Interview: Remko Zuidgeest over zijn terugkeer naar de adviesbranche

13 juni 2017 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Na ruim drie jaar een leidinggevende rol te hebben vervuld in de e-commerce industrie, is Remko Zuidgeest in 2014 teruggekeerd naar de adviesbranche, waar hij de eerste vijftien jaar van zijn carrière doorbracht. Zeven vragen aan de programmamanager en adviseur over zijn tijd bij Wielinq, de opdrachten waarbij hij betrokken is geweest en hoe hij bijblijft bij de veranderingen in de rol van projectmanager. 

Kun je jezelf kort introduceren?

Vader van 2 mooie dochters, 45 jaar oud, mountainbiker, wintersport-liefhebber en in mijn werk gedreven door resultaat en beweging. Mijn roots liggen in het communicatievak en dat heb ik al heel snel aangevuld met online en ICT kennis en ervaring. Ik heb eigenlijk altijd aan de aanbodkant (advies en interim) gewerkt. Via In-pact (adviesbureau uit de jaren ’90 voor de Openbare Orde en Veiligheid sector), Ordina Public Management Consulting, M&I/Partners en Twynstra Gudde in 2012 uiteindelijk ‘across the line’ gegaan naar de opdrachtgeverskant. Vervolgens heb ik drie mooie jaren in een directorspositie bij e-commerce bedrijf Emesa gewerkt. En nu alweer bijna drie jaar bij Wielinq. 

In je vorige rol gaf je leiding aan een team dat verantwoordelijk was voor de internationale expansie van Emesa (in ons land onder meer bekend van VakantieVeilingen.nl, maar in totaal actief met meerdere platformen die goed zijn voor 60 miljoen bezoekers per jaar). Een belangrijke, interessante rol bij een snelgroeiend bedrijf. Wat waren voor jou de belangrijkste beweegredenen om terug te keren naar de adviesbranche? 

Na 16 jaar op inhuurbasis te hebben gewerkt voor met name (semi)overheidsorganisaties was mijn laatste opdracht vanuit Twynstra Gudde het vanuit Emesa opzetten van de Duitse variant van VakantieVeilingen. In 3 maanden tijd hebben we dat toen in de lucht gekregen. De dynamiek van de e-commerce en een startup was verfrissend en erg leuk. Dus toen Emesa mij vroeg of ik de overstap wilde maken heb ik daar niet over getwijfeld. In de drie jaar die volgden heb ik veel geleerd en ‘echte’ lijnverantwoordelijkheid ervaren. Ik krijg energie van uitdagingen met een begin en een eind. Dat wil zeggen dat – of dat nu 2 maanden of 2 jaar duurt – ik graag naar een concreet resultaat werk en verandering realiseer in en met de organisatie waar ik werk. Dat heb ik bij Emesa kunnen doen en wil ik ook blijven doen. Dus toen bij Emesa de buitenland ambities op een laag pitje kwamen heb ik ervoor gekozen het mooiste van twee werelden te combineren. De startup-sfeer, het kleinschalige en de dynamiek van de e-commerce en het tijdelijke karakter van werken op inhuurbasis. Dit heb ik gevonden bij Wielinq. Een klein, jong en fris interim en adviesbureau.

Remko Zuidgeest - Wielinq

Je werkt nu zo’n drie jaar voor Wielinq, niet voor iedereen in de branche een bekende naam. Wat is Wielinq voor club? 

Wielinq is een onafhankelijk bureau voor tijdelijk management en advies. Wielinq is informeel. De menselijke maat staat centraal en de interne organisatie is plat. Iedereen heeft zeggenschap als het gaat om de richting en koers van het bedrijf en we zijn intern erg transparant waar het bijvoorbeeld gaat om arbeidsvoorwaarden, cijfers en werving en selectie. Wij leveren interim bestuurders, interim managers, programma managers, projectmanagers, product-owners en scrummasters. Daarnaast opereren de mensen van Wielinq vaak als ‘trusted advisor’. Wij werken graag samen op een inspirerende wijze. Met aandacht voor proces en inhoud. Wielinq bestaat uit een kernteam van 13 medior en senior adviseurs en interim, project en programma managers. Tevens heeft Wielinq een aansprekende kring van associates met een imposant trackrecord.

Wielinq heeft een groeiende verzameling ‘vaste’ opdrachtgevers en veel van ons werk verwerven wij op persoonlijke titel en op basis van eerdere ervaringen van opdrachtgevers.

Met wat voor soort opdrachten heb jij je zoal beziggehouden de afgelopen tijd?

Vanuit Wielinq heb ik onder andere AFAS geïmplementeerd bij softwarebedrijf eVision en ben ik kwartiermaker / programmamanager geweest voor een grote transitie van de online organisaties van UWV. In 2016 was ik een jaar lang interim directielid bij SRO. SRO beheert en exploiteert maatschappelijk vastgoed (met name sportfaciliteiten maar ook bijvoorbeeld monumenten) voor gemeenten. SRO stond voor de opgave om in 2016 de klant- en opdrachtgeverstevredenheid aanzienlijk te verhogen om toekomstige opdrachten te borgen. Vanuit de directie en met het management van SRO hebben we dit voor elkaar gekregen. Rond de jaarwisseling spraken de aandeelhoudende gemeenten uit ook op de langere termijn te willen blijven samenwerken met SRO. Onlangs ben ik gestart als programmamanager bij het GVB in Amsterdam. Daar werken we nu aan de realisatie van een nieuw Exploitatie Beheer Systeem.

Je wordt omschreven als een adviseur en projectmanager die met aandacht voor teams en individuen zaken in beweging weet te brengen en, nog belangrijker, tastbaar resultaat achterlaat. Verandermanagement is vaak een ondergesneeuwd onderwerp tijdens transformaties – hoe zorgen Wielinq en jijzelf ervoor dat talent gemobiliseerd wordt om de aanstaande verandering te omarmen?

Door mensen te betrekken raken ze betrokken. De verandering omarmen impliceert dat de verandering iets is dat de medewerkers min of meer overkomt. Ik geloof erin dat mensen een bijdrage leveren aan de verandering. Er samen niet alleen uitvoering aan geven maar ook meewerken aan het vaststellen van de gezamenlijke ambitie. Alleen dan wordt het ‘eigen’ en kan iedereen zijn of haar bijdrage concreet maken. En daar is niet perse talent voor nodig. Dat kan in feite iedereen.

Werken bij Wielinq

Je specialiseert je in programma- en projectmanagement, een vakgebied dat momenteel snelle veranderingen ondergaat. Traditionele methodes van projectmanagement – vooraf opgestelde plannen die via de waterval-aanpak worden uitgevoerd – worden ingehaald door snellere, meer agile manieren van werken. Bekende voorbeelden zijn Agile, Scrum en Lean. Hoe zorg jij er zelf voor dat je bijblijft bij de veranderingen in het projectmanagement vakgebied? 

Vanuit Wielinq volgen wij de ontwikkelingen nauwlettend. Een aantal van ons is ook zeer actief bezig met deze methodieken. Overigens ben ik van mening dat elke methode bestaansrecht heeft. Het gaat erom een doelmatige en effectieve aanpak te kiezen voor iedere opgave. Wat we wel zien is dat ook buiten de meer ICT-gerelateerde projecten een wendbare stijl zoals bijvoorbeeld Agile steeds meer tractie krijgt. Dat is een hele uitdaging. Wendbaarheid vereist nogal wat. Het is meer dan een andere manier van projecten uitvoeren. Wendbaarheid betekent ook dat je de aanpak kiest die het beste past in plaats van blind achter trends aan te lopen. Bij Wielinq werken we aan onze kennis en expertise door opleiding, ervaring, intercollegiale consultatie, boekbesprekingen en het organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten met experts uit het vakgebied.

Tot slot; je hebt in je tijd als consultant en projectmanager veel adviesbureaus van binnen gezien, waaronder Twynstra Gudde, M&I/Partners en Ordina. Hoe verschilt Wielinq in jouw ogen van deze grotere spelers qua manier van werken en vanuit cultureel perspectief? 

Ten eerste de omvang. Wielinq is een klein bureau. Daarnaast zijn we heel plat en transparant georganiseerd. Iedereen heeft de mogelijkheid een gelijke bijdrage aan het totaal te leveren en alle informatie en gegevens zijn voor iedereen beschikbaar. De samenwerking in het bureau is informeel en dat zie je ook terug in onze opdrachten. De menselijke maat is leidend. Wielinq is no-nonsense. We zeggen waar het op staat in zo normaal mogelijke taal. To the point. Opdrachtgevers weten wat ze aan ons hebben en het klant-belang staat altijd bovenaan. Daarnaast zijn we onafhankelijk waar het gaat om andere partijen uit het marktdomein. Een van onze oprichters heeft het ooit verwoord als de drie P’s van Wielinq: Plezier, Professie en Pecunia. De volgorde van de P’s is niet willekeurig gekozen.