Consultantsbureaus omarmen 'buzz' agile en wendbaar

29 oktober 2012 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Een van de populairste ‘buzzwoorden’ van de afgelopen jaren binnen consulting is ongetwijfeld ‘agile’. Agile, ook bekend als wendbaar in het Nederlands, staat voor efficiency, snelheid en aanpassings-vermogen. Oorspronkelijk komen overwaaien uit de IT en projectmanagement wereld, neemt ‘agile’ inmiddels een prominente positie in de dienstverlening van consultancykantoren.

Zo hebben veel adviesbureaus, waaronder Atos Consulting, Capgemini Consulting, Logica en Ordina hun bestaande service offerings omgedoopt tot termen als ‘Agile Finance’, ‘Agile Project Management’, ‘Agile HR’, ‘Agile Supply Chain’, 'Agile Compliance & Risk’, enz. KPMG heeft zelfs in sommige landen een business unit binnen Advisory, Agile Consulting Services, dat zich puur richt op agile diensten.

Agile steeds belangrijker
In deze uitdagende tijden is het essentieel om als organisatie ‘Agile’ te zijn. De huidige markt vraagt om snelheid en aanpassingsvermogen. De time-to-market wordt steeds korter en organisaties worden geacht wendbaar te zijn en zich snel en adequaat aan te passen aan de marktwensen om succesvol te zijn en te blijven. En ook op het HR vlak is agile van groot belang – organisaties moeten hun HR en people beleid naadloos kunnen afstemmen op de vraag vanuit de business. Daarnaast is een agile HR cruciaal om als winnaar uit de toenemende ‘war for talent’ te komen.

Agile organisatie
Maar wat is er precies nodig om agile te zijn? En wat zijn de belangrijkste kernwaarden van een agile organisatie? In een serie van white papers – gebundeld onder de werknaam “Agilization” – geeft Atos Consulting haar visie op het thema agile. Volgens het adviesbureau wordt de Agile organisatie gekenmerkt door vier elementen:

Atos Consulting - Agile Organisation

• Core competency management: De organisatie heeft kerncompetenties en beheert deze zorgvuldig. Deze kerncompetenties zijn van directe waarde voor klanten, worden door hen ervaren als Unique Selling Point, en zijn door concurrenten niet makkelijk te kopiëren.
• Capability of reconfiguration: De organisatie is in staat zichzelf te herordenen, te herscheppen en aan te passen.
• Knowledge driven: De organisatie is kennis gedreven en focust op die kennis die van directe waarde is. Een Agile organisatie heeft geen “kennis in voorraad” die geen waarde oplevert voor klanten.
• Virtual enterprise: Een Agile organisatie maakt gebruik van virtuele technologie en is deels zelf virtueel. Deze virtuele component is een belangrijk middel om de kosten van kennis in balans te houden met de waarde. Virtuele sociale en collaboratieve netwerken geven de mogelijkheid om kennis flexibel aan te wenden en derhalve de kosten ervan eveneens te flexibiliseren.

“Wanneer de vier elementen in onderlinge samenhang functioneren dan is een organisatie agile” aldus Atos Consulting. Uiteindelijk voordeel is dat de de totale kosten van ‘verandering’ - op welk gebied dan ook - drastisch omlaag gaan.

Kernwaarden van een agile organisatie
Naast de bovenstaande ‘harde’ kant van agile moet het gedachtegoed van agile ook sterk worden verankerd binnen de organisatie. Het succes van een agile organisatie is volgens Atos Consulting afhankelijk van drie kernwaarden:

Atos Consulting - Agile Kernwaarden

Voor meer informatie:
- Bekijk het bericht 'Atos Consulting organiseert Agile Project Management'