Cmotions traint het datateam van provincie Utrecht

01 maart 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Ruim een jaar geleden implementeerde provincie Utrecht Power BI, om zo meer waarde te kunnen halen uit de vele data waarover de organisatie beschikt. Datagedreven werken gaat echter om veel meer dan technologie – nóg belangrijker is dat de mensen die de organisatie vormen weten hoe ze de kracht van data optimaal inzetten. Daarom werd Cmotions ingeschakeld om vakinhoudelijke én soft skills- trainingen te verzorgen.

Aan data geen gebrek binnen de provincie Utrecht – van ov-reizigersinformatie tot gegevens over klimaatverandering en van gegevens rond verkeersstromen tot informatie over de toekomst van de provincie. Het cluster Data, Kennis en Inzicht (DKI) is twee jaar geleden opgericht voor meer overzicht en grip op al deze data. Een jong en enthousiast datateam is verantwoordelijk voor het vertalen van data naar informatieve dashboards voor beleidsmedewerkers.

“Wij houden ons binnen ons team IEA (Informatievoorziening en Automatisering) dagelijks bezig met zaken als werkplekbeheer, business informatiemanagement, applicatiebeheer en informatiebeveiliging. Eén ding ontbrak bij deze processen: data. In 2020 werd het cluster Data, Kennis en Inzicht (DKI) opgericht om hier verandering in te brengen”, vertelt Lianne Aartse Tuijn-Meppelink, die sinds tweeënhalf jaar werkt voor het team IEA en de rol vervult van clustercoördinator DKI.

Cmotions traint het datateam van provincie Utrecht

Meer met data doen

Er werd gestart met een pilot rondom het selecteren van een passende business intelligence (BI)-tool. “Verschillende mensen uit de organisatie werden betrokken bij de pilot en zo werd flink wat draagvlak gecreëerd”, legt Aartse Tuijn-Meppelink uit. “Uiteindelijk hebben we met elkaar gekozen voor Microsoft Power BI.”

“Uit verschillende gespreken bleek dat er in de hele organisatie een grote behoefte was om meer met data te doen. Managers konden bijvoorbeeld meer stuurinformatie gebruiken op basis van data, om effectief te sturen op het behalen van doelstellingen. Ook wisten collega’s veelal niet van elkaar over welke informatie ze beschikten. Om hier verandering in te brengen, werden er dataspecialisten opgeleid en aangenomen. Ook ging een aantal trainees op het gebied van data science aan de slag.”

Zo zette de provincie Utrecht al flink wat stappen. Om het momentum volop te benutten wilde het cluster echter meteen doorpakken. “Dit was het perfecte moment om meer kracht te zetten achter het werken met data. Binnen het datateam werken veel jonge mensen met verschillende (data-)achtergronden. We wilden ervoor zorgen dat alle neuzen dezelfde kant opstaan én dat de business daadwerkelijk aan de slag kon met dataoplossingen en applicaties.”

Iedereen op hetzelfde niveau

Aartse Tuijn-Meppelink schakelde daarom de hulp in van Cmotions, een adviesbureau gespecialiseerd in advanced analytics en data science. “We raakten in gesprek en er was direct een goede klik. Samen hebben we gekeken welke trainingen van Cmotions aansluiten bij onze behoeften. We kwamen tot een combinatie van trainingen over vakinhoudelijke onderwerpen en soft skills.”

“Het doel van de vakinhoudelijke trainingen is om iedereen op hetzelfde niveau te krijgen,” legt ze uit. “Alle medewerkers hebben een data-achtergrond, maar de kennis over diverse onderwerpen is verschillend. Iedere opleiding is namelijk anders.”

“Technische mensen begrijpen elkaar vaak wel, maar het is ook belangrijk dat een technisch persoon een goed gesprek kan voeren met een niet-technisch persoon.”

Ook kwamen in de trainingen thema’s als datastrategie en het maken van een businesscase aan de orde. “Zo worden de teamleden zich ook meer bewust van waarom je iets doet en wat je ermee wil bereiken.”

Net zo belangrijk waren de trainingen op het gebied van soft skills. “Onze medewerkers hebben vaak direct contact met de klant, vaak een beleidsmedewerker. Daar zit geen projectmanager tussen. Daarom is het belangrijk om helder te krijgen wat de klant wil bereiken. Met gesprekstechnieken leren onze medewerkers hoe ze de onderliggende behoefte van de klant boven water kunnen krijgen.”

“Technische mensen begrijpen elkaar vaak wel, maar het is ook belangrijk dat een technisch persoon een goed gesprek kan voeren met een niet-technisch persoon”, legt ze uit. “En dat hij weet hoe hij de klant kan overtuigen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt.”

Concrete stappen richting een datagedreven organisatie

Aartse Tuijn-Meppelink voelt binnen het team het enthousiasme groeien, nu volop wordt geïnvesteerd in de kennis en ontwikkeling van medewerkers. “Iedereen is gemotiveerd om na de trainingen de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Dat komt ook door het succes van de trainingen.”

Daarbij is ze ook vol lof over de samenwerking met Cmotions. “Zoals ik al zei was er vanaf het begin een goede klik. Het zijn toffe mensen die doen wat ze beloven. Ze komen erg betrouwbaar over en de trainingen zijn gewoon goed. Daar ben ik blij mee, want zo kunnen we als datateam concrete stappen zetten richting een meer datagedreven organisatie.”