Aantal deals in zorgsector neemt toe, goed voor 2 miljard

22 maart 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd

In navolging van soortgelijk beeld in diverse overige sectoren kende ook de zorgmarkt in 2015 een recordaantal aan fusies en overnames. Opvallend is dat vooral durfinvesteerders binnen de zorgmarkt in toenemende mate een hoofdrol spelen. Met name investeringen in de toelevering en dienstverlening aan de zorgmarkt zullen het komende jaar aanhouden.

Diverse wereldwijde onderzoeken, ook in ons land, hebben de afgelopen maanden laten zien dat de fusie- en overnamemarkt weer terugkeert naar de hoge niveaus van voor de crisis. Een recent onderzoek van McKinsey & Company toont aan dat de wereldwijde dealwaarde in 2015 uitkwam op $4,9 biljoen, terwijl een onderzoek van Big Four kantoor KPMG laat zien dat de totale dealwaarde in Nederland het afgelopen jaar is verdrievoudigd ten opzichte van 2014.

De stijgende lijn van fusies- en overnames is zichtbaar binnen diverse sectoren. Een nieuwe analyse van Boer & Croon Corporate Finance laat zien dat deze trend ook geldt voor de zorgmarkt. In 2015* steeg het aantal deals binnen de zorgsector naar 73, wat ten opzichte van 2008 – het jaar waarin de economische crisis uitbrak en er slechts sprake was van 23 deals –  een verdrievoudiging van het volume betekende. De toename van het aantal transacties komt met name voort uit een stijging van het aantal deals in de toelevering van de zorg. Dat waren er vorig jaar 33, tegenover 22 in 2014. Het aantal overnames en fusies in de kern van de zorg bleef nagenoeg gelijk.

De totale waarde van de transacties lag vorig jaar op circa €2 miljard. Enkele noemenswaardige deals vormden onder meer de overname van Diabeter (een kliniek voor diabetespatiënten) door Medtronic (een Amerikaanse fabrikant van medische hulpmiddelen), de overname van rugklachtenkliniek NedSpine door Orthopedium (de orthopedische kliniek van durfinvesteerder NL Healthcare) en het meerderheidsbelang dat Bencis nam in medisch technologiebedrijf Welling. Verder was er de transactie van participatiemaatschappij Holland Venture, die een belang nam in RDW (tandartsengroep), of bijvoorbeeld de deal tussen Equipe Zorgbedrijven en investeringsmaatschappij Gimv, die een aandeel nam in de zorgspecialist.

Private equity
Uit de data van het onderzoek komt verder naar voren dat (internationale) private equity organisaties bezig zijn met een opmars in de zorgmarkt. Deze durfinvesteerders deden in 2015 dertig deals, een toename van maar liefst 36% ten opzichte van 2014, toen 22 transacties werden afgerond. Durfinvesteerders richtten hun pijlen het afgelopen jaar vooral op bedrijven in de toelevering en dienstverlening aan de zorg, in dat segment namen 67% van het aantal transacties voor hun rekening. In de kern van de zorg was hun aandeel met 18% bescheiden te noemen. Gekeken naar het totale aantal zorgdeals lag hun aandeel in 2015 op 41%, tegenover 35% in het jaar ervoor.

Volgens Dagmar Enklaar, partner en Healthcare specialist bij Boer & Croon Corporate Finance, vinden durfinvesteerders de zorgsector in toenemende mate interessant. “Private equity heeft de zorg geïdentificeerd als een interessante sector waarin beslist veel mogelijkheden liggen. Deze partijen hebben op dit moment relatief veel geld beschikbaar om te investeren. De door het huidige kabinet geïnitieerde transities en wijzigingen in de zorgsector zijn nu wel grotendeels doorgevoerd en afgerond. Daardoor is er nu veel meer duidelijkheid over de marktomstandigheden in deze sector”, aldus Enklaar.

Vooruitkijkend verwacht Enklaar dat die duidelijkheid in de markt een goede basis vormt voor verdere investeringen in de zorg in de komende jaren. “Met name de toename aan investeringen in de toelevering en dienstverlening aan de zorg zal aanhouden in 2016. Temeer omdat de toelevering aan de zorg nu nog in veel deelgebieden een gefragmenteerde markt is. Dat biedt durfinvesteerders veel kansen”, zegt Enklaar.

* De analyse van Boer & Croon Corporate Finance omvat alle (daadwerkelijk plaatsgevonden) transacties met een Nederlandse target actief in de gezondheidszorg. Niet meegenomen in de analyse zijn transacties in de farmaceutische industrie, biotechnologie, als ook bestuurlijke fusies en samenwerkingen.