Verzekeraar a.s.r. zet volgende grote stap in rationalisatie van levenpolissen

16 mei 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Verzekeringsmaatschappij a.s.r. heeft binnen haar Levenbedrijf opnieuw een grote stap gezet ten aanzien van het beheer van hun verzekeringsportefeuille. Sinds de lancering van het programma drie jaar geleden, is ruim de helft van de polissen gemigreerd naar de nieuwe standaarden van de verzekeraar. De portfoliorationalisering levert a.s.r. een grote efficiencyslag op, bovendien kan het door een meer eenduidige administratie de dienstverlening aan klanten verbeteren.

In 2015 besloot a.s.r. haar portefeuille van levensverzekeringen te herzien. Aanleiding vormde het grote aantal van zogeheten ‘service-book’ of ‘closed- book’ producten die onderdeel uitmaakten van haar portefeuilles. Dit zijn producten die jaren geleden zijn afgesloten maar vandaag de dag niet langer verkocht worden. Doordat deze portefeuilles in verschillende systemen zijn geadministreerd brengt dat hoge vaste kosten met zich mee. In combinatie met krimpende portefeuilles zorgt dit uiteindelijk voor stijgende kosten per polis.

Door nu over te gaan naar één doelsysteem wil a.s.r. de kosten per polis gelijk houden en de ICT-kosten variabel maken. Door het migratietraject te combineren met rationalisatie, waarbij achterhaalde productonderdelen worden gestandaardiseerd, krijgen veel klanten tegelijkertijd een beter product en een betere administratieve service. “Door de combinatie van standaardisatie van producten en LeanApps Life als schaalbaar administratiesysteem worden kosten voor de lange termijn beheersbaarder”, aldus Pauline Derkman, directeur van a.s.r. Leven.

Het grootschalige migratietraject is de afgelopen jaren in stappen uitgevoerd. Na de eerste migraties in 2015 en 2016 te hebben voltooid, waaronder de levenpolissen van a.s.r. dochter De Amersfoortse, werden in 2017 en 2018 opvolgende grote systeemmigraties succesvol afgerond. Het laatste traject in 2018 markeerde de vierde en vijfde van initieel zeven grote systeemmigraties die gepland staan vanuit de legacy-systemen.

Verzekeraar a.s.r. zet volgende grote stap in rationalisatie van levenpolissen

Het einddoel, zo voegt de bestuurder toe, is om alle verschillende service book portefeuilles die in verschillende legacy-systemen beheerd worden te migreren en te onderhouden in de nieuwe omgeving. In totaal gaat het om bijna 1 miljoen polissen.

De verzekeraars wordt sinds de start van het programma bijgestaan door de specialisten van Finavista (migratie, rationalisatie en datakwaliteit) en IT’ers van Keylane (IT-ontwikkeling). De externe specialisten zijn betrokken bij onder meer het opstellen van de migratieplannen, het inrichten van de nieuwe omgeving, het opleveren van de portalen voor het intermediair en de eindklant en de algehele uitvoering van de rationalisatie en migratie.

Derkman laat weten de expertise van Finavista en Keylane zeer te waarderen. “We zijn ver over de helft van de migratie van onze individuele leven boeken, de uitstekende samenwerking tussen a.s.r., Finavista en Keylane is het recept voor succes. Iedere portefeuille kent zijn eigen uitdagingen en we hebben daar gezamenlijk steeds goede oplossingen voor gevonden.” Marcel Schenk, oprichter en managing partner van Finavista, laat weten trots te zijn op de samenwerking met een van ‘s lands grootste verzekeraars, en zegt “Door samen te werken als businesspartners, ieder vanuit zijn eigen kracht, lossen we gezamenlijk het complexe closed-books vraagstuk stapsgewijs op.”

Door de overname van Generali Nederland – a.s.r. nam de branchegenoot in februari dit jaar over voor zo'n €200 miljoen – is het programma inmiddels uitgebreid met twee grote systeemmigraties. Naast levensverzekeringen biedt a.s.r. (met een totale omzet van ruim €4 miljard) een breed assortiment aan financiële producten aan, waaronder op het gebied van schade, inkomensverzekeringen, collectieve en individuele pensioenen, zorgverzekeringen, reis- en recreatie- en uitvaartverzekeringen.