AEF, JBR en WagenaarHoes krijgen CMC Firm-status van beroepsorgaan

04 april 2018 Consultancy.nl 7 min. leestijd

Drie Nederlandse consultancybureaus – Andersson Elffers Felix (AEF), JBR en WagenaarHoes – zijn door The International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI) benoemd tot een ‘CMC Firm’. De drie adviesbureaus zijn de eersten in ons land die deze status hebben verkregen en gelden hiermee, zo stellen de Ooa en de ROA, als voorlopers binnen de branche.

Opgericht in 1949 is de Ooa, onderdeel van de in 1987 opgerichte ICMCI, naar eigen zeggen de oudste vereniging voor organisatieadvies ter wereld. Eind tachtiger jaren besloot de Ooa zich aan te sluiten bij de ICMCI, die was opgericht door tien nationale organisaties met als doelstelling om een internationaal orgaan te creëren dat het adviesvak overziet en verder ontwikkelt. Vandaag de dag heeft het ICMCI leden in meer dan vijftig landen en geldt daarmee als ‘s werelds grootste internationale netwerk voor bedrijven en verenigingen van organisatiekundigen en -adviseurs.

Een van de strategische doelstellingen van de ICMCI is om de professionalisering van organisatieadvies te stimuleren en het beroep van adviseur te beschermen. In Nederland en ook veel andere landen is het beroep namelijk niet beschermd – dat wil zeggen: iedereen mag zich organisatiekundige of -adviseur noemen. Om die reden heeft de ICMCI in de loop der jaren diverse certificeringen voor het managementconsultingvak in het leven geroepen. Mede ook om de kwaliteitsstandaard dichter bij die van bijvoorbeeld accountants of advocaten te brengen, waar er wel sprake is van een beschermde beroepsgroep. De invoering van verschillende certificeringen binnen de adviesbranche zorgt er uiteindelijk voor dat in termen van kwaliteit het kaf van het koren gescheiden kan worden.

De door de ICMCI meest verleende certificering is die van Certified Management Consultant (CMC), die consultants erkent die opereren in lijn met de kwaliteitseisen die het netwerk aan het vak stelt. Wereldwijd zijn er rond 9.000 CMC’s. Elk van hen wordt geacht zijn expertise en professionele standaarden goed te onderhouden, waarbij ze gemonitord worden door geassocieerde nationale instanties voor organisatieadvies (IMC’s). Andere keurmerken zijn de CMC Academic Fellows, voor professoren die organisatieadvies doceren, en de certificering als Accredited Consulting Practice (ACP), voor organisatieadviesbureaus die ernaar streven dat hun medewerkers voldoen aan de professionele ontwikkelingseisen en die ook de mogelijkheid hebben om hun medewerkers als CMC voor te dragen, zoals gesteld door de CMC. Onder de adviesbureaus die zich internationaal een ACP mogen noemen, bevinden zich adviesorganisaties als BDO
, Deloitte, Hay Group en PA Consulting.

Andersson Elffers Felix, JBR en WagenaarHoes krijgen CMC Firm status van beroepsorgaan ICMCI

CMC Firms

De meest actuele erkenning die het ICMCI verleent is die van ‘CMC Firm’ (Certified Management Consulting Firm), die erkenning geeft aan bureaus die management consultancydiensten leveren volgens de CMC-standaarden. Gevraagd naar wat het verschil is tussen de ACP- en CMC Firm-status, zegt Jan Willem Kradolfer, Director van de ICMCI Board tegenover Consultancy.nl: “Voor de CMC Firms-certificering hebben we het ACP-schema gebruikt, dat meer intern georiënteerd is. De twee schema’s zijn complementair en geven beiden blijk van het weten te hanteren van uitstekende consultancystandaarden, terwijl in landen waar er geen ACP-schema voorhanden is, individuele consultancypartijen de CMC Firm-titel kunnen aanvragen.

Om in aanmerking te komen als CMC Firm moeten organisatieadviesbureaus aan bepaalde voorwaarden voldoen. Naast het logische feit dat ze actief deelnemen aan de organisatieadviessector en daarbij hoge eisen stellen aan hun projectresultaten, moeten ondernemingen ook intern continuïteit en stabiliteit laten zien. Verder zijn respect van andere firma’s en een gedragscode, met procedures die de sociale verantwoordelijkheid van de onderneming benadrukken, andere criteria waaraan een organisatieadviesbureau moet voldoen.

Het idee voor de CMC Firm certificering ontstond in 2013, toen het Chinese Hejun Consulting de eer te beurt viel om als eerste bureau ooit tot CMC Firm te worden erkend door het ICMCI. Sindsdien is wereldwijd de interesse vanuit cosultancyorganisaties in de nieuwe CMC Firm-erkenning sterk gegroeid. Ook vanuit Nederland, getuige het trio van de in Nederland gevestigde adviesbureaus Andersson Elffers Felix (AEF), JBR en WagenaarHoes – die inmiddels deel uitmaken van de lijst met CMC Firms.

Andersson Elffers Felix

Andersson Elffers Felix (AEF) is een organisatieadviesbureau dat gespecialiseerd is in strategische en organisatiedienstverlening, voornamelijk voor klanten in de Nederlandse publieke sector. Het bedrijf, gevestigd in Utrecht, heeft circa 45 adviseurs in dienst. In een reactie op de certificering, zegt Michael van der Velden, Partner bij AEF en voorzitter van de ROA: “Als consultancybureau zijn we zeer trots om als CMC Firm te zijn erkend. De hoge kwaliteitsstandaard waarvoor wij deze erkenning ontvangen, proberen wij dagelijks in onze opdrachten voor klanten te realiseren. Onze klanten verlangen op maat gemaakte oplossingen en wij werken er hard aan om aan hun verwachtingen te voldoen. CMC geldt als een internationaal platform dat de uitwisseling van ideeën faciliteert. We kijken uit naar die uitwisseling van kennis, aangezien we graag leren van onze gewaardeerde partners.”

AEF, JBR en WagenaarHoes krijgen CMC Firm status van beroepsorgaan

JBR

Opgericht in 1984, is JBR een adviesbureau gespecialiseerd in strategie, corporate finance en interim management (eind vorig jaar startte JBR een praktijk voor interim executives). Ronald van Rijn, Managing partner bij JBR en sinds kort vicevoorzitter van de ROA, laat in een reactie weten: “We zijn een bedrijf dat zich richt op de internationale markt. Het CMC-lidmaatschap is een internationale accreditatie, die mogelijk in de toekomst standaard wordt. Het CMC Firm-schap betekent dat we ook in internationale teams kunnen werken voor de internationale opdrachten. Naast de ISO, wat vooral de kwaliteitstoets is op de processen, vinden we het wenselijk en noodzakelijk om ook het kernproces en de inhoudelijke kant van het adviesvak te professionaliseren. Een goed HR-beleid waarbij in menselijk kapitaal wordt geïnvesteerd, is daarin een vereiste.”

Als ROA-vicevoorzitter is het voornaamste speerpunt volgens Van Rijn om bovenstaande drijfveer ook voor Nederlandse adviesorganisaties over te dragen. “Voor het lidmaatschap van de ROA is naast de ISO ook de ACP-accreditatie een vereiste. Daarvoor is een overgangsperiode van een paar jaar ingeruimd. In het laatste bureau-overleg is met de bureaus die nog geen ACP-certificering hebben, bekeken wat daarvoor extra nodig is naast de ISO. Met de aanwezige bureaus is geconstateerd dat voor elk goed georganiseerd bureau de certificering een eenvoudige en logische vervolgstap is”, legt Van Rijn uit.

WagenaarHoes

Gevestigd net buiten Utrecht, is WagenaarHoes een specialist in organisatie, leiderschap en verandermanagement voor een combinatie van klanten in de publieke en private sector. Het adviesbureau wordt geleid door Kradolfer, die de rol van voorzitter van de Ooa vervult.

Alle drie de organisatieadviesbureaus zijn lid van de Raad van Organisatie Adviesbureaus
 (ROA) en beschikken reeds over een ACP-status – JBR was de laatste van de drie die in september vorig jaar de erkenning ontving. De consultants van de bureaus die zich een Certified Management Consultant mogen noemen zijn individueel lid van de Ooa.