SeinstravandeLaar en VNG lanceren Ambtelijkefusie.nl

10 februari 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Afgelopen week is tijdens de ‘Slim Samenwerkendag’ van de VNG het kennisplatform Ambtelijkefusie.nl gelanceerd. Het platform, een gezamenlijk initiatief van adviesbureau SeinstravandeLaar en de VNG, heeft de doelstelling om een online en offline community te zijn voor professionals werkzaam zijn op het snijvlak van ambtelijke fusie.

Ambtelijke fusies zijn de afgelopen jaren een steeds grotere rol gaan spelen in de publieke sector. Door de toenemende bezuinigingen van het Rijk en de verschuiving van diverse taken naar gemeenten (‘decentralisaties’) worden gemeenten genoodzaakt om hun bedrijfsvoering efficiënter in te richten. Als gevolg hiervan kiezen gemeenten steeds vaker voor ambtelijke fusieorganisaties – in zo’n organisatievorm wordt ambtelijke capaciteit gebundeld in één uitvoeringsorganisatie die haar diensten verleent aan meerdere autonome gemeentebesturen. Dit biedt gemeenten bij uitstek de mogelijkheid om enerzijds politiek-bestuurlijk autonoom te blijven en anderzijds de kosten te verlagen en tegelijkertijd – door krachtenbundeling – de kwaliteit van dienstverlening te verhogen.

SeinstravandeLaar en VNG lanceren Ambtelijkefusie.nl

Inmiddels zijn zo’n 75 Nederlandse gemeenten betrokken bij (een proces tot) een ambtelijke fusie of overwegen dit als samenwerkingsvorm. Ondanks de stijgende populariteit, constateerden adviseurs van SeinstravandeLaar vorig jaar dat er nog maar beperkt sprake is van kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen op dit vlak. Zij besloten daarom om het initiatief te nemen tot een kennisplatform. Nadat VNG ook positief reageerde op het concept is het platform Ambtelijkefusie.nl. uitgewerkt en inmiddels ook gelanceerd. 

Organisatie

De dagelijkse leiding van Ambtelijkefusie.nl ligt in handen van SeinstravandeLaar, geleid door Stan van de Laar (medeoprichter) en Rob Lambrichs de Bruin. Zij worden ondersteund door de consultants Anneke Westers en Anja Frankort. Op de achtergrond speelt VNG een stuwende rol op het gebied van netwerkuitbreiding, inhoud en evenementen.

Het secretariaat wordt op strategisch vlak geadviseerd door een Raad van Advies, bestaande uit:
- Jan van Ginkel (gemeentesecretaris van Schiedam)
- Inge van Zon (directeur van de BEL Combinatie; de eerste ambtelijke fusieorganisatie in Nederland)
- Arno Korsten (honorair hoogleraar aan de Universiteit Maastricht)
- Rob de Vries (wethouder en loco-burgemeester van de gemeente IJsselstein)
- Kristel Lammers (afdelingshoofd van het Projectenbureau bij VNG)

Het RvA vijftal wordt wanneer nodig ondersteund door adviseurs van SeinstravandeLaar.