House of Performance: Interne adviesafdelingen groeien

19 september 2013 Consultancy.nl

Intern advies wint terrein en wordt steeds meer een serieuze concurrent voor inhuur van externe consultants. Door de druk om externe consulting kosten te reduceren en de diverse voordelen die interne consultants kunnen bieden, ontwikkelen organisaties steeds vaker hun eigen consulting capaciteiten. Volgens een nieuw onderzoek van House of Performance verwacht maar liefst 80% van die bedrijven dat de omvang van hun interne adviesorganisaties dit jaar zal toenemen, of minimaal gelijk zal blijven.

Alhoewel er geen gedetailleerde data is omtrent de Nederlandse markt voor interne consultancy, is het overduidelijk dat intern advies in de afgelopen jaren een vlucht heeft genomen. Zo zijn in veel bedrijven – meestal vanuit de ambitie om kosten te besparen, klantbediening te verbeteren of innovatie- en executiekracht te vergroten – interne adviesorganisaties opgezet.

Bestaande interne adviesorganisaties zijn bovendien in veel gevallen in omvang toegenomen. De gedachte achter deze trend is eenvoudig: een intern adviesteam vermindert de afhankelijkheid van (dure) externe adviseurs. Daarnaast kunnen interne adviesteams de continuïteit op lange termijn beter waarborgen. Een ander argument om interne adviseurs te verkiezen boven externe adviseurs is dat ze met hun kennis van de organisatie beter in staat zijn processen en standaarden te verankeren.

House of Performance - Consulting

Het onderzoek van House of Performance, gehouden onder 55 interne adviseurs werkzaam bij 25 organisaties, bevestigt deze trend. Maar liefst 80% van de respondenten verwacht dat de omvang van hun interne adviesorganisatie zal toenemen of minimaal gelijk zal blijven.

Renée de Boo, partner bij het organisatieadviesbureau: “De vraag naar begeleiding bij het opzetten van nieuwe interne adviesorganisaties neemt duidelijk toe. En waar organisaties al met een interne adviesorganisatie werken, zien we een duidelijke behoefte aan versnelling in professionalisering. De eisen aan interne adviesorganisaties worden hoger en steeds vaker is de ambitie ook echt de concurrentie met externe partijen aan te kunnen."

Interne Adviesorganisaties

Professionaliseren
Naast de groei in grootte, verwachten interne consultancyorganisaties ook hun professionaliteit en volwassenheid in dit jaar te zullen verbeteren. 20% van de respondenten is van mening dat een verdere ontwikkeling van de eigen werkwijze komend jaar één van de belangrijkste thema’s is. Andere voorbeelden van verbeteringen ten aanzien van de volwassenheid zijn het vergroten van de vaardigheid om meer eigenaarschap in de lijn te creëren en, niet onbelangrijk in deze tijd, het verbeteren van de zichtbare resultaten. Daarbij geven interne adviseurs aan dat ze op dit moment moeite hebben met het kwantificeren van hun toegevoegde waarde in bijvoorbeeld een ROI cijfer.

Nieuws

Meer nieuws over