B&C interim CIOs stoppen ICT projecten bij Politie

13 augustus 2012 Consultancy.nl

In mei zijn twee partners van Boer & Croon aangesteld als interim CIOs bij de Politie. Zij volgden oud- Rotterdam korpschef Aad Meijboom op, die terugtrad nadat een onafhankelijke commissie concludeerde dat de aansturing van de ICT afdeling te wensen overliet. Na 2 maanden aan het stuur hebben de consultants meteen hun stempel gedrukt op het beleid door verschillende grote ICT projecten stop te zetten. Eerst moeten de bestaande technische infrastructuur en de dienstverlening stabiel worden gemaakt en verbeterd. Pas daarna kan de organisatie denken aan grootscheepse vernieuwingen van de ICT-systemen.
 
Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie bijgesteld
In 2011 werd met veel bombarie het ‘Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie’ gepresenteerd. Doelstelling is om de ICT infrastructuur van de Politie naar een world-class niveau te tillen. De uitvoering van het aanvalsprogramma loopt tot 2017. Alleen al in deze kabinetsperiode stelde Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie meer dan €200 miljoen extra beschikbaar voor het programma.

BoerCroon - Politie
 
Te complex
De interim managers Pieter Cloo en Jo van den Hanenberg hebben na een uitgebreide review besloten dat het programa te complex is. Het plan is bijgesteld, projecten zijn geschrapt en temporiseren is het sleutelwoord. Uit de review bleek dat er te veel veranderingen tegelijk werden gepland en dat er onvoldoende mankracht was om alle projecten parallel uit te voeren. De vernieuwde focus ligt op het operationeel houden van de ICT. Ook wordt het risicomanagement rondom projecten sterk verzwaard en komt er meer aandacht voor portfoliomanagement, om ervoor te zorgen dat er voldoende inzicht is over de verschillende projcten.
 
Verlies nemen
In een intern rapport schrijven de CIO’s dat de Politie op sommige onderdelen haar verlies zal moeten nemen: “Het stilleggen of temporiseren van projecten brengt mogelijke projectverliezen met zich mee. Met het stilleggen (en het op een later moment voortzetten) van projecten zijn mogelijk afbouw- en (her)opstartkosten gemoeid". De omvang van de kosten wordt momenteel in kaart gebracht.

Nieuws