Industry 4.0 levert Europa 550 miljard omzetgroei op

14 september 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Volgens recent onderzoek van PwC en Strategy& zal ‘Industry 4.0’ de Europese markten de komende vijf jaar €550 miljard aan extra omzet opleveren. Om de overstap naar Industry 4.0 te maken zullen bedrijven flink moeten investeren – tot 2020 jaarlijks zo’n €140 miljard. Maar het levert ook veel op, mede door een jaarlijkse efficiencyverhoging van gemiddeld 3,3% en kostenbesparingen van 2,6%.

In hun onderzoeksrapport ‘Industry 4.0 – Opportunities and Challenges of the Industrial Internet’ brengt PwC samen met Strategy& en marktonderzoeksbureau TNS Emnid in kaart welke effecten deze nieuwe manier van werken heeft op verschillende sectoren. In totaal namen zo’n 235 bedrijven uit de Duitse verwerkings-, informatie- en communicatie sectoren aan het onderzoek deel. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe de nieuwe industrialiseringsgolf impact zal hebben op bedrijfsprocessen en de industriële maakindustrie.

Industry 4.0
‘Industry 4.0’ houdt in dat bedrijven steeds vaker gaan werken met zogeheten ‘industrieel internet’, dat slaat op de digitalisering en automatisering van het industriële proces. Aan de basis van deze revolutie ligt de wens om “alle relevante informatie real time beschikbaar te hebben door het verbinden van alle onderdelen van de waardeketen.” Voor de industrie betekent dit dat de verticale en horizontale waardeketens geïntegreerd worden, resulterend in een netwerk van mensen, dingen, en systemen. Dat netwerk creëert – zowel binnen als tussen bedrijven – dynamische, zelfsturende en real time waardeverhogende verbindingen.

European industry 4.0 investment to 2020

Investeren in de toekomst
De transformatie naar deze nieuwe werkelijkheid is echter geen goedkope overstap. Het onderzoek toont aan dat alle investeringen voor het transformeren van de waardeketen in Europese industriële bedrijven bij elkaar opgeteld, tot 2020 zo’n €140 miljard per jaar zullen bedragen. Het gemiddeld geïnvesteerde bedrag van de ondervraagde bedrijven staat ongeveer gelijk aan 3,3% van hun jaarlijks omzetten. Voor de informatie- en communicatiesector ligt het gemiddelde percentage hoger (3,9%) dan voor de verwerkingsindustrie, die gemiddeld 2,7% van zijn omzet investeert in Industry 4.0 transformaties. Een derde van alle bedrijven investeert zelfs tussen de 4 en 10% van hun jaaromzet.

Door de hoge investeringen in digitalisering van de waardeketens, zullen bedrijven in de komende vijf jaar veel van hun bedrijfsprocessen kunnen transformeren naar de ‘Industry 4.0’ standaard. Volgens de onderzoekers zijn bedrijven in de informatie- en communicatiesector momenteel voor meer dan 27% gedigitaliseerd, een niveau dat tegen 2020 tot 80% zal zijn opgelopen. De grootste digitalisering wordt verwacht in de elektronica- en elektronische circuit industrie – met 89% in 2020. Grotere bedrijven, met meer dan €5 miljard omzet, zullen de grootste groei doormaken, naar 92% in 2020. Het gemiddelde digitaliseringsniveau van alle onderzochte sectoren zal tegen 2020 rond de 83% liggen.

Digitalisation of value chains by sector

Efficiencyverbetering
Een van de belangrijkste voordelen van de nieuwe industriële werkelijkheid is dat Industry 4.0 bedrijven zal helpen om efficiëntere productieprocessen op te zetten, die meer produceren met minder verbruik van energie en grondstoffen. Gekeken naar alle sectoren voorzien de onderzoekers een gemiddelde efficiencyverbetering van 17,9% door de verdere digitalisering. Jaarlijks komt dat neer op een efficiencyverbetering van 3,3%. Net iets meer dan een derde van de bedrijven (37%) verwacht een verbetering van meer dan 20%. Naast de verbeterde efficiëntie voorzien de consultants ook kostenbesparingen. Meer dan 20% van de bedrijven zal naar verwachting zijn kosten met 21% zien dalen, en de gemiddelde besparing in alle sectoren wordt op 13,8% geschat – ongeveer 2,6% per jaar.

Expected efficiency and cost reduction industry 4.0

Bovenop de efficiencyverbetering en kostenbesparingen zullen de omzetaantallen van bedrijven die de transformatie gemaakt hebben naar verwachting flink toenemen. Ongeveer 50% van de ondervraagde bedrijven verwacht in de komende vijf jaar een omzetgroei van meer dan 10%, als gevolg van de overstap op Industry 4.0. Voor de gehele onderzoekspopulatie zal de omzetgroei een gemiddelde van 12,5% bedragen, verspreid over vijf jaar.

Expected revenue growth from industry 4.0 European companies

Met deze verwachte omzetgroei zal de extra omzet door Industry 4.0 transformaties neerkomen op een bedrag van €110 miljard per jaar, met een totaal van €550 miljard over vijf jaar. Met andere woorden, het ‘Industrieel internet’, of Industry 4.0, zal de komende jaren aanzienlijk bijdragen aan de Europese economische groei”, concluderen de onderzoekers.