M&I/Partners

Digitalisering en nieuwe technologieën hebben steeds meer invloed op ons leven en werk. De grens tussen fysieke en digitale dienstverlening verdwijnt. Overheden en zorgorganisaties willen en moeten zich continu aanpassen aan de eisen van hun omgeving. Betere zorg tegen lagere kosten en omgaan met een steeds kritischere burger. Wij geloven in de kracht van technologie en ICT als enabler voor maatschappelijke meerwaarde en transformatie naar meer klantgerichte, effectievere en efficiëntere organisaties. Al ruim 35 jaar werken we samen met onze klanten aan diverse thema's en vraagstukken voor maatschappelijke oplossingen die mensen écht vooruithelpen.

Wat we doen voor de overheid en zorg

M&I/Partners adviseert en ondersteunt zorginstellingen en overheden in de rol van adviseur, programma- en projectmanager bij hun verandering en digitale transformatie. Van digitale strategie tot de implementatie van systemen (EPD, ECD, ERP, data-analyses) naar de uitvoering en optimalisatie van ICT. Maar ook bij het realiseren van het juiste niveau van informatiebeveiliging en privacy en het inrichten van een effectief datamanagement. Hoe ziet de route naar digitalisering eruit? Is uw ICT-afdeling voldoende voorbereid? Veel organisaties hebben op legacy gebaseerde systemen en langzame ICT. Iedere ICT-afdeling zal daarom moeten veranderen en een toekomstbestendige en wendbare ICT-omgeving moeten inrichten. CIO’s moeten daar een digitale strategie en een plan voor hebben. ICT-architectuur en ICT-sourcing spelen daarbij een belangrijke rol. Onze kernactiviteiten zijn strategisch advies, project- en programmamanagement, procesbegeleiding, onderzoek en audits.

Het realiseren van digitale transformatie gaat om veel meer dan enkel technologie. Digitale transformatie gaat over een fundamentele verandering binnen een organisatie. Deze transformatie wordt vormgegeven door een digitale strategie en visie en mogelijk gemaakt door mensen en technologie. Samen vormen zij het fundament voor de duurzame digitale verandering. Voor een succesvolle digitale transformatie moet digitalisering centraal staan binnen de bedrijfsstrategie, organisatiedoelen en bedrijfsvoering. Meestal moeten de huidige werkwijzen, processen, bedrijfsvoering en ICT daarvoor op de schop.

Het is vanzelfsprekend dat u meegaat. Maar waar begint u en welke digitale keuzes maakt u om uw digitale transformatie te realiseren? Het moeilijkste is vaak niet de technologie maar om de organisatie te veranderen. Voor een volledige digitale transformatie moeten organisaties een radicale cultuurverandering doormaken. Oude structuren loslaten en op een nieuwe manier gaan werken. Het succes van digitale transformatie is voor een groot deel afhankelijk van menselijke aspecten. Beschikt u over digitaal leiderschap om deze digitalisering en verandering aan te sturen? Complexe ICT-vraagstukken vragen om leiderschap, visie, strategie en heldere ‘streefbeelden’. 

Hoe we dat doen?

Door onze jarenlange advieservaring in de publieke sector begrijpen we wat er anders moet in uw zorginstelling of overheidsorganisatie en wat daarbij de uitdagingen zijn. Inhoudelijk en organisatorisch zijn wij een betrouwbare partner. We kennen de wereld van professionals, managers en bestuurders in de zorg en bij de overheid. Met een heldere visie en aanpak, het juiste leiderschap, kennis en lef transformeren wij uw organisatie naar een digitale en wendbare organisatie. Meer doen dan verwacht met resultaat dat écht werkt en waar onze klant mee verder kan.

M&I/Partners | Nieuws