JBR mag zich Accredited Consulting Practice noemen

18 september 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

JBR mag zich sinds deze zomer een Accredited Consulting Practice (ACP) noemen. Met de internationale certificering op zak kan het adviesbureau opdrachtgevers verzekeren dat JBR voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaarden in het adviesvak. Het adviesbureau uit Zeist is het dertiende bedrijf dat de ACP titel mag dragen.

Het Accredited Consulting Practice (ACP) certificaat is oorspronkelijk in het leven geroepen door de International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI), een internationaal orgaan voor het adviesvak. Adviesbureaus die het ACP-predicaat ontvangen, tonen daarmee aan dat hun professionaliseringsactiviteiten voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden voor de interne opleiding, ontwikkeling, beoordeling en kwalificatie van de adviseurs, evenals de interne systemen die dit waarborgen. Door de certificering weten klanten van een geaccrediteerd adviesbureau zeker dat ze werken met een partij die tot de top van de markt behoort, kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan en beschikt over gekwalificeerde medewerkers.

Accredited Consulting Practice

Met de invoering van de ACP certificering wilde het ICMCI het kaf van het koren kunnen scheiden, iets dat vooral de afgelopen jaren binnen de branche steeds belangrijker is geworden. Ook de bevindingen uit een onderzoek (eind 2016) van Consultancy.nl en de Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA)*, gehouden onder 150 bestuurders van adviesorganisaties, onderstrepen die notie. Zo gaf 31% van de bestuurders uit het onderzoek aan dat er binnen de branche sprake is van een groep ‘cowboys’, die het adviesvak schade berokkent. Deze groep is de afgelopen jaren namelijk sterk gegroeid, vooral door de massale opkomst van freelancers/ZZP’ers in de markt, en door het gebrek aan een ‘formele drempel’ om het adviesvak te mogen betreden.

Tot voor kort telde ons land twaalf ‘Accredited Consulting Practices’, te weten adviesbureaus Anderson Elffers Felix (AEF), Twynstra Gudde, WagenaarHoes, het Ontwikkelaarsgilde, Lysias Consulting Group, Leeuwendaal, BMC Advies, O&i management consultants, De Beuk Organisatieadvies en de adviespraktijken van de Belastingdienst, het Radboud UMC en ProRail.
JBR mag zich Accredited Consulting Practice noemen

JBR benoemd tot ACP

Afgelopen juni is een dertiende ACP toegevoegd aan deze groep. JBR, een management consultancybureau uit Zeist gespecialiseerd in strategie, corporate finance, herstructureringen en change management. Het adviesbureau, dat lid is van de ROA, kreeg het certificaat eind mei uitgereikt door Jan Willem Kradolfer, voorzitter van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa). De Ooa is binnen Nederland verantwoordelijk voor het beheren van de standaard, onder meer door bedrijven te certificeren en door het bewaken van compliance door middel van audits. Gevraagd waarom JBR zich voor de accreditatie had opgegeven, geeft Ronald van Rijn, Partner bij JBR, aan: “JBR heeft een internationale praktijk en wilde graag naast een kwalitatieve toets op de proceskant zoals ISO 2015**, een internationale erkenning op de inhoudelijke professionaliteit van het adviesvak.”

Voor het verkrijgen van de uiteindelijke ACP-certificering dienen kandidaten materiaal en input te leveren, die vervolgens aan de Ooa/ICMCI-richtlijnen door een auditcommissie door middel van interviews uitgebreid worden getoetst. Zo wordt onder meer gevraagd om aan te geven welke standaarden het bureau hanteert voor zijn adviseurs en op welke wijze deze overeenkomen met die van de Ooa. Verder dienen ze toe te lichten op welke wijze de toetsing van het kwaliteitsniveau van adviseurs gebeurt, hoe dit wordt vastgelegd en op welke wijze periodieke ‘hertoetsing’ plaatsvindt. Kwaliteitsniveaus kunnen getoetst worden ten aanzien van projecten, het eigen functioneren en de ontwikkeling in de functie.

Bovendien wordt een bureau gevraagd aan te geven hoe de specifieke CMC-eisen worden getoetst en vastgelegd, en voor welke medewerkers dit niveau toegankelijk is. Tenslotte vereist de Ooa-standaard permanente educatie en ontwikkeling. Dat betekent dat voor CMC-leden herregistratie-eisen gelden. Van een bureau wordt gevraagd op welke wijze de permanente educatie vorm krijgt in de organisatie. Daarbij gaat het om het in kaart brengen van zowel cognitieve als reflectieve activiteiten.

Met het oog op de evaluatie van de aanvraag van JBR, laat de auditcommissie weten dat het materiaal dat JBR heeft aangeleverd en de verdiepende interviews, zichtbaar maken “dat de aandacht voor professionalisering en ontwikkeling samenhangend is ontwikkeld”. Verder laat het zien dat “het beleid en de instrumenten actueel zijn”, en dat daarin “consequent ontwikkelingen of resultaten zijn meegenomen”, uit bijvoorbeeld het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek.
Quote - Ronald van Rijn - JBR

Ten slotte blijkt dat de “door JBR gehanteerde normen gelijkwaardig zijn aan de normen die de Ooa hanteert” en dat er “voldoende aandacht is voor de borging met behulp van diverse instrumenten”. Bovendien blijkt uit gesprekken met het adviesbureau dat “wat op papier staat ook in werkwijze en gedrag wordt nageleefd.” Op basis van bovenstaande elementen voldoet JBR volgens de Ooa aan de eisen van gelijkwaardigheid en borging die gesteld worden aan een ACP-gecertificeerd bureau.

Van Rijn voegt nog toe dat JBR trots is op de accreditatie en spreekt van een belangrijke mijlpaal voor het bureau: “Voor onze opdrachtgevers is het vooral van belang dat ze weten dat ze een gerenommeerde partij in de arm nemen. Hiermee tonen we aan dat we professionaliteit, ethisch werken en professionele ontwikkeling hoog in het vaandel hebben staan.” 

ACP & ROA

De komende jaren zullen naar verwachting meer bureaus een toetsing voor het ACP-predikaat in gang zetten. De ROA is voornemens om de ACP-certificering toe te voegen aan de vereisten voor een ROA partnership. Vandaag de dag werkt de ROA met twintig bureaus, wat zou betekenen dat nog vijftien bureaus naar alle waarschijnlijkheid het certificeringspad zullen bewandelen. De uiteindelijke doelstelling is – hoewel het bestuur dit nog moet bekrachtigen – dat alle ROA-leden tegen 2020 gecertificeerd dienen te zijn.

* Opgericht in 1970 is de ROA een branchevereniging van een groep organisatieadviesbureaus in Nederland. Aan het lidmaatschap zijn strenge eisen verbonden – zo wordt kritisch gekeken naar de bureauomvang, continuïteit, kwaliteitsborging en expertise van de leden.

** Eerder dit jaar verlengde JBR haar ISO 9001:2015 certificering, een standaard voor kwaliteitsmanagement

GerelateerdROA verhoogt kwaliteitsstandaard voor organisatieadviesbureaus.