Carrièreladder

Gedurende een loopbaan bij een adviesbureau proberen consultants over het algemeen door te groeien naar de top. Bij ieder bureau kan dat groeipad er anders uitzien, maar over het algemeen doorlopen adviseurs bij adviesorganisaties doorgaans tenminste vijf tot zeven rangen alvorens ze tot de hoogste laag behoren. Consultancy.nl presenteert een overzicht van de gebruikelijke functies die een consultancyprofessional kan bekleden vanaf het moment dat hij onderaan de carrièreladder is gestart.

Als afgestudeerde young professional begin je bij veel (grotere) advieskantoren als Analyst, Business Analyst of Junior Consultant. In die ondersteunende rol voer je vooral onderzoek uit en verzamel je data en voer je analyses uit van bijvoorbeeld sectoren, markten en bedrijven. Bij de meeste bureaus spendeer je de grootste gedeelte van je tijd bij klanten en ondersteun je analyse en projectmanagement activiteiten. Jonge adviseurs hebben doorgaans een declarabiliteit van 80% of meer. De overige tijd neem je deel aan diverse trainingen en ontwikkelprogramma’s voor het versterken van je eigen consultancyvaardigheden.

De volgende rang in consultancy is die van Consultant of Adviseur, bij sommige bureaus ook wel Associates genoemd. Naast Analysts, (die meestal na twee tot vijf jaar) doorgroeien naar deze rol, komen op dit niveau ook consultants met enige ervaring binnen – bijvoorbeeld opgedaan bij een branchegenoot – of professionals die instromen na het behalen van een MBA. Consultants zijn bij klantprojecten en onderzoek verantwoordelijk voor de probleemstelling, het opstellen van hypothesen, het communiceren van bevindingen en het doen van aanbevelingen aan de klant. Ook bieden zij ondersteuning en advies bij de implementatie van de uiteindelijk door te voeren veranderingen. Daarnaast geven ze leiding aan de groep analysts. Consultants besteden nog relatief veel aandacht aan het versterken van hun vakinhoudelijke en sectorkennis en het ontwikkelen van hun vaardigheden.

Na enkele jaren als Consultant te hebben gewerkt kunnen zij meestal doorgroeien naar de rol van Senior Consultant (of Senior Adviseur, Senior Associate) In die functie ligt de verantwoordelijkheid veelal op projectmanagement van kleinere projecten en bij grotere projecten het managen van een specifiek projectonderdeel. Daarnaast geeft een senior consultant leiding aan klantteams en levert hij input voor sales-, marketing- en leiderschapsstrategieën binnen de organisatie.

De volgende functie op de consultancy carrièreladder is vaak die van (Senior) Manager. In die rol manage je alle onderdelen en fases van een project en ben je eindverantwoordelijk voor deadlines van projecten. Bovendien fungeer je als een aanspreekpunt van klanten en ben je verantwoordelijk voor het aanleveren van oplossingen voor de businessuitdagingen waarmee zij kampen. Manager spelen ook een rol bij interne activiteiten, waaronder het ontwikkelen van serviceproposities, business development en het ontwikkelen van kennisleiderschap.

Het niveau van Principal of Director is doorgaans de volgende rang op de ladder, ook wel bekend als de 'future partners' – Waar Principals doorgaans eindverantwoordelijk zijn voor klantopdrachten, nemen. Directors veelal zowel de rol van Manager als die van Partner in. Daardoor variëren hun verantwoordelijkheden van het motiveren en leiden van teams bij hun dagelijkse werkzaamheden, tot het onderhouden van relaties met senior klanten.

Uiteindelijk kunnen consultants binnen adviesorganisaties vaak na zo’n tien tot vijftien jaar doorgroeien naar de rol van Partner. Dan gelden zij daarnaast als een sectorexpert en strategisch adviseur van de belangrijkste en ‘high level’ klanten van de organisatie. Daarnaast is een partner verantwoordelijk voor het genereren van sales, de verdere groei en koers van het adviesbureau, het bedenken van innovatieve strategieën en het realiseren van strategische doelstellingen. Partners kunnen ofwel mede-eigenaar van een adviesfirma worden (Equity Partner) of dezelfde verantwoordelijkheden hebben, zonder daarbij een financieel belang te hebben (Non-Equity Partners). 

Werkzaamheden
Naarmate professionals de carrièreladder beklimmen neemt de tijd die zij besteden aan klantopdrachten steeds verder af. Als Analyst of Junior Consultant spendeer je zo’n 80% of meer van je tijd aan klantprojecten en de overige 20% aan professionele ontwikkeling van je eigen consultancyvaardigheden. Naarmate je doorgroeit naar hogere functies neemt het aandeel in klantprojecten en professionele ontwikkeling af en ligt de focus geleidelijk aan meer op sales en op projectmanagement. Pas vanaf de hogere rangen (lees: vanaf Senior Consultant / Manager) krijgt een consultant te maken met interne management aangelegenheden (strategiebepaling, management), sales (klantmanagement) en bijvoorbeeld coaching van consultants.