Ooa

Orde van Organisatiekundigen en Adviseurs (Ooa)

De Orde van Organisatiekundigen en Adviseurs (Ooa) werd in 1949 opgericht als Orde van organisatie-adviseurs en fuseerde in 1973 met het genootschap van Organisatiekundigen. De Ooa is lid van de International Council of Management Consultancy Institutes (ICMCI) en heeft samenwerkings-verbanden met beroepsverenigingen en vele opleidingsinstituten.

Doel van de Ooa 

Het belangrijkste doel van de Ooa is het interactief delen van kennis en praktijkervaringen. De Ooa wil voortgaande professionalisering van de beroepsgroep garanderen en professionals uitdagen tot vernieuwing en verandering. De Ooa biedt een platform waar adviseurs zich kunnen professionaliseren en profileren.

De Orde van organisatiekundigen en –adviseurs (Ooa) heeft circa 1,800 leden.

 

Ooa | Nieuws