IoT voegt in 2025 11.1 biljoen toe aan wereldeconomie

26 oktober 2015 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Tal van bedrijven en futuristen hebben de afgelopen jaren uiteenlopende voorspellingen gedaan over de waarde die Internet of Things (IoT) zal aannemen. Om de mogelijke voordelen van de technologie in kaart te brengen heeft McKinsey & Company een uitgebreid economisch onderzoek gedaan naar de waarde van IoT. Volgens het strategy consultancybureau zal IoT in 2025 een toegevoegde economische waarde van tussen de $3,9 biljoen en $11,1 biljoen bereiken. De technologie heeft echter nog diverse obstakels te overwinnen en zowel technische als privacyvraagstukken zullen een belangrijke rol blijven spelen.

Recent onderzoek van McKinsey & Company’s Global Institute heeft de potentiële waarde van Internet of Things (IoT)* voor de wereldeconomie in kaart gebracht. Aangezien er rondom de nieuwe technologie een hypecultuur heerst, besloot het consultancybureau uit te zoeken hoeveel van de voorspellingen over de technologie – met het oog op de economische impact ervan – zullen uitkomen. Het resulterende rapport, getiteld ‘The Internet of Things: Mapping the Value Beyond the Hype’, neemt de gerealiseerde waarde van bedrijfsapplicaties onder de loep, evenals de potentiële extra waarde voor consumenten.

Voortbouwend op eerder onderzoek naar IoT identificeerde McKinsey & Company wereldwijd meer dan 150 mogelijke toepassingen van de technologie. Vanuit een ‘bottom-up’ economische modelbenadering schatten de consultants vervolgens de voordelen van IoT en de economische waarde ervan in. Daarbij ging het onder meer om productiviteitsverbetering, tijdsbesparing, verbeterd gebruik van activa, evenals de geschatte economische waarde van het verminderen van het aantal ziektegevallen en (dodelijke) ongelukken.

Economic surplus of IoT

Uit de analyse van McKinsey blijkt dat IoT in 2025 naar verwachting een economische impact zal hebben van tussen de $3,9 biljoen en $11,1 biljoen per jaar. Het gecombineerde resultaat van het bredere ecosysteem van de technologie – waaronder ook de extra waarde voor consumenten valt – is ongeveer gelijk aan 11% van het wereldwijde BBP in 2025. Een groot deel van deze voordelen is voor de consumenten, stelt McKinsey, die in 2025 een consumentenwaarde van tussen de $2,6 en $7,6 biljoen en een extra waarde van $1 tot $2,8 biljoen verwacht.

Verschillende segmenten zullen echter verschillend bijdragen aan de gecreëerde waarde. McKinsey voorspelt dat de gegenereerde waarde in de gezondheidszorg en welzijnssector tussen de $170 miljard en $1.590 miljard zal liggen. Voor het retaillandschap heeft de technologie een verwachte waarde van tussen de $410 miljard en $1.160 miljard. Maar vooral industriële toepassingen, ook wel Industry 4.0 genoemd, zullen de grootste economische voordelen halen uit de technologie – in 2025 naar schatting tussen de $1.210 miljard en $3.700 miljard. Daarna zullen steden het meest profiteren van de introductie van de technologie, met voordelen tussen de 930 miljard en $1.660 miljard.

Economic impact by sector of IoT by 2025

Ondanks de aanzienlijke economische voordelen die de technologie naar verwachting met zich mee zal brengen, zijn er een aantal vraagstukken die aandacht vereisen voordat de technologie effectief in gebruik kan worden genomen. Een van de potentiële obstakels is de prijs van de componenten. In de afgelopen vijf jaar zijn de prijzen van micro-elektromechanische sensorsystemen snel gedaald tot 30-70% van de originele prijs. Voordat IoT-tracking van pakketjes en in het retaillandschap interessant wordt moet echter eerst de prijs van radiofrequentie identificatie tags omlaag. Daarnaast zal er vooruitgang geboekt moeten worden op het gebied van computercapaciteit en opslag, om de verzamelde sensordata te kunnen analyseren en op goede manieren inzichtelijk te kunnen maken.

Interoperabiliteit, waarbij apparaten dusdanig met elkaar kunnen interacteren zodat synergiën ontstaan, wordt ook nog als een obstakel beschouwd. De onderzoekers benadrukken dat tot wel 40% van de voorspelde waarde verloren kan gaan zonder verbetering van de interoperabiliteit van data. Tot wel $4 biljoen aan toegevoegde waarde is dus afhankelijk van verschillende IoT systemen. Een ander probleem met IoT is dat men nu al veel van de verzamelde data niet interpreteert. Zo wordt momenteel slecht 1% van de verzamelde informatie van IoT toepassingen op olieplatformen daadwerkelijk gebruikt, doordat diverse kwesties het volledig gebruik van data in de weg staan. Het overgrote deel van de informatie dat wel wordt gebruikt, wordt bovendien voornamelijk voor onderhoud ingezet, in plaats van voor voorspellende doeleinden.

Unused oil rig data

Tot slot kunnen ook privacyvraagstukken de ingebruikname van IoT in de weg staan. Mensen die zich zorgen maken over hun privacy drukken steeds meer hun zorgen uit over het constant en onafgebroken tracken van mensen. Wanneer de technologie het mogelijk maakt om complete gedragspatronen van personen in kaart te brengen, kunnen er tal van situaties ontstaan waarin deze informatie tegen de persoon in kwestie kan worden gebruikt. Daarom zullen bedrijven volgens de McKinsey-onderzoekers zorgvuldig moeten overwegen hoe de data gebruikt, verzameld en opgeslagen mag worden, met aandacht voor meer dan alleen winstgevendheid.

* De opkomst van steeds meer via internet met elkaar ‘verbonden apparaten’.