SeinstravandeLaar viert 5-jarig jubileum met 5 sessies

24 juni 2015 Consultancy.nl

SeinstravandeLaar bestaat in 2015 vijf jaar. Om deze mijlpaal te vieren organiseert het adviesbureau vijf inhoudelijke sessies, op basis van vijf actuele inhoudelijke thema’s. Met de sessies wil het bureau zich verdiepen in het maatschappelijke debat op de voor hun opdrachtgevers relevante thema’s. Tijdens deze sessies blikt SeinstravandeLaar samen met diverse keynote sprekers en de bezoekers vijf jaar terug en ook vooruit, om gezamenlijk inspiratie en nieuwe inzichten op te doen.

SeinstravandeLaar is een organisatieadviesbureau uit Culemborg dat zich richt op opdrachtgevers in de publieke sector. Het bureau werd in 2010 opgericht door twee voormalig adviseurs van PwC: Arno Seinstra en Stan van de Laar. Het team van SeinstravandeLaar groeide de afgelopen jaren gestaag door en bestaat inmiddels uit 15 adviseurs en associés. Begin dit jaar werd het team nog versterkt met drie nieuwe adviseurs die zich allemaal richten op advisering binnen de publieke sector: Ruud Klunder, Dirk Spannenburg en Kishan Ramlal. En in april verwelkomde het bureau twee nieuwe adviseurs: Jody van Diemen en Renée Kuin.

Adviesbureau SeinstravandeLaar viert 5-jarig jubileum

Sinds de oprichting heeft SeinstravandeLaar een goede reputatie weten op te bouwen binnen de markt (opdrachtgevers van het bureau zijn onder meer voor provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, bureaus jeugdzorg, rekenkamers en waterschappen). Zo werd het in 2014 door Public Mission verkozen tot het ‘beste organisatieadviesbureau voor de overheid in de categorie ‘bestuur en organisatie’.

Stan van de Laar, medeoprichter van het adviesbureau, over de volgens hem onderscheidende aanpak van het bureau: “Onze kracht is gelegen in de focus van onze adviseurs op één of enkele markten en de binnen deze markten actuele thema’s. Wij zijn geen bureau ‘dat alles doet en alles kan’. Wij onderscheiden momenteel zes thema’s* waarop wij al onze energie richten; van de stelselwijziging jeugdzorg, de decentralisaties op het sociaal domein en de krachtenbundeling tussen gemeenten tot aan de doorontwikkeling van omgevingsdiensten, de veerkracht van gemeenschappelijke regelingen en de positionering van de VTH-taken. Op deze thema’s willen wij excelleren.”

SeinstravandeLaar - 5 sessies

Seinstra viert 5-jarig jubileum
Inmiddels, anno 2015, bestaat SeinstravandeLaar alweer vijf jaar en aan die mijlpaal wilde het management team niet voorbijgaan. Ter ere van het jubileum besloot het bureau om 5 inhoudelijke sessies te organiseren, voor klanten en relaties. Doelstelling van de sessies is het verdiepen van het maatschappelijke debat op thema’s die voor hun opdrachtgevers interessant zijn. Per sessie nodigt SeinstravandeLaar diverse keynote sprekers uit, die samen met de overige bezoekers 5 jaar terugblikken, maar ook vooruit. “Het draait om inspiratie en nieuwe inzichten. Samen met onze klanten kijken we terug op de afgelopen jaren en bespreken we wat we samen van de komende vijf jaren verwachten,” licht medeoprichter Arno Seinstra toe. "De sessies worden inhoudelijk voorbereid met een analyse van wat er voor onze klanten speelt en wat voor hun belangrijk wordt de komende jaren. Per sessie wordt een verslag gemaakt en de verslagen worden eind 2015 samen gebundeld tot een jubileum uitgave.”

De eerste twee sessies zijn inmiddels achter de rug. In maart vond de sessie ‘Provincies 2020: Sterker of groter?’ plaats, en in april de sessie ‘Ambtelijk fuseren: Hype of toekomst?’**. De derde sessie is getiteld: ‘Transformatie jeugdzorg: Risico of kans?’ en wordt morgen gehouden in Werk aan het Spoel in Culemborg. Later dit jaar – in september en oktober – zullen de laatste twee sessies worden verzorgd: ‘Doorontwikkeling OD’s Noodzaak of kans?’ en ‘Gemeenten 2020: Opschalen of Afschalen?

Vooruitblik
Met het oog op de stappen die de afgelopen vijf jaar zijn gezet, kijken Seinstra en Van de Laar met trots en tevredenheid terug. SeinstravandeLaar heeft een knappe groei gerealiseerd, zeker gezien het feit dat het bureau een tijd lang moest opereren in een sterk teruglopende adviesmarkt. Tussen 2010 en 2013 kampte de adviesmarkt voor de publieke sector met zwaar weer, waarbij er sprake was van een lagere vraag en een toenemende druk op de tarieven. Door de herstellende economie en met diverse grote transformaties in het publieke domein, ziet de toekomst er inmiddels rooskleuriger uit voor publieke sector consultants, maar dat is “geen reden achterover te leunen”, zegt Seinstra. Hij voorziet een verdere ontwikkeling van de adviesbranche, waarin innovatieve samenwerkingsverbanden en onderscheidend vermogen hoog op de prioriteitenlijst blijven staan.

SeinstravandeLaar - Medewerkers

Vooruitkijkend geeft Seinstra aan dat de ambitie is om tegen volgend jaar “verder te groeien naar zo’n 20 adviseurs”, waarbij hij benadrukt dat het niet alleen gaat om kwantitatieve groei. “De groei die we doormaken willen we vooral op het kwalitatieve vlak behalen. We willen bekend staan als de nummer één adviseur voor de overheid binnen de gebieden waarop we ons richten.” Van de Laar vult aan: “We gaan ons best doen om de ambities te komende jaren waar te maken. Zodat we over nog eens vijf jaar nog trotser kunnen terugkijken!”

* De zes thema’s: Vormgeven uitvoeringsorganisatie 3D, Samenwerking tussen gemeenten, Positie Bureau Jeugdzorg na transitie, Versterken van provincies richting 2020, Faciliterende gemeenten en Doorontwikkeling omgevingsdiensten.

** Het landelijk netwerk- en kennisplatform Ambtelijkefusie.nl is een platform voor managers, directeuren, gemeentesecretarissen en bestuurders betrokken bij (beoogde en bestaande) ambtelijke fusieorganisaties tussen gemeenten, en is een initiatief van SeinstravandeLaar.

Nieuws

Meer nieuws over