Philips Industry Consulting aangesloten bij Consilia

05 april 2013 Consultancy.nl

Philips Industry Consulting, een interne adviesorganisatie binnen Philips, heeft zich aangesloten bij Consilia, een platform voor interne consulting professionals. In dit artikel gaan Laurent-Jan van der Westen (beenMC) en Ernest-Jan Mutsaers (Nolan, Norton & Co.) in op de samenwerking.
 
Waar Philips vroeger een organisatie was die sterk leunde op het ontwikkelen van nieuwe technologieën met een focus op het fysieke product, heeft in het laatste decennium een verschuiving plaatsgevonden naar het marktgericht toepassen van die technologie met een focus op het product EN de daarbij behorende dienstverlening. Philips Innovation Services speelt in die ontwikkeling een belangrijke stuwende en ondersteunende rol. “Om vernieuwend te zijn, moeten we onze blik naar buiten richten en ons laten inspireren door nieuwe inzichten, vanuit nieuwe markten maar ook vanuit andere bedrijven”.
 
Blik naar buiten
Ruud van Vessem, Head of Industry Consulting bij Philips Innovation Services, en Marc Schrijvers, Managing Consultant bij diezelfde organisatie, zijn intensief betrokken bij innovatie en denken na over de succesfactoren van innovatie. Ze beseffen terdege, dat innovatie niet iets is wat achter gesloten deuren plaatsvindt. Sterker nog: “De  basis van innovatie ligt vaak buiten de eigen organisatie.” Philips Innovation Services heeft met circa 1000 werknemers en 100 tot 200 contractors sterk bijgedragen aan  de ontwikkelen van Philips tot een technologie- EN marktgedreven onderneming, die steeds vaker de toepassing van technologie en de dienstverlening die daarmee samenhangt tot haar core competence rekent.

“Een organisatie als Philips Innovation Services is veranderd van een intern gericht technologisch cost center naar een business georiënteerde innovatie unit met een eigen profit and loss verantwoordelijkheid”, aldus Van Vessem. Daarbij is ook geen sprake van gedwongen winkelnering en is het dus van belang om te blijven investeren in onze toegevoegde waarde ook al omdat rond 40 % van de omzet van klanten buiten Philips komt.
 
Philips Industry Consulting
 
Het belang van externe invloeden
Schrijvers licht toe op welke terreinen ze actief zijn. “Industry Consulting richt zich op dienstverlening op het gebied van operations management/operational excellence, innovation management, care management en environmental services. Dat doen we niet alleen voor andere organisatie-onderdelen binnen Philips, maar steeds vaker voor klanten buiten Philips.” Om daarin succesvol te zijn en de beoogde groeiscenario’s te realiseren is het opdoen van nieuwe business inzichten randvoorwaardelijk.
 
Van Vessem noemt meerdere argumenten waarom Industry Consulting voortdurend op zoek is naar kennis en ideeën van buiten. “Ten eerste is de blik naar buiten voor een organisatie als de onze van levens belang. Door open te staan voor nieuwe ideeën en denkbeelden worden we geprikkeld en blijven we scherp. Daarnaast speelt – als tweede belangrijke factor – de ontwikkeling van ‘hardware leverancier’ (technology push) naar ‘dienstverlener’ (demand pull) een flinke rol. Waar moet om deze ontwikkeling te laten slagen onze competentie-ontwikkeling zich op richten? Dat is een van de uitdagingen waar we voor staan. Tenslotte, het derde argument is dat we ons graag ‘benchmarken’ met andere organisaties.”
 
Investeren in kennisontwikkeling
Binnen Industry Consulting wordt daarom veel waarde gehecht aan het investeren in de ontwikkeling van mensen. Omdat bovendien 10 à 15% van de organisatie jaarlijks ‘ververst’ en omdat een groei van 10-15% nagestreefd wordt, resulteert een forse behoefte aan training en ontwikkeling. Schrijvers daarover: “We onderscheiden naast de vakinhoudelijke competencies drie soorten competenties die belangrijk zijn voor alle medewerkers: commerciële vaardigheden, consulting skills en verandermanagement. Daar wordt collectief en gedisciplineerd invulling aan gegeven”. Maar het belang van competenties wordt ook direct gerelativeerd. “We zeggen wel eens: we hire on attitude and we train in competences. Het gedrag dat we verlangen van onze mensen is essentieel. We stimuleren onze werknemers actief om kennis te delen, deels door onze manier van (samen)werken, maar vooral ook door voorbeeldgedrag  te vertonen en mensen op gedrag aan te spreken.”
 
Consilia - Interne Adviesorganisatie
 
Philips Industry Consulting en Consilia
Philips Industry Consulting heeft vanuit die achtergrond en ambities besloten deel te nemen aan Consilia, een platform voor consulting professionals, dat tot doel heeft nieuwe en vernieuwende business inzichten te leren kennen en hun toepassing te bespreken in een netwerk setting. Van Vessem: “Consilia past in onze open cultuur en is een manier om ideeën van buiten naar binnen te halen. We beseffen goed dat dit niet zonder slag of stoot resultaat oplevert. Wat je erin steekt, bepaalt wat je eruit haalt! We zijn dan ook van plan er serieus mee aan de slag te gaan.”

Nieuws

Meer nieuws over