Consilia helpt interne consultancyclub van USG People

29 juli 2013 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Strategy2Implementation (S2I), de strategische sparring-partner van de Raad van Bestuur van USG People, heeft zich aangesloten bij Consilia, een platform voor interne consulting professionals. In dit artikel gaan Ernest-Jan Mutsaers en Camiel Maas, respectievelijk Partner en Senior Consultant bij Nolan, Norton & Co., in op de samenwerking.
 
De interne adviesclub S2I ondersteunt het bestuur bij strategische vraagstukken; van strategie-formulering via strategie-executie tot (of tot en met) implementatie. Daarbij is kennis van ontwikkelingen en trends in de markt en het vakgebied van groot belang om de organisatie te helpen zichzelf toekomstbestendig te ontwikkelen. “Kennis is voor ons van wezenlijk belang om nieuwe inzichten te vinden. De toekomst en vooruitgang van onze organisatie wordt hierdoor in belangrijke mate bepaald.”
 
Consilia - USG People

De organisatie toekomstbestendig ontwikkelen

USG People levert arbeidsmarktdienstverlening in een veelzijdige omgeving van diverse vakgebieden en sectoren. De werkmaatschappijen waarmee USG People internationaal opereert, kennen een aanzienlijke onderlinge diversiteit en heterogeniteit. Gerard-Jan van Wageningen en Vincent Schoutsen, beiden Corporate Business Development Managers bij S2I, zijn overtuigd van het belang van kennis en nieuwe inzichten in hun dagelijkse werkzaamheden. S2I helpt de organisatie dan ook in het toepassen van kennis en nieuwe inzichten door projecten op het gebied van innovatie, corporate business development, groeistrategieën en specifieke deep dives uit te voeren in samenwerking met de verschillende divisies en werkmaatschappijen. Het bestuur is daarbij altijd betrokken als opdrachtgever.
 
Over het belang van kennisontwikkeling en -deling is men duidelijk: “We hebben het nodig om de organisatie te helpen zichzelf toekomstbestendig te ontwikkelen. Alleen door kruisverbanden te leggen tussen bestaande kennis en inzichten en deze te verrijken met nieuwe inzichten, zowel intern als extern, kan de organisatie op lange termijn succesvol blijven. We moeten er te allen tijde voor waken dat er een tunnelvisie ontstaat, die louter gebaseerd is op bestaande paradigma’s en kennis.”

Actieve aandacht nodig

Het vitale belang van kennisontwikkeling wordt meerdere malen genoemd. Van Wageningen en Schoutsen onderkennen, dat het noodzakelijk is daar actief aandacht aan te blijven schenken. “Uiteraard nemen we zowel expliciet als impliciet kennis tot ons via bekende nieuwskanalen, (vak)literatuur en (analisten)rapportages.” Bovendien wordt kennis en ervaring in tweewekelijkse contactmomenten met het gehele S2I-team intern gedeeld. Van Wageningen geeft aan dat kennisontwikkeling binnen de organisatie vaak nog als verantwoordelijkheid van het individu wordt gezien en dat deze kennis relatief vaak binnen een beperkte groep personen wordt gedeeld. “Ondanks het belang dat we aan kennis en vaardigheden hechten en er tijd en budget voor training en competentieontwikkeling beschikbaar is, blijft het een uitdaging om het echt in te bedden in het dagelijkse doen en laten.”
 
Consilia

Kennis laten beklijven door inspiratie – Power of Open

Het delen van kennis met de rest van de organisatie blijkt in de praktijk (vrij) goed te gaan, waar het gaat om delen met de hogere niveaus (RvB, Top-100 management en de Sounding Board).

Het verder doen indalen van deze kennis in de organisatie (‘begeleid cascaderen’) vergt echter wel veel inspanning. Om dit te ondervangen worden thema’s in eerste instantie met het senior management besproken om ze vervolgens in themasessies verder te concretiseren in de rest van de organisatie. Schoutsen licht toe: “Dit helpt ons om de strategie uit de PowerPoint te halen en deze concreet te maken.” S2I ziet er dan ook op toe dat het cascaderen van communicatie ook binnen projecten gestructureerd wordt aangepakt. “Nadere finetuning hiervan zal echter altijd op de agenda moeten blijven staan.”
 
Ook vanuit andere geledingen in de organisatie wordt initiatief gesignaleerd om kennis op een inspirerende manier te ontwikkelen en met elkaar te delen. Van Wageningen vervolgt: “S2I maakt bijvoorbeeld graag gebruik van een intern kennisdelingsplatform genaamd ‘Power of Open’. Bij de Power of Open zijn vooral marketing- en communicatiemedewerkers van de werkmaatschappijen aangesloten, die periodiek bij elkaar komen voor voortgang overleggen en inspiratiesessies. Voor deze sessies wordt tweemaandelijks een externe spreker uitgenodigd om te presenteren en discussiëren over specifieke thema’s binnen (online) marketing en arbeidsmarktontwikkelingen. Deze overleggen en inspirerende lezingen blijken een uitstekende manier om de gedeelde kennis en inzichten daadwerkelijk te laten beklijven.”

Waarom Consilia?

Zowel Van Wageningen als Schoutsen zien meerwaarde in deelname aan Consilia, een platform van en voor consulting professionals, dat tot doel heeft nieuwe en vernieuwende business inzichten te leren kennen en hun toepassing te bespreken in een netwerksetting. S2I zoekt daarbij specifiek naar vakgenoten om ervaringen, kennis en best practices mee te bespreken en kennis mee uit te wisselen. “Consilia helpt ons bij het vergaren van best practices over concrete thema’s, biedt ons toegang tot kennis en nieuwe inzichten en geeft invulling aan onze wens om ons netwerk verder uit te breiden.”
 
Consilia - Camiel Maas & Ernest-Jan Mutsaers

Gerelateerde berichten over Consilia:

- Philips Industry Consulting aangesloten bij Consilia
- Nolan Norton: Interne adviesorganisatie opbouwen loont
- NNC lanceert Consilia: Platform voor interne adviseurs
 
Ernest-Jan Mutsaers en Camiel Maas zijn betrokken bij Consilia, een initiatief van Nolan, Norton & Co. Het platform voor interne adviseurs geeft toegang tot nieuwe praktijken en inzichten door goed te kijken naar wat specifiek is en wat overdraagbaar is aan nieuwe inzichten, zodat bedrijven van elkaar kunnen leren zonder de fouten te maken van blind kopiëren.