Manon Abercrombie en Maritha Euwema versterken Hamstra & Partners

06 februari 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Hamstra & Partners heeft aan het begin van het nieuwe jaar twee nieuwe professionals aan de gelederen toegevoegd: Manon Abercrombie en Maritha Euwema hebben zich als adviseur aangesloten bij het HR-advieskantoor.  

Manon Abercrombie

Manon Abercrombie was hiervoor ruim vier jaar in dienst bij Lely, dat zich richt op de ontwikkeling van (melk)robots en datasystemen om het dierenwelzijn, de flexibiliteit en productie op het melkveebedrijf verhogen. Het laatste jaar werkte ze hier als International HR Manager, daarvoor vervulde ze de functie van Manager International Compensation & Benefits/HR Projectmanager. Voor haar tijd bij Lely was ze een kleine zes jaar in dienst bij SNS REAAL, waar ze zich als Senior Adviseur Arbeidszaken bezighield met het ontwikkelen en implementeren van het beloningsbeleid en als projectmanager betrokken was bij diverse harmonisatietrajecten en bij een arbeidsvoorwaarden-flexibilisering.

Eerder werkte ze ook al voor Berenschot (2005-2007), Debitel (2003-2005), Boer & Croon (1998-2002) en de Wereldbank (1996-1998). Voor het begin van haar professionele loopbaan volgde ze een master International Economics aan de Universiteit Maastricht. Ook tijdens haar werkzame leven studeerde ze nog verder. Zo voltooide ze in 2004 een masterclass Issues in Arbeidsvoorwaarden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en in 2011 een masterclass Trends in Arbeidvoorwaarden aan het Amsterdam Instituut voor Arbeidsstudies.  

Bij Hamstra & Partners is Abercrombie sinds januari Associate Partner en concentreert ze zich vanuit haar rol als Independent Compensation & Benefits Consultant op het snijvlak tussen beloning, performance management en organisatie-inrichting. 

Manon Abercrombie en Maritha Euwema - Hamstra & Partners

Maritha Euwema

Maritha Euwema is afkomstig van Sogeti Nederland, een ICT-bedrijf dat onderdeel uitmaakt van de Capgemini Group. Hier werkte ze eerst vier maanden als stagiair op het gebied van recruitment, waarbij ze verantwoordelijk was voor het gehele werving en selectieproces van de afdeling High Tech en zich daarnaast richtte op het selecteren van het nieuwe wervingsteam en het voeren van ziekteverzuim - en medewerkersgesprekken. Daarna was ze binnen dezelfde afdeling negen maanden actief als Recruiter, waarbij ze druk was rond dezelfde thema’s. Ook hield ze zich vanuit haar nieuwe rol bezig met het begeleiden en coachen van medewerkers op het gebied van persoonlijke en loopbaanontwikkeling. 

Daarvoor studeerde Euwema Psychologie aan de Universiteit Utrecht, waarbij ze zich in haar master specialiseerde in Arbeids- en Organisatiepsychologie. In het kader van haar afstudeerproject onderzocht ze de gedragskeuze van medewerkers bij klachten. Gedurende haar studietijd verrichtte ze ook vrijwilligerswerk. Zo was ze projectcoördinator bij Serve the City, dat humanitaire hulp verleent, en droeg ze bij aan Present Utrecht, dat zich inzet voor bewoners van Utrecht die te maken hebben met armoede, slechte gezondheid of een sociaal isolement.

Net als Abercrombie maakt Euwema sinds januari deel uit van het team van Hamstra & Partners, waar ze als Junior HR Consultant organisaties adviseert op het gebied van compensation and benefits, organisatie-inrichting, functiebeschrijvingen en functiewaardering en -evaluatie op basis van Mercer's IPE-methode. Ook is ze betrokken bij adviesprojecten die betrekking hebben op de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden.

Dat Hamstra & Partners gebruikmaakt van de IPE-methode van Mercer is geen toeval: sinds 2015 functioneert het Utrechtse bureau in Nederland als de exclusieve adviespartner van de internationale HR-dienstverlener. Ook werkte de oprichter van het bureau, Lianne Hamstra, in het verleden voor Mercer (net als voor onder meer Hay Group en EY).

Met de indiensttreding van Abercrombie en Euwema telt het team van Hamstra & Partners – dat vorig jaar om de groei te accommoderen verhuisde naar hartje Utrecht – vandaag de dag negen professionals. Naast oprichter Hamstra en de twee nieuwe aanwinsten zijn dat Elise van der Mijden, Eline van der Geest, Joyce Prins, Karin Bom, Jacqueline van Heeswijk en Rien Nijman.