Finavista en Hot Item partner van Data Quality conferentie

15 mei 2019 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Begin juni vindt de Data Quality Conference plaats. Finavista en Hot ITem hebben zich als partner verbonden aan de conferentie, terwijl onder andere Patric Schoenaker (Senior Data Management Consultant bij Hot ITem) en Oscar Zonneveld (Technology Lead Data & Analytics bij Motion10) een inhoudelijke sessie zullen verzorgen. Ervaren strategisch adviseur Marc Gill’ard, directeur van Verdonck, Klooster & Associates, treedt op als dagvoorzitter.

Data analytics, data science, master data management, big data – allemaal begrippen van deze tijd. Een ding is glashelder, data is key. Steeds meer organisaties erkennen dat ze, om in de toekomst concurrerend te blijven, moeten inspelen op de aanhoudende datatrend. De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat binnen organisaties aanzienlijk meer data beschikbaar is om te ontsluiten. Deze data wordt door steeds meer organisaties ingezet om datagedreven te werken. Zo kan beleid worden vormgegeven op basis van meetbare feiten in plaats van op intuïtie en onderbuikgevoel.

Organisaties die willen profiteren van de enorme kansen die worden geboden door data staan voor de uitdaging hun datakwaliteit op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen, zodat bestuurders op basis van deze data gefundeerde besluiten kunnen nemen, in lijn met hun bredere bedrijfsstrategie. 

Data Quality Conference

Om professionals in het veld met dat vraagstuk te helpen en om hen inzicht te bieden in hun datakwaliteit en het beheren daarvan, organiseert Heliview op 4 juni de Data Quality Conference. Het centrale thema van het evenement luidt ‘Grip, inzicht en controle op datakwaliteit’. De Data Quality Conference draait niet enkel en alleen om ICT, maar ook om proces- en cultuurveranderingen binnen organisaties, laat Heliview weten. 

De hoofdvraag die tijdens het congres beantwoord zal worden is: ‘Hoe kunnen organisaties data waarborgen, op basis waarvan besluiten worden genomen die kwalitatief hoogwaardig zijn?’ Vanuit verschillende hoeken zal het programma van de conferentie ingaan op de omgang met data binnen organisaties, om zo een antwoord te bieden op deze centrale vraag.Data Quality Conference

Het evenement kent een rijk inhoudelijk programma met tal van sessies waarin verschillende onderwerpen rondom data en datakwaliteit aan bod komen. Deze sessies zullen verschillende vragen adresseren, zoals bijvoorbeeld: ‘Hoe kan datakwaliteit gemeten gemonitord en verbeterd worden?’; ‘Hoe kunnen databronnen met behoud van datakwaliteit gekoppeld worden?’; ‘Hoe wordt Data Quality Awareness onderdeel van de bedrijfscultuur?’; en ‘Welke invloed hebben technieken zoals AI en Robotics op de kwaliteit van data?’

Partners

De Data Quality Conference wordt ondersteund door verschillende partnerbedrijven. Ook vanuit de adviesbranche hebben zich verschillende bureaus als partner aan het evenement verbonden. Zo is Finavista, een specialist in migratie en datakwaliteit in vooral de financiële sector, verbonden als Gold Partner. Hot ITem, een dataspecialist met zo’n 200 medewerkers, is Silver Partner van het event, net als Motion10 – een adviesbureau gespecialiseerd in integratie, digitaal samenwerken, en business intelligence – en  datamanagement-specialist Human Inference. Bronze Partners van het event zijn Conspect ICT– een specialist in onder meer agile software development en business data analytics – en EDM, een expert in database marketing.

Sprekers en sessies

Op het evenement komen diverse sprekers uit het veld, elk met hun eigen expertisedomein. Om te beginnen zal Marc Gill’ard, directeur van Verdonck, Klooster & Associates (VKA) de rol van dagvoorzitter op zich nemen. Gill’ard kan bogen op ruim twintig jaar ervaring als strategisch adviseur op het raakvlak van business en IT.

Vanuit Finavista zal Managing Consultant Tim de Boer de sessie 'Grip op datakwaliteit met de Smart Data Quality Suite' verzorgen. Daarin zal hij uiteenzetten hoe in veel bedrijven hun data management alles behalve op orde is. De Boer: "3% foutieve data betekent al snel 30% stijging van de operationele kosten! Daarom is grip op datakwaliteit een onmisbare basis voor data gedreven organisaties." De expert van Finavista geeft tijdens de interactieve workshop bovendien een demonstratie van de no-code softwareoplossing Smart Data Quality Suite van Finavista, waarmee organisaties direct inzicht krijgen in hun datakwaliteit. Middels praktijkvoorbeelden krijgen de deelnemers zo een inkijk in de activiteiten die daaruit volgen.

Namens Hot ITem zal Senior Data Management Consultant Patric Schoenaker, een expert met meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van datamanagement, zijn kennis en expertise delen. Dat zal hij doen in een sessie getiteld: ‘Grow as you go: data management’, waarin Schoenaker onder meer zal ingaan op het belang van datakwaliteit en ‘guess based’- en ‘factbased’-sturen en rapporteren op basis van de juiste feiten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat Schoenaker zien hoe organisaties kunnen groeien in de volwassenheid van hun datamanagement. 

Motion10 levert een spreker in de persoon van Oscar Zonneveld, Technology Lead Data & Analytics bij het bureau. Zonneveld zal de sessie ‘Eenduidige definities van datakwaliteit’ verzorgen, waarin ook hij ingaat op het belang van datakwaliteit in de huidige markt. Zonneveld zal in het bijzonder bespreken wat er nu precies onder datakwaliteit wordt verstaan en wat de gevolgen van het niet op orde hebben ervan kunnen zijn. Bovendien zet hij uiteen hoe organisaties ervoor kunnen zorgen dat ze grip krijgen op hun datakwaliteit. Daarbij ligt de focus op het meten van en het controle krijgen op de kwaliteit van data.

Overige sprekers

Tijdens de Data Quality Conference zullen verder spreken:

Peter Vieveen, Directeur Dama NL/Dama International - Sessie: ‘Datakwaliteit volgens het Data Management Book of Knowledge (DMBoK2)’;
Jan Robat, Hoofd Data Quality Management bij ABN AMRO - Sessie: ‘Make Data Work!’;
Barbara van Vugt, Projectmanager EPD Oncology - Sessie: ‘Datakwaliteit: Een zaak van leven of dood’;
Erik Langius, Senior Integrator bij TNO - Sessie: ‘Kan ik ooit op mijn data vertrouwen?’;
Olaf Slomp, Head of Data Quality bij KPN - Sessie: ‘Datakwaliteit in de praktijk’;
Michel Dekker, Trainer bij Heliview - Sessie: ‘Verbeter je data met effectieve datavisualisatie’;
Esmee Babet Snoey Kiewit, IT Security & Privacy Consultant bij Securesult - Sessie: ‘Datakwaliteit en hackers strategieën’;
Jeroen Wouters, Innovatie-manager Sport en Voeding bij Sportcentrum Papendal - Sessie: ‘Innovatie en data in sport en voeding: een wereld te winnen!’