Belangrijkste struikelblokken voor R&D en innovatie

01 december 2015 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Hoewel bedrijven het erover eens zijn dat innovatie een van de belangrijkste manieren is om zich te onderscheiden van de concurrentie, faalt een groot deel van de organisaties in het succesvol ten uitvoer brengen van innovatieve ideeën. PA Consulting Group deed onderzoek naar het fenomeen en komt tot de conclusie dat veel van de factoren waarom innovaties falen te vermijden zijn, maar dat ingebakken organisatieculturen roet in het eten gooien.

In het snel veranderende bedrijfsleven anno 2015 wordt innovatie steeds belangrijker. Niet alleen voor onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie, maar ook om het businessmodel van organisaties toekomstbesteding te maken. Zo toont recent onderzoek aan dat 91% van organisaties innovatie belangrijk vindt. Deze trend is ook zichtbaar in de absolute top van de internationale markt – onderzoek van Strategy& onder de top 1000 meest aan R&D spenderende bedrijven laat zien dat uitgaven aan innovatie (in de vorm van R&D) in de afgelopen 10 jaar zijn gestegen van $400 naar $680 miljard.

Ondanks de groeiende uitgaven leidt lang niet ieder goed idee tot het succesvol op de markt brengen van een nieuw product of nieuwe dienst. Om inzicht te krijgen in de oorzaken van dit probleem heeft PA Consulting onlangs wereldwijd onderzoek gedaan naar de innovatie-activiteiten van organisaties. In totaal werden 751 senior leidinggevenden en overheidsbestuurders ondervraagd, van wie 420 respondenten uit de private sector. Een belangrijke conclusie die het consultancybureau doet op basis van het onderzoek is dat de traditionele benadering van innovatie – opgehokt in een R&D afdeling – in de snel veranderende bedrijfsomgeving van de 21ste eeuw niet langer functioneel is.

Source of innovation

Als onderdeel van het onderzoek vroeg PA Consulting zijn respondenten om aan te geven waar de innovaties vandaan kwamen die daadwerkelijk in de organisatie zijn geïmplementeerd. In tegenstelling tot het beeld dat innovatie iets is dat ontstaat binnen de muren van een R&D afdeling, geven de ondervraagde respondenten aan dat over het algemeen werknemers of stafmedewerkers (15%) en het luisteren naar klanten en de markt (15%) de belangrijkste bronnen vormen van innovatie. Interne innovatieteams worden door 14% van de respondenten als voornaamste bron genoemd, terwijl slechts 10% innovaties toeschrijven aan R&D-afdelingen.

“Een afgeschermde benadering van innovatie leidt waarschijnlijk niet tot succes. Om transformationele resultaten te behalen moet innovatie verder gaan dan de R&D-afdeling en stevig worden geïntegreerd in de cultuur van de organisatie”, legt Marcus Agius uit, Non-Executive Chairman van PA Consulting.

Why brilliant ideal fail for avoidable reasons

Om te kunnen blijven concurreren moeten bedrijven innovatief zijn. Het onderzoek toont echter aan dat slechts rond de helft van de organisaties probeert om op het gebied van innovatie voorop te lopen. Maar wanneer hun organisatie wel een goed idee heeft ontwikkeld, ongeacht via welke weg, geeft de helft van de respondenten aan dat het goede idee niet tot uitvoering komt vanwege vermijdbare redenen. De redenen voor het falen van goede innovatieve ideeën die de meeste respondenten noemen zijn een gebrek aan budget, mensen of vaardigheden (29%), moeilijkheden bij het op grotere schaal invoeren van innovatie (24,9%), overijverig risk management (23,8%) en slechte implementatie van ideeën (23,8%).

Veel organisaties hebben moeite met het snel ontwikkelen en commercialiseren van hun beste ideeën. Volgens het onderzoek bestaan er een aantal obstakels binnen organisaties dat hen belet om meer innovatief te worden, en de redenen voor falende innovatie te overkomen. Deze barrières zijn vaak het product van een diep ingebakken organisatiecultuur die het vermijden van risico’s en besparen van kosten verkiest boven de creatie van iets nieuws.

Barriers to innovation within organisations

De grootste barrière waar organisaties mee te maken krijgen is het op grotere schaal implementeren van het idee, volgens 25,3% van de respondenten. Daarna zijn het de problemen bij het uitrekenen van het rendement van de innovatie (25,2%) die de grootste obstakels vormen. Het onvoldoende investeren in de innovatie – vaak veroorzaakt door te strikt risk management – wordt als op twee na grootste obstakel erkend, met 24,5%. Andere problemen voor het succesvol naar de markt brengen van innovaties zijn het omarmen van verandering en verbetering op een duurzame wijze (21%), onvoldoende marktinzicht en -kennis (20%) en ineffectieve besluitvorming (19,7%).

De auteurs concluderen: “Onze resultaten suggereren dat organisaties met een cultuur die innovatie omarmt, versterkt met leiders die innovatie aanmoedigen en voeden, het meest succesvol zijn in het omzetten van hun inspanningen in financiële beloning.” Uit ander recent onderzoek van PA blijkt dat deze onderzoeksresultaten ook zeer relevant zijn voor Nederlandse bedrijven. Volgens het onderzoek zijn er veel Nederlandse organisaties die ondergemiddeld presteren als het gaat om innovatie.