Zestgroup ondersteunt implementatie uniform systeem voor netbeheerders

08 april 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Met de energietransitie staat de energiesector voor een immense opgave. Daarin is samenwerking cruciaal. Sinds dit najaar maken alle zeven regionale netbeheerders in Nederland gebruik van één centrale toepassing voor het uniform en centraal verwerken van allocatie, reconciliatie en meetdata: C-ARM. Daarmee wordt het transporteren, toekennen en afrekenen van energiestromen beter afgestemd op de veranderende markt. Zestgroup droeg bij aan de implementatie.

Door de samenwerking van alle betrokken marktpartijen draagt het programma C-ARM bij aan een uniforme en gebalanceerde energiemarkt in Nederland. Binnen het programma komen vraag en aanbod op de energiemarkt in Nederland bij elkaar.

Inmiddels is C-ARM door alle zeven netbeheerders succesvol geïmplementeerd. Dit had uiteraard wel de nodige voeten in aarde. C-ARM is sinds september 2019 operationeel. Vervolgens zijn de netbeheerders één voor één ingestapt, totdat in oktober vorig jaar alle partijen waren aangesloten.

Zestgroup ondersteunt implementatie uniform systeem voor netbeheerders

“Een mooie en belangrijke mijlpaal voor de energiesector”, aldus Zestgroup. Consultants van het bureau hebben vanaf de start bijgedragen aan de implementatie. “Wij leverden kennis, realisatiekracht en ervaring in verschillende rollen. Onze mensen vervulden diverse rollen: projectmanagement, transitiemanagement en testmanagement.”

Daarnaast leverde Zestgroup business consultants die op inhoud participeerden en begeleidden bij het opstellen van requirements voor de systemen bij alle netbeheerders en centrale marktpartij EDSN.

“We hebben van binnenuit bijgedragen aan het succes van het C-ARM-programma”, licht het bureau toe. “Wij gebruiken onze kennis en ervaring om oplossingen te bedenken en te implementeren voor de uitdagingen waar netbeheerders voor staan als het gaat om de centrale energieallocatie, -reconciliatie en bij het gebruik van meetdata. Dat doen wij niet alleen voor het beheer van de huidige systemen, maar ook kijken we vooruit naar de uitdagingen waar we nu voor staan, zoals de energietransitie, de impact van de pandemie op voorspellende modellen en het opwekken van energie door particulieren.”

Ook nu C-ARM door alle partijen in gebruik is genomen is zijn de consultants van Zest nog betrokken. Zo dragen ze bij aan het beheer en verdere verbeteringen.