Ooa

De Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) is de Nederlandse beroepsorganisatie voor organisatiekundigen en -adviseurs. De beroepsorganisatie richt zich op de professionalisering van het vak en ondersteunt organisatieadviseurs bij de ontwikkeling en het uitvoeren van hun vak.

De Ooa kent een lange geschiedenis. We zijn de oudste beroepsvereniging voor adviseurs in de wereld en bieden onze leden een platform om kennis te delen. De Ooa ontstond uit een samenwerkingsverband dat gestart is in 1940. Vanuit dit samenwerkingsverband werd de Ooa in 1949 statutair opgericht als Orde van organisatieadviseurs. Organisatiekunde was toen nog een pril vak. In 1973 fuseerde de Ooa met het genootschap van Organisatiekundigen. Dit genootschap werd in 1961 opgericht als vereniging van afgestudeerden van Sioo, het universitair centrum voor Ontwikkeling op het terrein van Organisatie- en Veranderkunde. De naam wijzigde in: Orde van organisatiekundigen en -adviseurs.

In 2001 ging de vereniging van zelfstandige organisatieadviseurs (Zoa) op in de Ooa. De orde heeft samenwerkingsverbanden met opleidingsinstituten en aanverwante beroepsverenigingen. Daarnaast stimuleert de Ooa wetenschappelijk onderzoek.

Van 2003 tot 2005 was er binnen de Ooa een Maatschappelijke Raad, bestaande uit prominente opinieleiders uit sectoren als overheid, MKB, multinationals, onderwijs en gezondheidszorg.

Sinds 1989 is de Ooa lid van de overkoepelende International Council of Management Consultancy Institutes (ICMCI), een overkoepelende organisatie voor beroepsverenigingen.

Ooa | Nieuws