Wielinq en New Nodes gaan samen verder als Wielinq

10 januari 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Branchegenoten Wielinq en New Nodes gaan samen verder onder de naam Wielinq.

De twee adviesbureaus waren voorafgaande aan de krachtenbundeling al goede bekenden van elkaar. Ze trokken eerder veelvuldig samen op bij trajecten en hadden regelmatig dezelfde opdrachtgevers. Zo kwamen ze erachter dat ze een belangrijke overtuiging delen: de complexe vraagstukken van nu krijg je in beweging met frisse energie, deskundigheid én verbinding.

Wielinq telde voorafgaand aan het samengaan met New Nodes rond de twintig adviseurs. Samen met de circa tien collega’s van New Nodes is nu een bureau ontstaan met rond de dertig medewerkers gespecialiseerd in digitaliseren, innoveren en anders organiseren.

New Nodes ging in 2017 van start en onderscheidt zich in de markt vooral op thema’s als het benutten van de mogelijkheden van nieuwe technologie, samenwerkingsvraagstukken, co-creatie en nieuwe organisatievormen. 

Wielinq werd begin 2012 opgericht en richt zich vooral op strategie, organisatie-inrichting, het begeleiden van complexe implementatie- en verandertrajecten en digitale dienstverlening. Het adviesbedrijf bouwde in het afgelopen decennium vooral een klantenkring op in (semi-)publieke sectoren als de overheid, zorg, onderwijs, woningbouwcorporaties en de cultuursector.

Het nieuwe Wielinq positioneert zich als een “trusted advisor” voor organisaties die impact willen maken in een steeds veranderende maatschappij. Wielinq brengt – naast inhoudelijke expertise – stevige ervaring mee die nodig is om een verandering te realiseren tot een tastbaar resultaat. Het bureau kan hierbij putten uit de uitgebreide staat van dienst van zijn adviseurs (interim managers, programmamanagers, projectmanagers, product owners en scrum masters).

Alle klanten van Wielinq en New Nodes zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de fusie en de komende tijd worden verschillende – digitaal en live – ontmoetingen georganiseerd. Op de vernieuwde website Wielinq.nl presenteert het bureau het nieuwe team en de dienstverlening.