Zestgroup betrokken bij energieprogramma Allocatie 2.0

04 mei 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Vorig jaar is een nieuw sectorbreed programma in de Nederlandse energiesector van start gegaan: Allocatie 2.0. Hiermee wil de branche de manier waarop energieverbruik wordt voorspeld moderniseren. Het project wordt ondersteund door Zestgroup.

De huidige methode waarmee verbruik van energie voorspeld wordt stamt uit 1998. Deze methode heeft als primaire doelstelling om de productie van energie in centrales zo optimaal mogelijk af te stemmen op de vraag en verbruik. 

Anno 2021 ziet de vraag voor energie er echter heel anders uit. Decentrale opwekking, elektrificatie en de toename van elektrisch rijden zorgen er allemaal voor dat het energiegebruik door particulieren en bedrijven verandert. Om in te spelen op deze verschuivingen is het voor de sector van belang om voldoende mee te kunnen bewegen met de marktvraag. 

Jaap Mulder

Kortom, het is hoog tijd om de voorspellende modellen van een upgrade te voorzien. Jaap Mulder, directeur van Zest Utilities (onderdeel van Zestgroup), zegt hierover: “Als we in Nederland nú niet voorsorteren op de wijzigingen die er aankomen, dan lopen we steeds meer risico op het niet langer kunnen voldoen aan de vraag, met stroomuitval als gevolg, of juist onnodige overproductie van elektriciteit.”

Start Allocatie 2.0

Tegen deze achtergrond is in 2020 Allocatie 2.0 gestart. Het doel van dit programma is om nauwkeuriger en fijnmaziger de energiestromen te voorspellen en te verrekenen. “Hierdoor kan er beter, sneller en gerichter worden ingespeeld op energievraag en aanbod op alle momenten van de dag. Hierdoor zorgen we ervoor dat de productie en toewijzing van energie zo goed mogelijk blijft aansluiten bij de behoefte en het gebruik ervan”, zegt Mulder.

Het programma Allocatie 2.0 is voor de energiesector zeer ingrijpend te noemen. “In huidige voorspellende modellen wordt meer dan een jaar van tevoren berekend wat het energiegebruik wordt per wijk, buurt of industrieterrein, en met een nauwkeurigheid van een kwartier. Die nauwkeurigheid is noodzakelijk, omdat elektriciteit (nog) niet opgeslagen kan worden. Dus moet er zeer nauwkeurig geproduceerd worden, om het gebruik op de voet te volgen.” 

De markt verandert echter steeds sneller, bijvoorbeeld door de gevolgen van de pandemie op energiegebruik thuis, versus gebruik op kantoren. Maar ook door de energietransitie en het feit dat energieafname en -productie nu ook per adres gebeurt en energie daardoor steeds meer tweerichtingsverkeer geworden is. 

Op dit moment bevindt het Allocatie 2.0-programma zich in de ontwerpfase. Hoe en op welke manier kan de vraag accuraat worden voorspeld? Welke processen en dataflows zijn hiervoor nodig? En welke governance moet hiervoor worden opgetuigd?

Zestgroup is vanaf het begin betrokken bij het overleg tussen marktpartijen. “We dragen bij aan het uitwerken van oplossingen en implementeren hiervan. Daarnaast delen we onze grondige kennis van de markt en van de uitdagingen op alle onderdelen intensief met elkaar en onze relaties via de Zest Academy [de interne opleidingstak van Zestgroup]”, legt Mulder uit.