Visie van NNC op modern Performance management

29 mei 2013 Consultancy.nl

Er wordt steeds meer gevraagd van Performance Management. Aandeelhouders en stakeholders eisen betere sturing en meer transparantie, directieleden verwachten meer ‘future-proof’ management-informatie en de organisatie wil Performance Management effectiever inzetten om ‘in-control’ te blijven. Performance ondergaat als gevolg hiervan momenteel een grote transformatie van ‘ouderwets’ naar ‘modern’ Performance Management’.

Maar wat is precies Modern Performance Management? In het onderzoek ‘Performt uw Perfomance Management 2013’ presenteert het Nolan, Norton Institute, onderdeel van adviesbureau Nolan, Norton & Co. haar visie op best-practice Performance Management.
 
NNC - Modern Performance Management.JPG
 
Management by values
Het traditionele performance management is gebaseerd op het concept van management by objectives; momenteel is er een omslag gaande naar management by values.
 
Focus op financiële- en maatschappelijke prestaties
Binnen ondernemingen is performance management door de jaren heen eenzijdig financieel management geworden. Door de huidige omslag van accounting profit naar economic profit geldt dat er gelijk op non-financial leading parameters en op lagging financial parameters moet worden gestuurd: pro-actief, op initiatieven. De moderne opvatting is dat doelen niet meer een-dimensionaal financieel zijn, maar meer-dimensionaal en ook niet-financiële doelen of randvoorwaarden bevatten.
 
Bottom-up + top-down
Traditioneel gezien worden doelen volledig top-down volgens cascade methode vastgesteld. In de nieuwe opvatting krijgt elke medewerker de mogelijkheid om een maximale bijdrage te leveren aan Performance Management. Medewerkers krijgen volop ruimte om zelf zinvolle initiatieven te nemen.
 
Interne en externe bronnen
Het traditionele systeem van performance management benut uitsluitend op interne data, wat niet strookt met de eis om in-control te zijn. Modern Performance Management gebruikt informatie gebaseerd op zowel interne als externe bronnen.
 
Dubbele rolling forecast
Het ouderwetse performance management is veelal gebaseerd op de kalendercyclus, terwijl de best practice tegenwoordig is dat performance management is gebaseerd op een systeem van een dubbele rolling forecast: die over wat de markt gaat doen, en die wat de eigen performance gaat doen. Ook wordt de rol van real time informatie steeds belangrijker.

Nieuws

Meer nieuws over