The Brown Paper Company lanceert Accelerator formule

14 maart 2016 Consultancy.nl 7 min. leestijd

The Brown Paper Company, een adviesbureau gespecialiseerd in strategie-executie, lanceert op 15 maart een nieuwe propositie: Brown Paper Accelerator. De nieuwe formule is erop gericht om opdrachtgevers te ondersteunen bij het ontwerpen, testen en implementeren van toekomstbestendige businessmodellen. Managing partner Larry van der Schoor is verantwoordelijk voor het uitbouwen van de nieuwe formule.

Anno 2016 bevinden organisaties zich in een marktrealiteit die gekenmerkt wordt door ongekend snelle veranderingen. Grote technologische trends als digitalisering, The Internet of Things en Industry 4.0 (maakindustrie) zorgen voor een golf van verstoringen in alle sectoren. Deze variëren van de opkomst van geheel digitale businessmodellen, tot de komst van nieuwe spelers als Uber en Airbnb. Om de enorme potentie van technologische trends te illustreren: recent wereldwijd onderzoek toont aan dat The Internet of Things tegen 2025 tot $11,1 biljoen aan economische waarde kan toevoegen, terwijl recent Europees onderzoek de toegevoegde waarde van Industry 4.0 voor de Europese economie tussen nu en 2020 schat op zo’n €550 miljard.

Naast technologische veranderingen krijgt het bedrijfsleven ook te maken met tal van andere belangrijke verschuivingen, waaronder veranderend consumentengedrag (bijv. de opkomst van de deeleconomie), de verschuiving naar meer duurzaamheid (bijv. circulaire economie), veranderingen in demografie (bijv. vergrijzing) en wereldwijde massale urbanisaties. Ook deze veranderingen leveren volgens analisten veel potentie op voor bedrijven die hier goed op weten in te spelen. Onderzoekers verwachten bijvoorbeeld dat de deeleconomie tegen 2025 zal groeien naar een totale omzet van $335 miljard. Naar schatting heeft de circulaire economie de potentie om tegen 2030 de Europese economische groei met 7% te verhogen. Reden genoeg dus voor ondernemers om in te spelen op deze ontwikkelingen.

Nieuwe marktrealiteit

Bovenstaande veranderingen en voorspellingen zorgen voor veel opschudding in de markt en bieden organisaties bedreigingen en kansen. Een ding is glashelder: stilstaan is niet langer een optie in het nieuwe normaal. Wanneer organisaties hun strategie niet acuut en doortastend laten aansluiten op deze toekomstvooruitzichten – en hun businessmodellen niet kritisch heroverwegen – dan kennen veel bedrijven meer historie dan toekomst. Voorbeelden hiervan zijn er genoeg. Kodak bijvoorbeeld, speelde voor het grootste gedeelte van de 20e eeuw een dominante rol in de markt voor fotorolletjes, maar in 2012 werd het bedrijf failliet verklaard. Ook autofabrikant Saab (faillissement in 2011) en in ons land recent onder meer Dixons, Macintosh, V&D en Perry Sport bleken niet genoeg met hun tijd mee te kunnen gaan, en gingen kopje onder. Een analyse van de Forbes 500-lijst toont verder aan dat de levensverwachting van bedrijven alleen nog maar afneemt: recente beelden geven aan dat de trend van meer dan 60 jaar in rap tempo afneemt naar iets meer dan 15 jaar.

Niet alleen het bestaansrecht van grote bedrijven staat ter discussie, maar juist ook dat van bedrijven in het midden- en kleinbedrijf – de motor van de Nederlandse economie*. Voor al deze bedrijven is de meest cruciale vraag: hoe kan ik voor blijven lopen op de rest? Jaarlijks worden aan deze vraag tientallen onderzoeken gewijd, waaruit – ondanks dat er geen universele weg naar succes bestaat – een aantal succesfactoren komen bovendrijven. Het vaststellen van een duidelijke strategie met een toekomstbestendig business model, meer focussen op korte en middellange termijn (de planbaarheid van strategieën is aan het afnemen), meer inspanningen op het gebied van innovatie (met een focus op agile en lean technieken) en technologie worden gezien als de belangrijkste manieren om de toenemende concurrentie de baas te worden en te blijven.

Accelerator-formule

Het vraagstuk waar de meeste bedrijven echter tegen aan lopen is: hoe doe ik dat? Strategie-executie wordt al decennia bestempeld als een van de grootste uitdagingen in managementland, laat staan het uitvoeren van plannen en strategieën op nieuwe, onontgonnen gebieden. Om organisaties en ondernemers te helpen bij deze uitdaging heeft The Brown Paper Company, een verbeterbureau uit Bilthoven, besloten om zijn expertise en vaardigheden op het gebied van strategie-executie en innovatie te bundelen in een nieuwe propositie. 

De zogenaamde ‘Accelerator-formule’ is een nieuwe methode die klanten ondersteunt in hun ambitie “zonder omwegen koers te zetten naar een toekomstvast business model”, licht Wessel Berkman, oprichter van The Brown Paper Company, toe. Eindproduct van de dienst is een “realistische en werkbare strategie” voor de klant. Concreet betekent dit volgens Berkman dat er na het doorlopen van het Accelerator-traject er plannen op tafel liggen die “iedereen begrijpt en dan ook de organisatie laten accelereren”, van senior management tot de medewerkers op de werkvloer.

Berkman vertelt dat het idee voor de propositie is ontstaan vanuit een groeiende vraag van klanten naar deze ondersteuning, maar ook vanuit de ervaringen die de circa vijftig consultants van het bureau hebben met de manier waarop klanten worstelen met deze onderwerpen. Met deze ervaringen in de koffer, benaderde Berkman ervaren transformatie-bestuurder Larry van der Schoor, die in zijn loopbaan zijn sporen verdiende met bestuursfuncties bij onder meer familiebedrijf de Welten-groep, beursgenoteerd AXA en coöperatie Interpolis. Berkman wist, samen met zijn zakenpartner Marcel van der Schaaff, Van der Schoor te overtuigen zich aan te sluiten bij The Brown Paper Company en samen namen zij diverse strategische modellen onder de loep, zoals bijvoorbeeld het Business Model Canvas-model, en vertaalden deze tot een raamwerk voor het creëren van werkbare strategieën.

Verder pasten ze het populaire ‘pressure cooker’ concept toe, dat er van uit gaat dat tijdsdruk het creatieve proces bevordert, en ontwikkelden ze dit door tot concepten zoals bijvoorbeeld de ‘strategietoets in 1 dag’. Tot slot namen zij de Brown Paper Methode opnieuw onder handen, om directieteams te helpen bij het maken van één foto van het operationele model van begin tot einde, en ontwikkelden zij een set tools en interviewtechnieken om beslissingsprocessen in kaart te brengen en helder te monitoren tijdens de transitieperiode.

Al deze elementen zijn nu samengegoten in Brown Paper Accelerator. Berkman en Van der Schoor zijn trots op het resultaat. “Kort samengevat helpt de formule bedrijven met ‘richten, inrichten en verrichten’. Richten is het helder maken van strategie en inrichten is het creëren van het juiste DNA en het verbeteren van processen om bestaande en nieuw potentieel te ontsluiten.” De term verrichten loopt als rode lijn door de aanpak die The Brown Paper Company al sinds zijn oprichting in 1999 toepast. “We geloven sterk in een resultaatgebaseerde aanpak, dit doen we al sinds we gestart zijn en zit in onze genen”, zegt Berkman. “Verrichten doen wij via meerjarige resultaatscontracten met onze relaties.”

The Brown Paper Company lanceert de nieuwe formule officieel op 15 maart 2016. In de komende periode zal Brown Paper Accelerator zijn nieuwe propositie in de praktijk brengen bij een groep van ongeveer “5 tot 7 relaties”, zegt Van der Schoor. “Wij zijn partner van onze relaties om voor hun bedrijf – mèt energie en zonder omwegen – een nieuw bestaansrecht creëren. Hoeveel tijd krijg je als senior manager nog gegund om dit niet voortvarend aan te pakken?”, besluit hij.

* Nederland telt anno 2016 meer dan anderhalf miljoen ondernemingen. Bijna de gehele bedrijvenpopulatie bestaat uit het midden- en kleinbedrijf; slechts zo’n 3.000 bedrijven vallen onder de categorie grootbedrijf.