Business Improvement-model van Atos Consulting krijgt upgrade

13 november 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Atos Consulting heeft zijn Business Performance Improvement-methodologie in een nieuw jasje gestoken. “In het snel veranderende landschap van vandaag hebben we ervoor gezorgd dat onze aanpak in lijn ligt met agile manieren van werken”, vertelt Ricardo Coppus, Lead van de Operational Excellence praktijk bij Atos Consulting.

De consultancypraktijk, onderdeel van zakelijk dienstverlener Atos, maakt al meer dan vijftien jaar gebruik van zijn zogeheten Business Performance Improvement (BPI)-methode. Deze methode biedt een aanpak en handvatten voor ieder type verbetertraject, van kleine veranderingen tot grote transformaties. “De methode heeft aan de basis gestaan van significante verbeteringen bij een groot aantal klanten binnen de industriële, financiële, publieke, telecom- en nutssectoren”, aldus Coppus. 

Update BPI-model

Eind vorig jaar werd na een brainstormsessie besloten de Business Process Improvement-methode een upgrade te geven. “Aanleiding hiervoor was dat wij bij onze klanten zagen dat er een grote vraag was naar een flexibel verbetermodel, waarbij er met snelle resultaten uiteindelijk toch een radicale verandering doorgevoerd kan worden”, legt Coppus uit. 

Kortom, inmiddels volop gewend aan het agile gedachtegoed zijn opdrachtgevers steeds meer op zoek naar snelle resultaten en efficiëntere werkvormen. Coppus licht toe: “In de nieuwe versie ligt er meer nadruk op het kort-cyclisch verbeteren van processen zonder de ‘stip op de horizon’ uit het oog te verliezen.”

BPI model van Atos

De afgelopen tien maanden heeft Atos Consulting de Business Process Improvement-aanpak bij meerdere grote klanten “succesvol toegepast”, vertelt Coppus. Zo heeft de consultancypraktijk bij een internationale betaaldienstverlener meerdere projecten gedaan, waarbij de focus lag op het substantieel verbeteren van de efficiëntie en het verlagen van de kosten. Bij een grote Nederlandse online retailer hebben Atos-consultants de methode in de praktijk gebracht bij het herontwerp van het operationeel model, het in kaart brengen en verbeteren van de huidige processen en het waarborgen en verbeteren van de ketenbetrouwbaarheid. 

“Alle consultants binnen Atos worden getraind in deze methode, zodat er solide basis is waarop verbeteringstrajecten gedaan worden bij klanten”, legt Coppus uit. 

Over het model

De Business Performance Improvement-aanpak bestaat uit een vijftal fases. In elke fase wordt een aantal essentiële vragen beantwoord en uitgewerkt:

  • Awareness: ‘Wat is de ‘Case for change’?’
  • Strategy & Context: ‘Waar staan we?’ ‘Waar willen we naartoe?’ ‘Wat is de bereidheid tot verandering?’
  • Focus: ‘Hoe zien de huidige processen eruit?’ ‘Wat zijn de belangrijke succesfactoren en KPI’s?’ ‘Wat zijn de ontwerpcriteria voor de toekomstige situatie?’
  • Global Design: ‘Wat zijn de best practices?’ ‘Hoe zien de to-be processen eruit?’ ‘Hoe bereiken we de to-be situatie?’ ‘Wat is de achterliggende businesscase?’ ‘Welke verbeteringen worden er opgenomen op de backlog?’
  • Detail Design & Implementation: ‘Hoe dient de gedetailleerde oplossing eruit te zien?’ ‘Hoe dienen de gedetailleerde processen eruit te zien?’ ‘Welke trainingen, werkinstructies en documentatie is er noodzakelijk?’ ‘Hoe zorgen we voor een continuous improvement feedback loop?’ ‘Op welke manier gaan de verbeteringen geïmplementeerd worden?’ 

Het model maakt logischerwijs gebruik van welbekende verbetermethodieken zoals Lean (bijvoorbeeld: de 5 why’s), Six Sigma (bijvoorbeeld: Value Stream Mapping) en Agile (bijvoorbeeld: een sterke focus op agility). “Van belang is om hierbij goed te kijken welke methodiek het beste aansluit bij de wensen van de klant”, legt Coppus uit.

Bij het toepassen van de methode, benadrukt Coppus verder dat de vier belangrijke gebieden van veranderingen in ogenschouw genomen dienen te worden – organisaties, processen, technologie en mens & cultuur (intern bekend als het Atos-klaverbladmodel): “Deze kritieke onderdelen vormen de basis van iedere succesvolle verandering en zullen allen in acht genomen moeten worden om te zorgen voor het gewenste resultaat van de verandering.”