Zestgroup ondersteunt innovatief biogasproject

22 november 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Wanneer het gaat over de agrarische sector en duurzaamheid denk je vandaag de dag al gauw aan boze boeren die op de tractor naar Den Haag trekken. Dat het ook anders kan bewijzen ze in Noordoost-Twente. Daar hebben verschillende melkveehouders de handen ineengeslagen om hun steentje bij te dragen aan de energietransitie: ze produceren biogas uit mest. Zestgroup ondersteunde de totstandkoming van het innovatieve project.

De melkveehouders hebben zich verenigd in de zogeheten biogashub Noord-Deurningen. Ze hebben ieder hun eigen vergister – een gasdichte, geïsoleerde, verwarmde en geroerde tank waarin de dagverse mest van de koeien wordt vergist tot biogas.

Daarnaast omvat de hub een slordige twaalf kilometer aan transportleiding waarmee jaarlijks een kleine 1 miljoen m3 biogas wordt geleverd aan (in de eerste fase) een tweetal afnemers: een kwekerij en autoverfpigmentproducent, die het gas respectievelijk gebruiken voor het verwarmen van de kassen en stoom in het productieproces.

Zestgroup ondersteunt innovatief biogasproject

Ook ligt er zeven kilometer ongebruikte Gasunie-transportleiding die is afgekoppeld en nu als hogedruk biogasbuffer fungeert om de onbalans tussen productie en afname op te vangen, en op hoge(re) druk biogas te transporteren om een stabiele levering aan de eindklant te bieden.

Naast dat de twee afnemers zo biogas kunnen gebruiken, draagt het project ook bij aan de innovatieve, circulaire landbouwbedrijfsvoering die de boerencoöperatie nastreeft. Daarin wordt nog altijd gewerkt aan een forse CO2-reductie en een afname van stikstofuitstoot doordat verse mest van de koeien dagelijks via pijpleidingen rechtstreeks naar de vergister wordt gevoerd. De boerencoöperatie is zo telkens op zoek naar innovatieve ideeën om de kringlooplandbouw verder te ontwikkelen.

Al met al is het een behoorlijk complex, innovatief en duurzaam project. Zo oordeelde ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de samenwerkende veehouders een zogeheten DEI-subsidie (Demonstratie Energie Innovatie) toekende. Deze subsidie is bedoeld voor ondernemers en organisaties die innovatieve investeringen doen in energiebesparing en duurzame energie.

Projectmanager in energie

Dankzij deze subsidie kon worden begonnen aan de realisatie van het project, maar daarmee was men er nog niet. De biogashub vroeg niet alleen om een grote financiële investering, maar ook om de nodige expertise op het gebied van energie, stakeholdermanagement en projectmanagement.

Daarom werd Zestgroup aan boord gehaald. Naast een expert in projectmanagement, kan het bureau zich ook deskundige in de utility-sector noemen door zijn jarenlange opgebouwde kennis en ervaring.

Deze gecombineerde expertise kwam goed van pas bij de totstandkoming van de biogashub. “We hebben projectmanagement en projectmatige ondersteuning geleverd voor de realisatie van de verschillende onderdelen die essentieel zijn voor het biogasnetwerk, inclusief acceptatie en inbedrijfsstelling van de gehele biogashub”, vertelt Mark van der Spek, consultant bij Zestgroup en binnen dit project actief als project management officer.

“Ook leverden we een actieve bijdrage aan de afstellingen binnen de biogashub. Daarnaast verzorgt Zestgroup de gehele nazorgfase van het project tot aan de oplevering aan de beheerorganisatie”, vult John Starrenburg aan, projectmanager en adviseur bij Zestgroup.

Vanuit opdrachtgever Cogas wordt tevreden teruggeblikt op de samenwerking met Zestgroup. “De realisatiefase van het project was uitdagend te noemen waardoor we bij Zest zijn terechtgekomen voor een stevige projectmanager die goed om kon gaan met de dynamiek van het project”, vertelt Ronnie Mars, Manager bij Cogas.

“Dit is goed gelukt en er is in korte tijd een werkend biogasnetwerk opgeleverd”, geeft hij aan. “Ook is er PMO-capaciteit geleverd. De PMO-consultant van Zest is uiteindelijk ook op inhoud een belangrijke schakel geworden in het project en is met name in de nazorgfase en overdracht naar beheer een belangrijke schakel geweest.”