Staffing MS

Staffing MS is specialist in het beheren en beheersen van de flexibele schil en externe inhuur. Als neutrale Managed Service Provider (MSP) ondersteunt de organisatie bij de uitvoering van het inhuurproces voor organisaties in zowel de non-profit als de profit sector. Staffing MS werkt met Vendor Management Systemen (VMS) om alle data en processen aan elkaar te verbinden. Samen met opdrachtgevers geeft zij vorm aan het voor hen optimale inhuurproces.

Staffing MS biedt de volgende diensten aan haar opdrachtgevers:

  • Full MSP-oplossingen, waarbij we namens de opdrachtgever de gehele flexibele schil beheren. In het verlengde hiervan bieden we ook Total Talent Management aan;
  • Hybride oplossingen, waarbij we elementen uit het MSP-model toepassen op de flexibele schil en waarbij de dienstverlening overdraagbaar is naar de opdrachtgever, zoals ook VWPFS vraagt;
  • Business consultancy, zoals inhuurscans die inzicht geven in besparingsmogelijkheden, inhuurvolwassenheid en/of compliance;
  • Contractmanagement-diensten, waarbij we alles uit handen nemen rondom de contractering, dossieropbouw, urenregistratie, facturatie en rapportage. 

Onafhankelijkheid

Staffing MS is Nederlands grootste onafhankelijke MSP. Dit betekent dat de organisatie geen eigen personeel detacheert, omdat de processen rondom de inzet van flexibel personeel vanuit een onafhankelijke positie het best gemanaged kunnen worden. Daarbij wordt geen voorkeursbehandeling aan bepaalde bureaus gegeven (tenzij dit op verzoek van de opdrachtgever is), maar beheert louter deze raamovereenkomsten en contracten. Zo ontstaat er nooit een belangenconflict tussen de opdrachtgever, de leverancier(s) en Staffing MS. 

HeadFirst Group

Staffing Management Services is als zelfstandige business unit onderdeel van HeadFirst Group, waarmee het zijn eigen identiteit behoudt en de onafhankelijkheid, die als MSP essentieel is, wordt verankerd. HeadFirst Group is marktleider in de Benelux op het gebied van het professioneel organiseren van externe inhuur. De organisatie biedt een diversiteit aan flexoplossingen, waaronder contracting, payrolling, matchmaking, global sourcing, Managed Service Providing en business consultancy. Op dit moment werken dagelijks meer dan tienduizend professionals bij ruim tweehonderd opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van circa 950 miljoen euro.

Staffing MS | Nieuws