Sollicitatieproces

Sollicitatieproces
Voordat een kandidaat wordt aangenomen in de consultancybranche, wordt eerst vaak een uitgebreid sollicitatieproces doorlopen. Sommige consultancybureaus maken dit proces iets makkelijker door informatie aan te leveren over de verschillende stappen die kandidaten kunnen verwachten in het sollicitatieproces en wat deze inhouden, dus het is aan te bevelen om eerst de website van het bureau goed te inspecteren voordat men start met de voorbereiden.

Typische stappen in het sollicitatieproces
Het sollicitatieproces bestaat doorgaans uit een aantal typische stappen, maar per bureau verschilt veel in volgorde en toepassing van deze stappen. De verschillende stappen zijn: aanmelden (per brief of online formulier), online tests, assessment en case studies en sollicitatiegesprekken. Hieronder een introductie van deze stappen. Zie voor uitgebreidere informatie over wat deze stappen inhouden ook de corresponderende gedeeltes binnen de rubriek ‘Solliciteren’.

Aanmelden per brief of online formulier
Het aanmelden voor het sollicitatieproces bij consultancybureaus kan doorgaans op twee manieren. Sommige bureaus maken gebruik van online sollicitatieformulieren, waaraan het CV en de motivatiebrief als bijlages worden toegevoegd of die in het formulier moeten worden opgenomen. Bij andere bureaus gaat solliciteren via het opsturen van het CV en de motivatiebrief, evenals andere opgevraagde documenten, in een e-mail of per post. Bekijk altijd op de site welke methode de voorkeur van het betreffende bureau heeft.

Bij online solliciteren via een formulier is het belangrijk om te controleren of deze accuraat en volledig is ingevuld, alvorens het formulier wordt ingestuurd. Aangezien dit waarschijnlijk het eerste moment van contact is met het consultancybureau, is het belangrijk om een goede eerste indruk achter te laten. Spelfouten en grammaticale onjuistheden kunnen er al voor zorgen dat een kandidaat niet wordt uitgenodigd om op gesprek te komen. Hoewel veel internetbrowsers zijn uitgerust met een spellingscheck, is het aan te raden om hier 100% op te vertrouwen, aangezien deze checks niet altijd in alle formulieren werken en over het algemeen niet controleren op zinsconstructie en grammatica. Beter is om, indien mogelijk, de tekst te laten lezen door een carrière-adviseur, vriend of familielid om deze te controleren.

Bij het solliciteren door middel van het opsturen van een sollicitatiebrief en CV, is het van cruciaal belang om deze specifiek aan te passen aan de organisatie waar wordt gesolliciteerd. Verschillende consultancybureaus vragen vaak verschillende vaardigheden en eigenschappen, en een CV is dé plek voor sollicitanten om bewijs te leveren dat zij hierover beschikken. Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de baan, en het profiel dat wordt gegeven in de vacature, en leg in het CV en de motivatiebrief de nadruk op de vaardigheden die overeenkomen met wat van kandidaten verlangd wordt. Het geven van voorbeelden waaruit deze vaardigheden blijken is daarbij een pre.

Online tests
Een ander onderdeel zijn de online assessments of tests. Niet ieder consultancybureau maakt hier gebruik van, maar sommige bureaus gebruiken de tests om na het beoordelen van de sollicitatie, de groep kandidaten verder te filteren. De tests worden vaak afgenomen in online omgevingen en bestaan over het algemeen uit rekenkundige en taalkundige tests, evenals tests die het abstract denkvermogen en soms de karakteristieken en persoonlijkheid van kandidaten meten.

Assessment
Als de sollicitatie geselecteerd wordt voor de volgende ronde, wordt de kandidaat vaak uitgenodigd om naar een assessment centrum te komen. Dit bezoek biedt de ideale kans om meer te weten te komen over het consultancybureau en hoe het zou zijn om bij hen te werken, maar geeft hen op hun beurt de kans om een idee te krijgen van de genodigden. 

Interviewgesprekken
Verder zijn misschien wel de belangrijkste onderdelen van het sollicitatieproces de gesprekken en interviews. Het verschilt per bureau hoeveel gesprekken er gevoerd worden en in welke fases van het sollicitatieproces deze plaatsvinden voordat een kandidaat wordt aangenomen. Bij de meeste consultancybureaus kan worden uit gegaan van minstens twee gesprekken, waarvan tenminste een gesprek of interview met een partner van het bureau. Vaak wordt tijdens het eerste gesprek ingegaan op het CV en de motivatie van de kandidaat, terwijl het partnergesprek vaak een extra stap de diepte in gaat.

Veel bureaus maken in de tweede of derde ronde gebruik van case studies, een belangrijke manier om te testen hoe goed kandidaten in staat zijn om informatie te verwerken, problemen op te lossen en om samen te werken in teamverband. Goede voorbereiding zorgt hierbij voor een aanzienlijke verhoging van de kans die kandidaten maken om geselecteerd te worden.