Cmotions helpt twee klanten met meer grip op datakwaliteit

10 juni 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Cmotions heeft de afgelopen maanden twee opdrachtgevers geholpen met het verkrijgen van meer inzicht in en grip op hun datakwaliteit. Met als resultaat dat beide organisaties inmiddels beter op basis van hun data kunnen sturen.

Datakwaliteit in de energiewereld

Het eerste project waarbij Cmotions ondersteuning bood was bij Stedin, met 2,2 miljoen klanten een van de grootste netbeheerders voor de levering van stroom en gas. De Chief Data Officer van het bedrijf is bezig met het naar een hoger niveau te tillen van datagedreven werken en van rapportages op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Cmotions werd gevraagd om mee te werken aan het verbeteren van het proces ‘Aanleggen en Vervangen’, dat zich vooral richt op het uitbreiden en onderhoud van de infrastructuur (kabels, leidingen, stations en andere assets).

Cmotions helpt twee klanten met meer grip op datakwaliteit

Samen met het interne projectteam werd eerst in kaart gebracht welke databehoeften er zijn per proces of informatieproduct om het proces verder te stroomlijnen. Vervolgens zijn kwaliteitseisen geformuleerd en doorvertaald naar businessrules. Deze blauwdruk is daarna geïmplementeerd in de systeemapplicaties, die Stedin gebruikt voor het beheren van het end-to-end proces.

Tijdens een pilot is de ontwikkelde methode gebruikt om de datakwaliteit van de vastgelegde gegevens inzichtelijk te krijgen. Hieruit zijn waardevolle bevindingen en leerpunten naar boven gekomen, die zijn verwerkt in de aanpak. Via de rapportages/dashboards kon actief gestuurd worden op het doorlopende verbeterproces.

Voortbouwend op het succes van het project is Stedin inmiddels begonnen met het uitbreiden van zijn datakwaliteit-opgave naar andere processen. Momenteel wordt gewerkt aan het proces ‘Meters Plaatsen en Vervangen’, en gezien het toenemende belang van data voor welk proces dan ook, zullen overige processen naar verwachting gaan volgen.

CRM-datakwaliteit

De tweede opdrachtgever van Cmotions betreft een overheidsinstelling die de wens had om de datakwaliteit van het CRM-systeem te verbeteren. Een belangrijk onderwerp voor de organisatie, want de kern van haar activiteiten draait om het geven van advies aan klanten op basis van big data in sectoren en deelsegmenten.

Voorafgaande aan het project gebruikte de opdrachtgever het CRM-systeem vooral voor operationele doeleinden, zoals de registratie van klanten en het opzoeken van gegevens. De organisatie had de ambitie om meer strategische waarde te halen uit de data, bijvoorbeeld door het kunnen beschikken over een integraler beeld van de klant, waarmee beter kan worden ingespeeld op de (toekomstige) behoeftes van klanten.

De adviseurs van Cmotions startten met het in kaart brengen van het huidige CRM-landschap en het beoordelen van de datakwaliteit. Hiervoor richtten ze een speciale analyse-omgeving in waar ze alle data analyseerden op aspecten als volledigheid, hoe actueel de data is en welke ‘gaps’ er nog zijn. Daarna is de data uit het CRM-systeem verrijkt met beschikbare data vanuit andere systemen.

Al deze informatie is samengevoegd in een datamart (een soort datawarehouse voor een specifiek doel) en vervolgens is met behulp van een interactief Qlikview-dashboard alle data gevisualiseerd. Op deze manier is de datakwaliteit gemakkelijk inzichtelijk gemaakt voor de opdrachtgever.

Met de inzichten kan de overheidsinstelling naast het bepalen van de te nemen stappen voor het verder opschroeven van de datakwaliteit ook beter onder de loep nemen in hoeverre nieuwe processen of zelfs een nieuw CRM-systeem gewenst zou zijn. Daarnaast is er nu houvast om het CRM-systeem voor analytische doeleinden te gaan gebruiken.