3 adviseurs versterken publieke sector specialist SeinstravandeLaar

06 september 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Publieke sector specialist SeinstravandeLaar heeft zich deze zomer met drie nieuwe adviseurs versterkt: Johan Posseth (senior adviseur), Freek van Berkel (adviseur) en Emma Smeets (junior adviseur). Met de komst van de nieuwste aanwinsten groeit het team van het organisatieadviesbureau uit Culemborg naar 17 consultants, ondersteund door 1 officemanager.

Johan Posseth studeerde accountancy, politicologie en management consulting en is gepromoveerd op het terrein van prestatiemanagement in de publieke sector. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als adviseur en onderzoeker voor overheden, uitvoeringsorganisaties en kennisinstellingen. Hij deed ruime ervaring op bij Berenschot en werkte de afgelopen 2,5 jaar als zelfstandig adviseur – Posseth was daarbij verbonden aan Birch Consultants en Berenschot. In deze periode heeft hij ruime ervaring opgedaan met de begeleiding van interne organisatieontwikkelingen, verbeterprogramma’s en de vormgeving en doorontwikkeling van samenwerkingsverbanden. Ook heeft Posseth ruime ervaring met beleidsevaluaties, organisatiedoorlichtingen, prestatiemodellen, formatieve en financiële analyses, benchmarking en het opstellen van business cases.

In zijn nieuwe rol als senior adviseur bij SeinstravandeLaar richt hij zich met name op het verbeteren van de prestaties en het verhogen van de (maatschappelijke) waarde van overheidsorganisaties op het snijvlak van strategie, beleid en organisatie. “Johan heeft een passie voor het verbeteren van organisaties. Zijn kracht is zijn veelzijdigheid, creativiteit en drang om te pionieren. Door zijn brede expertise en ervaring kan Johan zich goed verplaatsen in verschillende perspectieven, brengt hij complexe vragen terug tot de kern en komt hij met praktische en gedragen oplossingen”, zegt Stan van de Laar, medeoprichter van het adviesbureau, over Posseth.

3 adviseurs versterken publieke sector specialist SeinstravandeLaar

Freek van Berkel heeft een achtergrond in Bestuur- & Organisatiewetenschappen en Organisatiepsychologie. Sinds 2011 werkt hij als adviseur en onderzoeker in opdracht van verschillende overheidsorganisaties. Hij was onder andere betrokken bij de reorganisatie van het infrastructurele domein van de gemeente Amsterdam en de vorming van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Daarnaast promoveerde van Berkel eerder dit jaar aan de Vrije Universiteit op hoe publieke aandacht voor overheden invloed heeft op politieke besluitvorming, het werk van ambtelijke organisaties en samenwerkingsverbanden in publieke netwerken.

Van Berkel is als adviseur aan de slag gegaan. Van de Laar omschrijft Van Berkel als iemand met “sterke analytische vaardigheden”, daarnaast is hij “zorgvuldig in zijn werk, energiek en enthousiasmerend”. Hij vervolgt: “In relatie tot klanten is Freek fijn om mee samen te werken met zijn grote betrokkenheid bij opdrachten, heldere manier van communiceren en gevoel voor humor.” Hierdoor is Van Berkel volgens de partner “breed inzetbaar op verschillende vraagstukken binnen de publieke sector, uiteenlopend van de (door)ontwikkeling en strategische positionering van overheidsorganisaties, de samenwerking binnen en tussen overheden, reorganisaties tot aan de ontwikkeling en implementatie van bedrijfs- en inrichtingsplannen.”

Emma Smeets studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (Universiteit Utrecht) en deed onderzoeks- en advieservaring op vanuit overheidsdienstverlener JS Consultancy en de VO-Raad. Zij was onder meer betrokken bij de reorganisatie van de gemeente Bloemendaal en heeft zich binnen de VO-raad ingezet als projectmedewerker voor de professionalisering van bestuurders in het voortgezet onderwijs. Vanuit SeinstravandeLaar zal zij zich als junior adviseur/onderzoeker in eerste instantie richten op diverse vraagstukken.

Afgelopen jaar vierde SeinstravandeLaar zijn 5-jarig jubileum.