Fraudebestrijding centraal tijdens BoerCroon evenement

12 juni 2014 Consultancy.nl

Op vrijdag 20 juni organiseert adviesbureau BoerCroon het evenement ‘Burgerinitiatief ter voorkoming van fraude: 1 overheid’. Tijdens de bijeenkomst zullen twee initiatiefnemers van ‘BurgerInitiatief 1 Overheid’ inzicht geven in hoe het publieke domein zich beter kan wapenen tegen fraude. 

Fraude wordt een steeds groter probleem, zowel wereldwijd als in Nederland. Volgens een recente analyse van PwC bedraagt de maatschappelijke schade van fraude in ons land minstens € 11 miljard op jaarbasis, omgerekend € 600,- per hoofd van de bevolking. De overheid is met een fraudeomvang van zo’n € 7,3 miljard de grootste benadeelde. De fraude tussen burgers en bedrijven onderling bedraagt € 3,7 miljard. En afgaand op de verdere digitalisering van het bedrijfsleven en de maatschappij, wordt verwacht dat de omvang van fraude de komende jaren alleen maar verder zal toenemen. 

BoerCroon Business Creators

BurgerInitiatief1Overheid
Tegen deze achtergrond besloten een aantal bestuurders in 2013 om het ‘BurgerInitiatief 1 Overheid’ op te zetten. Doelstelling van het platform is om de fraudeaanpak te verbeteren, onder meer door het stimuleren van meer samenwerking tussen overheidsdiensten en private partijen, het verbeteren van opsporingstechnieken ter voorkoming van fraude en het begeleiden van fraude-pilots. Het netwerk bestaat uit een groep betrokken vrijwilligers, met een gevarieerde expertise uit onder meer de wetenschap, politie, advocatuur en overheid. 

Inmiddels zijn onder de vlag van BurgerInitiatief 1 Overheid diverse (proef)projecten van start gegaan, zoals het opsporen van spookauto’s in grote steden door het fotograferen van kentekens en het opsporen van fraudepatronen in Amsterdam, in tegenstelling tot het opsporen van individuen.

1overheid

BoerCroon lunchbijeenkomst: Burgerinitiatief ter voorkoming van fraude: 1 overheid
Op vrijdag 20 juni zullen twee medeoprichters van BurgerInitiatief 1 Overheid – Rienk Hoff en Bernard Welten* – als gastspreker fungeren tijdens een lunchbijeenkomst van adviesbureau BoerCroon. Thema van het evenement is fraude, en vanuit hun achtergrond zullen Hoff en Welten deelnemers inzicht geven in de laatste trends en ontwikkelingen op dit vlak. Ook zullen zij bezoekers meenemen in wat het initiatief behelst, wat hun doel is en de aanpak die in de praktijk wordt gebruikt voor het boeken van concrete resultaten. 

Voor meer informatie en mogelijkheden tot inschrijving zie het event Aanpak van Fraude: 1 overheid.

* Rienk Hoff is Directeur Stadstoezicht bij de gemeente Amsterdam. Voorheen gaf hij daar leiding aan de sector algemeen bestuur van de Bestuursdienst. Hij studeerde criminologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Bernard Welten trad na zijn opleiding aan de Nederlandse Politie Academie in 1978 in dienst van de gemeentepolitie Amsterdam. In de daarop volgende 21 jaar was hij onder meer wijkteamchef, hoofd automatisering, en chef van de centrale recherche. Tussen 2004 en 2011 was hij hoofdcommissaris bij de politie Amsterdam.

Nieuws