Hamstra & Partners

Hamstra & Partners is een snel groeiend organisatieadviesbureau gespecialiseerd in beloningsvraagstukken (compensation & benefits) en organisatie-inrichting. Hamstra & Partners is opgericht in 2010 en bestaat uit een team van consultants met bewezen expertise op het gebied van beloning en arbeidsvoorwaarden (compensation & benefits), functiewaardering, functiebeschrijvingen, organisatie-inrichting op het gebied van HR, project- en interim management, leiderschapseffectiviteit, teamcoaching en assessments. Met dit team en netwerk daar omheen kunnen wij onze klanten continuïteit en kwaliteit garanderen. Wij hanteren bij onze adviezen altijd het ‘vier-ogen principe’ en houden elkaar scherp als het gaat om ontwikkelingen op het vakgebied.

We werken samen met Mercer

Als het gaat om beloningsdata, functiewaarderingsmethodiek (IPE) en expertise op het gebied van verzekerbare arbeidsvoorwaarden en pensioenen werken we samen met Mercer, een Marsh & McLennan company, en mondiale aanbieder van advies op het gebied van Health, Wealth en Career. Deze samenwerking stelt ons in staat om onze klanten een complete portefeuille van HR gerelateerde adviesdiensten aan te bieden.

We kennen ons vak

Oprichtster van Hamstra & Partners is Lianne Hamstra. Zij heeft meer dan 15 jaar ervaring als management consultant en HR manager bij onder andere Haygroup, EY en Mercer. Als beloningsdeskundige verschijnt ze regelmatig in de pers.

Visie en missie

‘We zoeken naar de beste oplossingen en focussen op resultaat.’ 

Organisaties zijn vaak onnodig complex. Het aantal regels en procedures neemt nog steeds toe. Daar waar principes leidend zouden moeten zijn, wordt de oplossing vaak gezocht in het formuleren van (nog meer) regels en systemen. Complexe vraagstukken pragmatisch en innovatief oplossen en waar mogelijk vereenvoudigen. Dat is het uitgangspunt van Hamstra & Partners en dat is ook waar we onze consultants op sturen. We zien het als onze missie om bij elk vraagstuk het accent te verleggen van regels, procedures en systemen naar hanteerbare principes, concrete en efficiënte oplossingen, en een focus op het gewenste effect of resultaat.

In onze projecten werken we zoveel mogelijk samen met (de HR afdelingen van) onze klanten, omdat wij er van overtuigd zijn dat dit tot betere resultaten leidt.

Hamstra & Partners | Nieuws