Wielinq

Wij zijn Wielinq. Complexe vraagstukken van nu krijg je in beweging met frisse energie, deskundigheid én verbinding.  

Wielinq helpt organisaties die impact willen maken om succesvol te zijn (en te blijven) in een steeds veranderende maatschappij. We begrijpen dat hiervoor meer nodig is dan alleen inhoudelijke expertise. Sterker nog, we geloven dat stevige ervaring, frisse energie en hart voor jouw organisatie nodig zijn om de gewenste verandering te realiseren. Want elk vraagstuk is uniek en verdient de aandacht, kennis en kwaliteiten die het nodig heeft.  

In welke markt jouw organisatie ook opereert, er zijn altijd kansen én bedreigingen. De inzet van digitale technologie, de noodzaak om in te spelen op veranderende klantbehoeften of wetgeving en de wens om meer te werken in netwerken en ecosystemen. Allemaal voorbeelden van organisatievraagstukken van nu. Vaak vraagt dit nogal wat.  

Wij helpen organisaties met…  

Digitaliseren  
Door slimme inzet van technologie wordt het voor organisaties mogelijk op nieuwe manieren waarde toe te voegen. Om nieuwe doelgroepen te bedienen, hen op een betere manier te bereiken en om efficiënter te werken. Maar digitalisering in organisaties vraagt meer dan de inzet van technologie. Digitaliseren begint bij het begrijpen van welke (unieke) bijdragen je als organisatie wilt leveren. Samen met het doorgronden van de behoefte van klanten, medewerkers en samenwerkingspartners.    

Innoveren  
De meeste traditionele organisaties zijn ingericht op exploitatie. Een (beperkt) aantal dingen – met herhaling – heel goed doen. Dat vraagt om structuur, voorspelbaarheid en grip. Het snel inspelen op een veranderende omgeving vraagt juist om wat anders; verkenning, verwondering en ontdekking. Wij leren organisaties exploreren en innoveren. Zodat jouw organisatie ertoe blijft doen in een wereld die steeds verandert.   

Anders organiseren 
Op allerlei manieren zoeken organisaties naar nieuwe vormen van organiseren die passen bij deze tijd van snelle (technologische) verandering. Wij helpen organisaties met het ontwikkelen van andere vormen van organiseren. Zodat organisaties (weer) gaan waar ze over moeten gaan: de gezamenlijke ambitie van een groep mensen.  

Wat kunnen we betekenen voor jouw organisatie?  

Wielinq kan jouw organisatie helpen bij adviseren over concrete vraagstukken (organisatieadvies), realiseren van opgaven (projecten en programma’s), tijdelijke aansturing (interim management), ontwikkeling van kennis en vaardigheden (training en borging van kennis).  

Meer weten? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Wij staan open voor nieuwe ontmoetingen  

Wielinq | Nieuws