Innovatie belangrijk voor 91 procent van organisaties

13 juli 2015 Consultancy.nl

Meer dan 91% van organisaties geeft aan innovatie belangrijk te vinden, blijkt uit recent onderzoek van Aecus en HP. Desondanks claimt slechts een derde van de organisaties succesvol te innoveren. Drempels die innovatie belemmeren in een organisatie variëren volgens de onderzoekers van het gebrek aan beschikbare interne middelen tot het onvermogen van het leiderschap om innovatie mogelijk te maken en te stimuleren.

In een recent verschenen whitepaper, getiteld ‘The Innovation Agenda’, sloegen outsourcing consultancybureau Aecus en HP de handen ineen om het innovatielandschap onder de loep te nemen. Als onderdeel van het onderzoek werden onder meer 84 organisaties uit zowel de publieke als private sector ondervraagd, en werden waar nodig vervolginterviews gehouden. De bedrijven die deelnamen varieerden in grootte, van organisaties met tussen de 51-100 werknemers tot bedrijven met meer dan 250.000 werknemers. Doelstelling van het onderzoek was onder meer om te begrijpen wat innovatie inhoudt, hoe belangrijk het is voor organisaties, en in hoeverre bedrijven succesvol zijn in het implementeren van innovaties.

Role - Job function

Het rapport benadrukt dat innovatie een term is die lastig aan een enkel fenomeen te koppelen is. Sommige respondenten linken innovatie aan de kostenefficiëntie die het oplevert, anderen juist aan nieuwe producten en diensten die worden ontwikkeld, en weer anderen aan de transformaties die het teweegbrengt. Innovatie heeft vooral te maken met het sneller, beter en goedkoper uitvoeren van activiteiten, zoals het visionair omspringen met technologie om te komen tot de meest efficiënte diensten of producten. Of bijvoorbeeld het transformeren van de markt met behulp van nieuwe ideeën, processen en technologieën, die zorgen voor vooruitgang binnen een bedrijf.

Belang van innovatie
Bedrijven zien innovatie als een essentiële factor voor succes in de toekomst. Van de respondenten antwoordde 40% dat innovatie van cruciaal belang is voor de toekomstige resultaten van het bedrijf, terwijl 51% denkt dat het hun toekomstig succes zal bepalen. Slechts 1% noemt innovatie irrelevant voor zijn of haar bedrijfsresultaten. Niet alleen is innovatie vandaag de dag belangrijk – volgens 82% van de respondenten zal het de komende vijf jaar alleen nog maar belangrijker worden om te innoveren. 18% denkt echter niet dat innovatie in belang zal toenemen of afnemen.

How important is innovation

 

Ondanks het feit dat 91% van de organisaties innovatie van (cruciaal) belang vindt, zijn niet alle respondenten even goed in staat om te innoveren of innovatieve ideeën te realiseren. Slechts 6% claimt ‘zeer succesvol’ te zijn met het invoeren van innovaties. 25% geeft aan regelmatig grote innovatieve doelstellingen te behalen, maar een grote meerderheid van 48% geeft aan slechts ‘enigszins succesvol’ te zijn. 22% spreekt zelfs van ‘beperkt succes’ of is juist helemaal niet succesvol als het om innovatie gaat.

How successful do you feel your organization is in harnessing innovation

Innovatieve afdelingen
Bedrijven verschillen sterk in de mate van succes die zij ervaren bij het doorvoeren van innovaties, maar ook verschillende afdelingen van een bedrijf verschillen in de mate waarin zij innovatie in hun organisatie stimuleren. Een zeer belangrijk vakgebied voor het stimuleren van innovatie, en het succes daarvan binnen een organisatie, is IT. IT heeft de op een na hoogste impact op innovatie volgens de respondenten – 24% van hen geeft de IT-afdeling een score van 5 (uit max. 5).

De grootste impact wordt, niet heel verrassend, toegekend aan de R&D-afdeling van het bedrijf – zo’n 32% kent een impactscore van 5 toe. Customer Engagement scoort het hoogste wanneer gekeken wordt naar de overall impactscore – 17% van de respondenten kent een score van 5 toe en een dubbel zo groot percentage geeft het cijfer 4, waardoor deze afdeling het hoogste scoort van alle afdelingen ten aanzien van het stimuleren van innovatie. Slecht scorende vakgebieden zijn onder andere HR en payroll – slechts 5% van de respondenten kent deze afdelingen een hoge impactscore voor innovatie toe. Ook de financiële afdeling loopt achter – slechts 8% vindt dat deze afdeling een belangrijke rol speelt in het stimuleren van innovatie.

Parts of an organization that drive innovation

Obstakels voor innovatie
Waar de meerderheid van bedrijven innovatie als belangrijk beschouwt voor hun voortbestaan, lijken de tegenvallende scores voor succesvolle innovaties te wijzen op interne en externe drempels binnen organisaties. Die obstakels belemmeren het succesvol doorvoeren van innovaties, aldus de onderzoekers.

Volgens het rapport is het gebrek aan beschikbaarheid van interne middelen om de innovatie door te voeren het belangrijkste probleem (57%) voor organisaties die innovatieve oplossingen willen ontwikkelen. Initiatieven met een hogere prioriteit worden door 45% van de respondenten als belangrijk probleem gezien, en 43% wil liever niet de risico’s lopen die gepaard gaan met innoveren. Zowel gebrekkig leiderschap als een gebrek aan talent wordt door 33% van de respondenten als belangrijk obstakel ervaren. Tenslotte wijt zo’n 40% het uitblijven van innovatie aan bureaucratische rompslomp.

What have been the main challenges to realizing innovation in your organization

 

Nieuws

Meer nieuws over