House of Performance benchmarkt interne adviseurs

28 maart 2013 Consultancy.nl

Vanuit de ambitie om kosten te besparen, klantbediening te verbeteren of innovatie- en executiekracht te vergroten zijn in veel bedrijven de afgelopen jaren interne adviesorganisaties opgezet. De gedachte is dat een intern adviesteam de afhankelijkheid van (dure) externe adviseurs vermindert en de continuïteit zo beter gewaarborgd is. Een ander argument om interne adviseurs te verkiezen boven hun externe counterparts  is dat ze met hun kennis van de organisatie beter in staat zijn processen en standaarden te verankeren.
 
De meningen zijn verdeeld, wordt enerzijds het verband gelegd tussen interne adviesteam en een hogere groei van arbeidsproductiviteit anderzijds laat onderzoek zien dat de effectiviteit en acceptatie van interne adviesteams te wensen over laat. Hoe zit het echt?
 
House of Performance - Benchmark Interne Adviesteams
 
Weinig bekend over interne adviesorganisaties
Ondanks het feit dat intern advies een vlucht neemt is er nog relatief weinig bekend over dergelijke teams. Reden voor House of Performance om een benchmarkstudie te starten. Wat is de volwassenheid van in house adviesafdelingen? Hoe zijn dergelijke teams georganiseerd en hoe wordt resource management met de business afgestemd? Welke methodieken worden gebruikt bij projecten? Vragen zoals deze zijn relevant voor bestaande interne adviesteams en bedrijven die overwegen een intern adviesteam in te richten en staan daarom centraal in het onderzoek.
 
Interne adviseur? Doe mee!
Interne adviseurs worden van harte uitgenodigd mee te doen door het invullen van een korte vragenlijst (10 minuten) op deze pagina.
 
Resultaten
De eerste uitkomsten van het onderzoek worden op 18 april bekendgemaakt tijdens het symposium voor  interne adviseurs en hun leidinggevenden.

Nieuws

Meer nieuws over