HR-specialisten: Competenties doorslaggevend tijdens selectieproces

04 november 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Volgens de ruime meerderheid van de HR-professionals zijn competenties leidend tijdens sollicitatieprocedures. Dat blijkt uit onderzoek van detacheringsbureau De Staffing Groep. 

Voor hun studie spraken de onderzoekers met meer dan duizend HR-specialisten uit heel Nederland. In deze gesprekken komt onder andere naar voren dat het cv van een kandidaat tijdens een selectieproces onderschikt is aan zijn of haar competenties, aldus 78% van de respondenten.

“Professionals beschikken niet zozeer over de juiste diploma’s of werkervaring, maar vooral over competenties die nodig zijn om een taak te vervullen”, zegt Jeroen Kuijlen, CCO van De Staffing Groep. “We merken dat steeds meer organisaties werven én behouden op basis van competenties.”

In hoeverre selecteren organisaties op competenties (naar bedrijfsomvang)?De onderzoekers hebben ook onderzocht of er een verband bestaat tussen professionals beoordelen op competenties en de omvang van een organisatie. Dat is er deels. Bedrijven met vijfhonderd tot duizend medewerkers letten in grotere mate (83%) op competenties bij het sollicitatieproces en tijdens evaluatiegesprekken. 

Ontwikkel een centrale strategie

Toch heeft 36% van de HR-professionals niet scherp voor ogen over welke competenties hun medewerkers moeten beschikken. En dat is in zekere zin zorgelijk. Temeer omdat ze door dit kennisgebrek niet optimaal kunnen bepalen welke professionals het meeste kunnen bijdragen aan het toekomstige succes van hun organisatie.

Een mogelijke oplossing hiervoor: “Ontwikkel een centraal gecoördineerde strategie voor het werven, behouden en uitstromen van medewerkers”, geven de experts van De Staffing Groep aan. Zo’n soort strategie ontbreekt namelijk bij ongeveer een kwart van de organisaties, stelt Kuijlen. 

“In de markt komen wij vaak een versplinterd HR-beleid tegen, waarbij losse afdelingen verantwoordelijk zijn voor het werven en behouden van hun werknemers. Wanneer deze bedrijven alles vanuit één centraal punt coördineren, wordt het managen van aanwezig talent een stuk overzichtelijker.” 

Focus op loopbaanontwikkeling naar regio

Ontwikkel uw talenten

Het binnenhalen van de juiste professionals is vanzelfsprekend van groot belang. Maar dat medewerkers hun talenten binnen dezelfde organisatie blijven ontwikkelen is minstens zo belangrijk, benadrukt het rapport.

Toch gebeurt dat nog niet overal. Zo zegt 30% van de ondervraagden dat hun organisatie medewerkers onvoldoende begeleidt bij de verdere ontwikkeling van hun loopbaan. En dat is een gemiste kans, temeer omdat 79% van de HR-professionals aangeeft openstaande vacatures bij voorkeur intern in te vullen.

“Het behouden en laten doorstromen van talent is net zo belangrijk als het aantrekken van professionals met de juiste competenties”, zegt Kuijlen. “Het is derhalve van belang dat je weet wie er bij je werken, waar ze zich in onderscheiden en waar ze enthousiast van worden. Voor veel organisatie kan een driemaandelijks gesprek al de oplossing zijn om hun HR-beleid op dit vlak te verbeteren.”