Boer & Croon Corporate Finance begeleidt Mijnwater overname

18 oktober 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Het Limburgs Energiefonds (LEF) neemt Mijnwater over van de gemeente Heerlen. De verkoop markeert het einde van de pioniersfase van Mijnwater, dat gebruikmakend van ondergelopen mijngangen duurzame energie levert. Met de steun van LEF is het de bedoeling dat de ontwikkelde techniek nu kan worden toegepast in andere gebieden, waar geen mijngangen aanwezig zijn. Tijdens de verkoop werd de gemeente Heerlen bijgestaan door M&A-adviseurs van Boer & Croon Corporate Finance.

Gedurende een groot deel van de vorige eeuw was de economie van Heerlen grotendeels gebouwd op steenkool. Vandaag de dag is het gebruik van de fossiele brandstof in onmin geraakt vanwege de negatieve gevolgen voor het klimaat. In 2003 zette de gemeente de eerste stappen in de uitvoering van een plan om het uitgestrekte mijngangenstelsel dat onder Heerlen was ontstaan te gebruiken om juist op een duurzame manier energie op te wekken. Nadat de mijnen in de periode 1965 - 1974 werden gesloten, vulden de gangen zich met grondwater, dat door de aarde op natuurlijke wijze werd opgewarmd: hoe dieper in de aarde, hoe hoger de temperatuur van het water.

Er werden proefboringen uitgevoerd en al snel bleek het grote potentieel van de geothermische bron. Naast dat het dieper gelegen grondwater kan dienen voor het verwarmen van gebouwen, kan het hoger gelegen koelere water gebruikt worden om gebouwen te koelen, waarmee de warmte uit de panden wordt teruggewonnen. De positieve resultaten vormden het begin van een succesvol initiatief van de gemeente Heerlen dat heeft geleid tot het ontstaan van de zelfstandige bv Mijnwater: “De stad heeft haar nek uitgestoken door te investeren in de technologische ontwikkeling”, stelt wethouder duurzaamheid Charles Claessens in toelichting op de verkoop aan LEF. “Nu is het zaak om te investeren en innoveren, om de opgedane kennis voor een groot publiek toegankelijk te maken. Onze moed wordt beloond.” 

Deze grootschalige toepassing is nu mogelijk doordat het uitgebreide onderzoek vanuit Mijnwater erin heeft geresulteerd dat de ontwikkelde techniek nu ook kan worden toegepast in gebieden zonder mijngangen. “Wij hebben de kennis in huis om wijken en buurten, zowel nieuwbouw als bestaande bouw, los te maken van het gas”, aldus directeur Louis Hiddes. “Dat blijkt al in tal van woningen, bedrijven en scholen in de regio. En dat gaan we uitbouwen op veel meer plekken in Heerlen en omgeving.” Op deze manier kan Mijnwater volgens de directeur nu uitgroeien tot een energiebedrijf van formaat.

Limburgs Energiefonds neemt geothermisch energiebedrijf Mijnwater over

Dit werd onlangs ook onderkend door de bureaus CE Delft en IF Technology, die na onderzoek concludeerden dat met de techniek van Mijnwater zo’n 2 tot 3,6 miljoen woningen kunnen worden verwarmd, waarmee het bedrijf een grote bijdrage kan leveren aan Nederlands energietransitie. De twee onderzoeksbureaus stellen dat de ontwikkelde techniek inmiddels zo ver is doorontwikkeld dat deze toepasbaar is in heel Nederland. In het ontwikkelde systeem van warmte- en koudeopslag dient het oorspronkelijke mijnwater nog slechts als buffer. Daarnaast is software gecreëerd die de vraag en aanbod van warmte en koude in goede banen leidt.

De verkoop van Mijnwater aan LEF moet het duurzame energiebedrijf ondersteunen bij het verwerkelijken van de grote ambities. “LEF ziet de potentie van Mijnwater. Het bedrijf is toe aan een volgende stap”, stelt LEF-directeur Philip Tan. “En wij zijn daarbij de juiste partner. Wij geloven in de schaalbaarheid van Mijnwater en zullen vol inzetten op groei. Zo kan Mijnwater een belangrijke bijdrage leveren aan de opgave om Nederland van het gas te halen.” LEF is opgericht door de provincie Limburg als fonds dat erop is gericht kansrijke energieprojecten financieel te ondersteunen.

De financiële slagkracht van LEF moet schaalvergroting bij Mijnwater mogelijk maken. Om echt een groot verschil te maken zal er echter ook nog privaat kapitaal moeten worden aangetrokken. Ook hierbij denkt LEF een belangrijke rol te kunnen spelen, geeft Tan aan. Deze verwachting sluit aan bij de algemene aanpak van het fonds, dat met zijn ondersteuning van energieprojecten probeert andere investeerders over de streep te trekken. LEF betaalt €16 miljoen aan de gemeente Heerlen voor Mijnwater en krijgt daarmee alle aandelen van het bedrijf in handen. Deze verkoopsom wordt door Heerlen direct weer uitgeleend aan LEF. 

Overnameadvies

Bij het overnametraject van Mijnwater waren diverse externe adviseurs betrokken. De gemeente Heerlen werd bijgestaan door Boer & Croon Corporate Finance (BCCF), dat onlangs nog adviseerde bij de verkoop van horecaketen Debuut en drie deals in de zorgmarkt. Namens het bureau verzorgden Neil Lomax, Daan Haeck en Xan van Scherpenzeel het M&A-advies voor de gemeente. Marieke van Hilten van adviesbureau VHIVA was verantwoordelijk voor transactieondersteuning. Belastingadvies werd tijdens de deal verzorgd door Jimmie van der Zwaan en Roos Jongeneel van het Amsterdamse kantoor Taxand.

Tot slot werden er ook nog vier externe partijen ingeschakeld voor juridische ondersteuning: AKD werd vertegenwoordigd door Hugo Doornhof en Daan Pinxter; Helder Notarissen door Judith van Brussel; Stek door Reijnoud Homveld, Jan Erik Janssen, Paulien Boiten, Martha Brinkman en Gwenn Korteweg; en Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn door Luc Defaix, Iman Brinkman, Carel van Swaay en Benjamin Gideonse.