Innovatief vermogen van NL organisaties schiet tekort

28 september 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Nederlandse bedrijven zijn internationaal gezien relatief slecht in het inspelen op en doorvoeren van innovaties. Dat blijkt uit een onderzoek van PA Consulting Group over het innovatief vermogen van bedrijven in 15 landen. Hoewel open innovatie in Nederland een belangrijke pijler is voor het verbeteren van innovatie, blijkt dat slechts 15% van de leidinggevenden in ons land van mening is dat het koesteren van innovatie in zijn of haar leiderschapsstijl goed naar voren komt. Een schamele 9% spoort zijn of haar medewerkers aan om te innoveren.

PA Consulting Group, een internationaal consultancybureau, heeft onlangs onderzoek uitgevoerd naar het innovatief vermogen van organisaties uit 15 landen. Doel van het onderzoek, gehouden onder bestuurders, was om in kaart te brengen hoe effectief organisaties zijn in het omarmen van een cultuur van innovatie, en welke prioriteiten worden gevolgd voor het verhogen van hun innovatievermogen.

Country ranking by composition in the innovation leader group

Nederlandse bedrijven schieten tekort
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de Nederlandse leidinggevenden niet vooroplopen als het gaat om het verankeren van een innovatieve cultuur in hun organisaties. Een verankerde cultuur van innovatie, versterkt door leiders die innovatie aanmoedigen en koesteren, maakt organisaties volgens PA Consulting Groep op termijn succesvoller, zowel op financieel als niet-financieel vlak.

Om de voorlopende innovators in de 15 verschillende landen te onderscheiden van de rest hebben de onderzoekers een groep opgesteld van innovation leaders. Per land geven ze aan hoeveel van de deelnemende bedrijven tot deze leader group behoren. Bovenaan de lijst staat Mexico met maar liefst 56% van zijn deelnemers in de leader group, gevolgd door Zweden met 40% en de VS net 38%. Nederland bungelt onderaan de lijst met deelnemende landen. Slechts 8 van de deelnemende bedrijven (15%) mag zich een innovatieleider noemen volgens de onderzoeksresultaten. Hans Houmes, partner bij PA Consulting Group in Nederland, vindt het resultaat schokkend: “Slechts 15% van de leiders vindt dat ze goede ideeën hebben. Dat is in Duitsland 36%, in Zweden 40% en in Noorwegen 36%. We hebben de visionaire blik van de leiders wel nodig om innovatie tot wasdom te laten komen.”

How participants in the Nederlands compare with the innovation leader group

De consultants zoomen ook per land in om te kijken wat voor organisaties in deze landen de belangrijkste pijlers zijn voor het verbeteren van hun innovatiecultuur. “De Nederlandse bedrijven hebben gemengde prestaties als het op innovatie aankomt”, vertelt Houmes. Open innovatie wordt door 58% van de respondenten aangewezen als de belangrijkste strategie voor het verbeteren van innovatie, en deze aanpak werpt zijn vruchten af. Van de leidinggevenden is echter slechts 15% van mening dat zijn of haar leiderschap goed genoeg is om innovatie goed vorm te geven, en een schamele 9% spoort zijn medewerkers aan om te innoveren. “Deze resultaten suggereren dat bestuurders uit Nederland zich sterker moeten uitspreken voor de ontwikkelingen van ideeën”, aldus de Nederlandse Manufacturing sector lead en lid van PA’s management team.

Leren van de leiders
“Om de implementatie te verbeteren kunnen Nederlandse organisaties leren van onze leader group en hun branchegenoten in Scandinavië”, stelt Houmes. De resultaten tonen dat over de hele linie 55% van de Nederlandse leidinggevenden vindt dat ze snel van hun fouten leren (tegenover 89% van de leader group) en 56% heeft de juiste set aan vaardigheden om innovatie te laten plaatsvinden (tegenover 91% van de leader group). Daarnaast ontwikkelt ‘slechts’ 40% zijn digitale vaardigheden om hun sector te verstoren en te leiden – landen als Noorwegen en Denemarken scoren op dit gebied veel hoger. Onzekerheid van de bestuurders zorgt er mede voor dat de weinige ideeën die op hun pad komen uiteindelijk niet tot innovatie leiden, stellen de onderzoekers. Volgens Houmes wordt er daarnaast nog teveel naar de opbrengsten van innovatie gekeken in Nederland, terwijl met innovatie de opbrengsten altijd lastig te voorspellen zijn. Bijna 50% van de ondervraagde bestuurders geeft aan innovatie te zien als geldverspilling en “duur falen”.

Hans Houmes - PA Consulting

Volgens Houmes zouden Nederlandse bestuurders er goed aan doen om zich buiten de organisatie te laten inspireren. Samenwerkingen met startende, innovatieve bedrijven kunnen een impuls betekenen voor de manier waarop bestuurders omgaan met innovatie. Hij sluit af met een laatste advies aan de Nederlandse bestuurders: “Laat je als CEO op de werkvloer zien. Dat doet lang niet iedereen. Een startup doet dat wel.”