Desirée van Dun wint weer prijs voor lean leiderschap proefschrift

29 november 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd

House of Performance adviseur Desirée van Dun heeft wederom een prijs in de wacht gesleept voor haar onderzoek naar lean leiderschap. Na eerder dit jaar een internationale prijs gewonnen te hebben voor haar proefschrift is ze nu ook door de provincie Overijssel in de schijnwerpers gezet.

In haar proefschrift betoogt Desirée van Dun dat managers geen verspilling hoeven te zijn – volgens sceptici van het managementvak het geval – zolang zij lean leiderschap omarmen. Onder begeleiding van professor Celeste Wilderom onderzocht Van Dun, afgestudeerd Bedrijfskundige en Communicatiewetenschapper aan de Universiteit Twente, de mate waarin lean principes bijdragen aan effectief leiderschap en teamdynamiek.

Voor haar proefschrift voerde Van Dun vier verschillende studies uit: een literatuuronderzoek, een observatiestudie van zes lean midden managers en een vragenlijst bij zo’n 430 teamleiders en professionals van 25 lean teams. Ook volgde ze gedurende drie achtereenvolgende jaren vijf lean teams die te boek staan als een ‘best practice’. Hierbij verzamelde Van Dun data door middel van meelopen, video-observatie, (groeps)interviews, vragenlijsten en het verzamelen van de objectieve prestatiecijfers van de teams. 

Uit haar onderzoek blijkt dat goed-presterende lean teams een specifieke teamdynamiek hebben die bestaat uit negen kenmerken verdeeld over drie categorieën: gedragspatronen, gevoelens en gedachten. Van Dun: “Naast gedrag als informatie delen en prestaties monitoren, moeten teamleden zich veilig voelen om zich uit te spreken en onenigheid te bespreken. En ze moeten ook betrokken zijn bij de organisatiedoelen. Dat vergt dus nogal wat!” Leidinggevenden kunnen die effectieve teamdynamiek stimuleren door goed te luisteren naar hun medewerkers en duidelijk en consequent te communiceren over de organisatiestrategie van continu verbeteren.

 Desirée van Dun wint De Overijssel PhD Award

Hoger management speelt dus een belangrijke rol in het succes van lean teams op de werkvloer, concludeert de organisatiespecialist van House of Performance. Op basis van haar onderzoek ontwikkelde Van Dun een ‘lean leiderschapsmodel’ en verschillende interventies voor de ontwikkeling van lean teams, waaronder coaching van leidinggevenden en teams op hun lean gedrag, en een “lean team zelf-scan”. 

Desirée promoveerde in december vorig jaar – sindsdien heeft haar proefschrift (’Improving lean team performance: leadership and workfloor dynamics’) de aandacht weten te trekken van verschillende media en instellingen. In mei dit jaar kreeg de proefschrift een ‘Emerald/EFMD Outstanding Doctoral Research Award’ voor de “excellente kwaliteit” van het onderzoek. De prijs is een initiatief van Emerald, een internationale uitgever van business en management vakbladen, en EFMD, een internationaal non-profit network voor managers. De proefschrift viel volgens de jury verder op door de helikoptervisie op operations en lean vraagstukken, en de combinatie van vakgebieden als Organisatiegedrag, Leiderschap, Change en Lean Management. 

De Overijssel PhD Award

Afgelopen vrijdag werd van Dun blij verrast door een tweede prijs: de Overijssel PhD Award. De prijs is een jaarlijkse prijs van de provincie Overijssel, voor een uitmuntend proefschrift dat de start betekent van een veelbelovende carrière. De prijs, bestaand uit een oorkonde en een geldbedrag van €5.000, werd uitgereikt tijdens de Dies Natalis van de Universiteit Twente.

Volgens Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie van de provincie Overijssel die op 25 november de prijs uitreikte, heeft Van Dun in haar proefschrift de “menselijke kant” van lean op een complete – brede én diepe – manier onderzocht door het koppelen van operations aan organisatiegedrag: “typisch high tech human touch, dus zeer goed passend bij de huidige ontwikkelingen in de markt”. Hij vervolgt: “Het proefschrift is een schoolvoorbeeld van succesvolle overdracht van nieuwe kennis naar business.”

Van Dun laat in een reactie weten “zeer vereerd” te zijn met de prijs. “De Award stimuleert me om mijn academische carrière voort te zetten aan de UT: als postdoc bij de vakgroep Change Management & Organizational Behavior. Daarbij behoud ik ook de verbinding met House of Performance waar ik met mijn collega-adviseurs en promovendi bouw aan nieuwe inspirerende wetenschappelijke inzichten en praktische toepassingen waarmee managers en medewerkers hun werkomgeving en prestaties kunnen verbeteren. Die verbinding van onderzoek en praktijk is heel verrijkend.” 

Gerelateerd: Inzicht in Lean leiderschap en teams in 15 minuten.