Houd je data op orde met de Atos Datakwaliteit Aanpak

30 november 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Data is niet meer weg te denken uit de strategische toolkit van organisaties. Niet verwonderlijk dan ook, dat investeren in datakwaliteit tot betere bedrijfsresultaten leidt, stellen Cenk Coskun en Sanne Rietman van Atos Consulting. Het op orde houden van de datakwaliteit is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. 

“Data vormt de kern van digitale strategieën”, trapt Coskun af. Door data effectief in te zetten kunnen organisaties hun bedrijfsvoering immers continu verbeteren. “Met goede en betrouwbare data is het mogelijk om een organisatie goed te sturen. Potentiële kansen worden op tijd gedetecteerd en er kan worden bijgestuurd. Hiermee kan concurrentievoordeel worden behaald.” 

Rietman voegt toe dat data ook een grote rol speelt in het verbeteren van de manier waarop organisaties hun klanten bedienen: “Denk bijvoorbeeld aan de automatisering van klantprocessen, personalisatie van touchpoints en het digitaliseren van de customer journey.”

Cenk Coskun en Sanne Rietman - Atos ConsultingZoals bij ieder datagedreven vraagstuk, valt of staat alles met de kwaliteit van de data. “Je kunt ontzettend gevorderde analytics tools hebben en algoritmes die de meest prachtige analyses draaien, maar als de data niet op orde is, dan heb je er weinig aan”, legt Coskun uit. 

Het huis op orde hebben vormt voor elk datatransformatieproject dan ook het startpunt, zo betogen de twee consultants van Atos Consulting. “Kwalitatief goede data is correct, voorhanden, to-the-point, consistent en draagt bij aan het snel en foutloos afhandelen van aanvragen tegen de beste prijs”, zegt Coskun. Rietman vult aan: “Hiermee kan data worden vertaald naar informatie en analyses, en dient vervolgens als het fundament voor besluitvorming.”

Voorbeelden van toepassingsgebieden zijn er legio. Bijvoorbeeld in sales & marketing, waar data helpt om inzicht te krijgen in vragen als: ‘Moeten we onze prijzen aanpassen?’ of ‘Hoe zit het met de NPS?’; in business development: ‘Krijgen we genoeg aanvragen binnen?’; in operations: ‘Moeten we opschalen in capaciteit?’; in supply chain: ‘Waar bevindt de order zich in het proces?’; en op managementniveau: ‘Hoe staan de financials ervoor ten opzichte van het budget?’.

Kwalitatief slechte data daarentegen is “foutief, ontbrekend, onoverzichtelijk, inconsistent en kan voor veel complicaties zorgen. Het kan het proces onnodig vertragen, de kwaliteit van producten verminderen en strategische, tactische en operationele besluiten foutief beïnvloeden”, aldus Rietman.

Toch is datamanagement in de praktijk vaak een onderbelicht onderwerp. Rietman: “Er wordt in projectomgevingen onvoldoende aandacht gegeven aan data als input voor kernprocessen, en in de lijn wordt datakwaliteit onvoldoende belegd waardoor vervuiling intreedt.” Met als gevolg dat er vaak pas actie wordt ondernomen “als het kwaad al is geschied. Een stuk kostbaarder en arbeidsintensiever dan als dit vanaf het begin af aan goed ingeregeld wordt.”

Atos Datakwaliteit Aanpak

Bij Atos Consulting behoort datagedreven werken tot een van de pijlers van de dienstverlening aan klanten. Onderdeel van de aanpak is de overtuiging dat de gang naar datagedrevenheid ook een focus op datakwaliteit vereist. “Bij transformaties waar data op de agenda staat kijken we altijd naar datakwaliteit. Hierbij nemen we de hele datacyclus onder de loep, van data-identificatie tot de governance voor beheer”, leggen de Atos Consulting-adviseurs uit. 

Deze zogeheten Atos Datakwaliteit Aanpak start met een quickscan. Bedenker Coskun zegt hierover: “We brengen de datakwaliteit en andere aspecten voor een goede verwerking in kaart om zo een beeld te krijgen bij het huidige kwaliteitsniveau.” De tweede stap behelst het opschonen, optimaliseren en verrijken van data. “We focussen eerst op de belangrijkste datapunten, dit wordt gaandeweg uitgebreid totdat alle relevante data van degelijke kwaliteit is.”

Coskun besluit: “Uiteindelijk stellen we de klant in staat om onze aanpak zelf toe te passen en om de kwaliteit op peil te houden, dit is de laatste fase; het waarborgen van de behaalde resultaten. De organisatie wordt zo in staat gesteld eventuele problemen te analyseren, te onderkennen en met de juiste waardering van deze problemen ze te prioriteren en te verhelpen.”