Forse omzetstijging voor dienstverlener Novisource

06 mei 2015 Consultancy.nl

Advies- en interim consultancybureau Novisource heeft een sterk jaar achter de rug. De nieuwe koers die het de afgelopen twee jaar heeft ingezet, lijkt z’n vruchten af te werpen, aldus topman Willem van der Vorm – met als gevolg een omzetstijging van 59% en een verbetering van de EBITDA van 44%.

Novisource werd in 2001 opgericht door Willem Verloop en Ricardo Sam-sin*. Zij waren beiden daarvoor oprichters van het ICT Consultancy bedrijf UCC**, dat in 1997 met een ‘market cap’ van ruim €45 miljoen een notering kreeg aan de Amsterdamse Effectenbeurs (nu NYSE Euronext Amsterdam). In de beginjaren zag Novisource zijn omzet flink groeien. In 2003 bedroeg de omzet nog ruim €3 miljoen en vijf jaar later was dat meer dan €44 miljoen. Ook de winstgevendheid was indrukwekkend te noemen – in de periode 2003 - 2008 werden EBITDA-marges gerealiseerd van 9 tot 12%.

Novisource kantoor

Door de economische crisis kreeg Novisource, net als de meeste overige branchegenoten binnen de adviesmarkt, te maken met een forse terugval in de opdrachtenportefeuille, vooral omdat grotere ondernemingen terughoudender werden met betrekking tot het inhuren van externe consultants en professionals. Het gevolg was een flinke daling van de omzet: in 2012 kwam de omzet uit op €27,6 miljoen, en een jaar later was de omzet gedaald naar €26,4 miljoen. Ondanks de omzetafname gedurende de crisisjaren wist Novisource echter alle jaren zwarte cijfers te schrijven.

In 2013 ontwikkelde het management team – bestaande uit Willem van der Vorm (CEO, voorheen directeur Pensioenen bij ASR) en Bert van Winkoop (CFO, voorheen CFO van het voormalige beursgenoteerde UCC) – een nieuwe, ambitieuze strategie voor het advies- en interimbureau. De kern van die nieuwe visie lag in groei, met de doelstelling om in drie jaar tijd te verdubbelen. De bestuurders waren namelijk van mening dat schaalvergroting de sleutel vormde om concurrerend te kunnen zijn in de markt. Vanuit een inhoudelijk perspectief centreerde de strategie zich rondom de verschuiving van de positionering van Novisource – van een generalist naar een specialist gericht op een kleiner aantal industrie- en dienstsegmenten. Om de strategische plannen te realiseren, werden enkele grote veranderingen aangekondigd, waarbij de geplande beursgang misschien wel de meest ingrijpende was. Door middel van deze stap kon Novisource financiële armslag realiseren om zijn groeiplannen te financieren, waartoe ook enkele overnames behoorden. In februari vorig jaar werd de notering aan NYSE Euronext Amsterdam een feit***.

Omzetontwikkeling Novisource

Met de verandering in de organisatiestructuur werd tegelijkertijd een nieuwe ‘corporate identity’ ontwikkeld en uitgerold, in combinatie met een nieuwe huisstijl en ook een website. Met de verfrissende branding kon de organisatie beter inspelen op de wensen van de nieuwe klant en consument, aldus Novisource. Ook werd de organisatie geprofessionaliseerd, onder meer door de lancering van een eigen Academy, werden diverse toonaangevende experts aangetrokken en werd nog recenter een aandelenplan voor werknemers in het leven geroepen, gericht om de betrokkenheid binnen het bedrijf naar een hoger niveau te tillen.

Gesteund door het nieuwe kapitaal, een nieuwe identiteit, en een verder geprofessionaliseerde organisatie maakte Novisource vorig jaar enorme stappen richting de realisatie van hun strategie. Ook buiten de deur lag de focus op groei – begin maart werd ICT-adviesbureau en Big Data specialist GRiP BI overgenomen, en kort daarna werd ook het Amstelveense Diesis Consultancy toegevoegd aan de portefeuille. Bovendien presteerden diverse van zijn business units sterk, in het bijzonder B-Street (detachering) en Banking & Investments (consultancy binnen de financiële sector), waardoor Novisource halverwege vorig jaar sterke resultaten liet zien. Zo lag de bruto omzet 55% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, en de EBITDA ruim 12% hoger. Inmiddels zijn de volledige jaarcijfers bekendgemaakt en die tonen aan dat het bureau de stijgende lijn zelfs heeft weten te versnellen. In 2014 zag Novisource zijn omzet met €15,6 miljoen groeien naar €42 miljoen, een stijging van 59% ten opzichte van het voorgaande jaar. De EBITDA steeg met 44%, van €0,36 miljoen naar €0,52 miljoen.

Novisource - Willem van der Vorm

“Het jaar 2014 was een heel bijzonder jaar. De invulling van onze groeistrategie is in een versnelling gekomen en vertaalde zich in tevredenstellende bedrijfsresultaten en – sneller dan verwacht - een beursnotering. Nu het boekjaar 2014 achter de rug is zullen we gestaag op basis van onze financiële prestaties verder bouwen aan Novisource tot een mooi, solide aandeel op Euronext Amsterdam,” aldus Van der Vorm.

Vooruitkijkend, geeft Van der Vorm aan dat schaalvergroting een van de belangrijkste pijlers blijft. “Vanuit het oogpunt van kostenefficiëntie en margeverbetering blijft dit belangrijk.” Concrete omzetvooruitzichten voor 2015 wil Van der Vorm echter niet in de mond nemen. Wel geeft hij aan dat als het herstel van de Nederlandse economie zich verder doorzet, de omzet – na een vertraging van de omzetgroei in het eerste kwartaal – over geheel 2015 een verdere groei zal laten zien. Dit zal gerealiseerd worden door verdere autonome groei, maar ook door “één of meerdere overnames”, aldus de topman, die toevoegt dat het M&A domein een belangrijke voorwaarde vormt voor de beoogde groei in het lopende jaar.

De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Novisource vindt op 3 juni 2015 plaats in Nieuwegein.

* In 2001 zijn Verloop en Sam-sin met ZZP-detacheerder B-street gestart. Met de komst van Christian Peters in 2004 is het Novisource-label neergezet, met als toevoeging een adviespraktijk.

** UCC werd in 2001, voor een prijs die ver boven de introductiekoers lag, overgenomen door het Franse Transiciel, dat later is opgegaan in Sogeti, onderdeel van Capgemini.

*** Technisch gezien voerde Novisource een zogeheten reverse listing door. Bij deze constructie, ook bekend als een omgekeerde overname, neemt een niet-beursgenoteerd bedrijf een beursgenoteerd bedrijf over. In dit geval nam Novisource het beursgenoteerde vastgoedfonds 1NOMij over en is het bedrijf vervolgens herbenoemd naar Novisource. De transactie is gefinancierd met de uitgifte van 100 miljoen nieuwe aandelen 1NOMij (verhouding 1 nieuw aandeel voor 10 oude aandelen).

Nieuws

Meer nieuws over