House of Performance onderzoekt intern consultancy

12 november 2013 Consultancy.nl

Bedrijven maken steeds meer gebruik van interne adviesteams. Volgens een recent onderzoek van House of Performance verwacht maar liefst 80% van bedrijven die in het bezit zijn van een interne consultancypraktijk dat de omvang van hun adviesafdeling de komende periode zal toenemen, of minimaal gelijk zal blijven. Maar ondanks de stijgende populariteit is er nog relatief weinig bekend over dergelijke teams. Om meer inzicht te krijgen in het volwassenheidsniveau van interne consultancy-organisaties heeft House of Performance een benchmark gelanceerd.
 
Met het onderzoek wil het organisatieadviesbureau uit Utrecht inzicht krijgen in de prestaties, processen en methoden van interne adviesorganisaties. Het onderzoek kijkt specifiek naar vier thema’s:
1. Eigenaarschap in de lijn
2. Weten wat de ander wil bereiken
3. Ondersteuning van topmanagers
4. Duurzaam resultaat
HofP - Onderzoek Interne Adviesteams
 
Aan de hand van de benchmark kunnen bedrijven de volwassenheid van hun interne adviesafdeling vergelijken met die van andere organisaties en leren van best practices in de markt.

Deelnemen

Om bovenstaande goed in kaart te brengen is House of Performance op zoek naar zowel interne adviseurs als opdrachtgevers die willen deelnemen aan het onderzoek. Deelnemen kan op deze pagina.
 
Het invullen van de vragenlijst kost zo’n 10-15 minuten. Antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en na afronding van het onderzoek krijgen deelnemers een rapportage met daarin de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.

Nieuws

Meer nieuws over