Agile, lean en technologie creëren innovatievoordeel

18 januari 2016 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Innovatief vermogen wordt steeds belangrijker voor organisaties – om te kunnen blijven concurreren in de steeds sneller veranderende marktomgeving met veranderende klanteisen kunnen bedrijven niet langer achteroverleunen. Waar innovatievoordeel decennia lang vooral gestoeld was op het nemen van de juiste strategieën en best practice innovatiemanagment, wordt succes de afgelopen jaren in toenemende mate bepaald door snelheid en efficiency. De toepassing van agile en lean technieken, in combinatie met nieuwe technologieën, staat hierin centraal.

Innovatie is vandaag de dag big business – een recent rapport van Strategy& toont aan dat de 1.000 wereldwijde organisaties die het meeste uitgeven aan Research & Development anno 2016 gezamenlijk $680 miljard uitgeven aan het ontwikkelen van nieuwe producten en/of diensten.

De implementatie van innovatie blijkt echter – ondanks alle aandacht die het onderwerp krijgt in managementland – een groot struikelblok. Zo toont een onderzoek van PA Consulting Group onder meer dan 750 leidinggevenden dat jaarlijks miljarden verloren gaan als gevolg van falende innovatie-initiatieven.

In een onlangs uitgebracht rapport, getiteld ‘The Most Innovative Companies 2015: Four Factors that Differentiate Leaders’, brengt The Boston Consulting Group (BCG) de belangrijkste trends en ontwikkelingen in innovatiemanagement in kaart. Het onderzoek is gebaseerd op circa 1.500 senior bestuurders binnen uiteenlopende industrieën en regio’s.

Het onderzoek beschrijft de continue behoefte van bedrijven om in innovatie te investeren. 79% van de respondenten kenmerken innovatie als ofwel de belangrijkste strategische prioriteit of een top-3 prioriteit voor hun organisatie, het hoogste resultaat sinds de start van het onderzoek elf jaar geleden (2005), toen 66% van de respondenten innovatie zo inschaalden.

Hoewel innovatie in de afgelopen vijf jaar bij meer dan 70% van de bestuurders als een topprioriteit wordt gezien, daalt dit percentage echter sinds 2010 – toen zag 26% van de organisaties innovatie als topprioriteit.

Naast het feit dat innovatie voor organisaties belangrijker wordt, is sinds vorig jaar de mening van bestuurders over prioriteiten ook veranderd. Zo vindt, in tegenstelling tot vorig jaar, 22% van de organisaties dat de snelheid van het adopteren van nieuwe technologie de belangrijkste drijfveer is geworden voor het voeden van ideeën en concepten, terwijl Big Data Analytics en technologieplatformen respectievelijk door 9% en 8% als belangrijker worden gezien.

Aspecten van innovatie die minder belangrijk zijn geworden in verhouding tot de afgelopen editie zijn het ondersteunen van de organisatiecapaciteit (-15%), uitbreiding van bestaande diensten (-12%) en nieuwe diensten (-10%).

Volgens de respondenten is de grootste uitdaging bij het verzilveren van hun investeringen in innovatie-/productontwikkeling de vaak lange ontwikkelingstijd van innovaties – in 2014 gaf 36% van de respondenten dit aan en dit jaar is dit gestegen naar 42%.

Daarna volgen het selecteren van de juiste commerciële ideeën, met 2% gestegen naar 32%. Risk averse cultuur is gestegen van 25% naar 31% dit jaar. Het belang van leiderschapsbetrokkenheid is licht gestegen, van 10% vorig jaar naar 12% dit jaar.

Het onderzoek toont aan dat het snel op de markt kunnen brengen van nieuwe innovaties vele voordelen biedt voor organisaties. Volgens de analyse zijn financiële voordelen vaak “direct meetbaar en vaak vele malen hoger dan de initiële kosten van het introduceren van een ‘speed-to-markt’ aanpak” binnen de organisatie.

Bedrijven die het goed doen ten aanzien van het snel op de markt brengen van nieuwe innovaties hebben doorgaans een lean en efficiënt productieschema, aldus BCG. Het consultancybureau onderzocht organisaties die zichzelf beschreven als ‘snelle innovators’ of ‘sterke innovators’, en hieruit kwam naar voren dat op verschillende dimensies van lean innovation er significante verschillen zijn tussen de koplopers en de rest.

Zo scoren zowel ‘snelle innovators’ als ‘sterke innovators’ 70% of hoger op alle onderzochte aspecten, terwijl in vergelijking minder succesvolle innovators achterlopen op thema’s als het gebruik van ontwikkeliteraties (scrum), gestandaardiseerde processen en design thinking.