals op deze baan, die waarschijnlijk net als jij in staat zijn een goed verzorgde brief op te stellen. Je zult moeten nadenken hoe jij niet alleen de aandacht kan weten te trekken in (het begin van) de brief, maar hoe jij recruiters na het lezen kan laten denken: Wow! Die moeten we hebben. Wanneer je teveel in de algemeenheid blijft hangen, zal een recruiter jouw brief er niet uit pikken.
 • Een brief is maatwerk. Bedenk vooraf goed bij wat voor type adviesbureau je solliciteert (bijv. formeel vs. informeel of zakelijk vs. creatief). Een creatief marketing & communicatie (advies)bureau verwacht waarschijnlijk een andere toon en stijl dan een groot accountants- en advieskantoor. Probeer dus te achterhalen welke elementen in je brief juist wel of niet goed aankomen bij een bedrijf.
 • Een valkuil van veel professionals is, dat zij puur en alleen de informatie uit hun CV in de brief samenvatten, terwijl de brief juist dient om het CV meer body en betekenis te geven. Als er in je CV staat dat je een bepaalde opleiding hebt genoten, dan kun je in de brief juist duidelijk maken waarom en belangrijker nog, waarom die keuze voor het adviesbureau waar je solliciteert relevant is. Of als je in je CV hebt staan dat je een goede IT kennis hebt, laat dan in de brief blijken hoe je die kennis in het verleden hebt ingezet, of hoe je die bij het bedrijf mogelijk kan inzetten. De motivatiebrief dient als een aanvulling op het CV en moet geen kopie ervan zijn.
 • In de motivatiebrief dien je geen eisen te stellen aan de mogelijke baan waarop je solliciteert, dus zaken aansnijden als salaris of arbeidsvoorwaarden is definitief ‘not done’.
 • Tenslotte, wanneer je de brief bijvoegt aan een email, zorg er dan voor dat je in de email zelf nog extra ingaat op je motivatie etc. Geef puur aan dat je op de functie solliciteert en dat CV en motivatiebrief zijn bijgevoegd.