NNC: Traditioneel Performance Management populair

25 april 2013 Consultancy.nl

Er zijn in het bedrijfsleven grote verschillen in de volwassenheid van Performance Management. Dit komt omdat te veel bedrijven nog blijven vasthouden aan het ‘traditionele’ Performance Management. Hiermee zijn deze bedrijven in beperkte mate in control en zijn ze minder goed in staat om op realisatie van zowel operationele als strategische doelstellingen te sturen. Dit blijkt uit een onderzoek van het Nolan, Norton Institute, onderdeel van Nolan, Norton & Co. onder Nederlandse managers.  
 
Over een ding zijn de managers het eens: Performance Management is een belangrijk thema. Een meerderheid van de managers is van mening dat Performance Management “zeer waardevol is” voor het realiseren van ondernemingsdoelen. Ook leidt het veelvuldig tot “relevante discussies en effectieve concrete maatregelen” en is het een waardevol instrument voor sturing op operationele performance.
 
Lage volwassenheid
Ondanks de erkenning van het belang van Performance Management lopen sommige bedrijven nog fors achter in hun volwassenheid. Zo blijven nog te veel bedrijven hangen in ‘Traditioneel Performance Management’. Dit zijn bedrijven die zich baseren op ‘management by objectives’ (ipv ‘management by values’), enkel sturen op financiële resultaten (ipv multi-dimensionale sturing), daarbij enkel gebruik maken van interne bronnen (ipv externe bronnen/marktinformatie) en/of een traditionele planning & control cyclus hanteren (ipv een dubbele rolling forecast). Circa een kwart van de ondernemingen bevindt zich in deze groep ‘laggards’.
 
Nolan Norton - Performance Management
 
“Performance Management ondergaat momenteel een transformatie naar een modernere vorm” zegt Hans Strikwerda, Director bij het adviesbureau. “Het moderne performance management doet een onderneming beter in-control zijn en laat ondernemingen beter strategisch ontwikkelen wat tot betere prestaties leidt op de langere termijn. Uit ons onderzoek komt naar voren dat er binnen het bedrijfsleven nog veel ruimte voor verbetering is”.

Nieuws

Meer nieuws over